Het machiavellisme (manipulatiedrang) is het meest uitgesproken bij studenten rechten

Geschatte tijd om tekst te lezen: 6 minu(u)t(en)
Uit onderzoek blijkt dat mannen zullen overdrijven wanneer ze mannelijkheidsgerelateerde eigenschappen zelf rapporteren
Onderzoek vindt een seksuele dubbele standaard tegen mannelijke, maar niet vrouwelijke promiscuïteit

Een studie waarin studenten van verschillende universitaire richtingen in de VS werden

group of people using laptop computer

Photo by Annie Spratt

vergeleken op het kenmerk van machiavellisme, meldde dat studenten politiek en rechten de hoogste gemiddelde scores hadden, terwijl studenten maatschappelijk werk, verpleegkunde en onderwijs het laagst scoorden. In alle richtingen scoorden mannen veel hoger op machiavellisme dan vrouwen. Het onderzoek is gepubliceerd in Personality and Individual Differences . Het doel heiligt de middelen. Dit bekende gezegde wordt toegeschreven aan de Italiaanse politicus en filosoof Niccolò Machiavelli. Naar hem werd ook de donkere negatieve persoonlijkheidseigenschap Machiavellisme genoemd. Machiavelli was zoon van een advocaat en werd zelf later ook advocaat….Niccolò Machiavelli is altijd een beetje een ongrijpbare figuur geweest. Voor sommigen is hij een moreel onverschillige duivel in de geschiedenis van het denken over politiek; voor anderen is hij de politieke denker die met zijn scherpe oog voor realisme nu eens eindelijk zei waar het in menselijke verhoudingen werkelijk op staat. Een machiavellist ontbeert niet noodzakelijk emoties en moraal, maar is wel goed in staat tot emotionele en morele ontkoppeling en enkel zijn eigenbelang voorop stellen.

De keuze voor een hogere opleiding is waarschijnlijk een van de belangrijkste keuzes die een persoon in het leven maakt. Studies hebben aangetoond dat deze keuze grotendeels wordt beïnvloed door beroepsinteresses, maar ook door persoonlijkheidskenmerken. Mensen met verschillende persoonlijkheidsprofielen geven de voorkeur aan verschillende beroepen en dus aan verschillende hogere studies.

Het verband tussen beroepskeuze en persoonlijkheid is de afgelopen decennia onderwerp geweest van uitgebreid onderzoek over de hele wereld. Onderzoeken hielden echter vooral rekening met de Big Five-persoonlijkheidskenmerken en concentreerden zich niet op de zogenaamde donkere persoonlijkheidskenmerken. De opname van deze eigenschappen kwam pas onlangs. Studies tot nu toe geven aan dat de individuen met uitgesproken duistere trekken universiteitshoofdvakken en roepingen lijken te kiezen met een hoog potentieel om macht en status te verwerven, zoals zaken en economie.

De persoonlijkheden van advocaten worden ook in andere literatuur vaak als immoreel gecategoriseerd, in ieder geval meer dan die van andere professionals. Een overvloed aan literatuur loopt parallel met deze generalisatie en schildert persoonlijkheden van advocaten af ​​als narcistisch, psychopathisch en hoog in machiavellistische attitudes.

Samen vormen deze drie eigenschappen de “donkere triade” van persoonlijkheid.

De auteurs van de nieuwe studie wilden de relatie bestuderen tussen de duistere persoonlijkheidstrek van het machiavellisme en de keuze van de universiteit. Machiavellisme is een persoonlijkheidskenmerk dat een persoon ertoe aanzet dubbelhartig te handelen, anderen te manipuleren, zich uitsluitend op eigenbelang te richten en te handelen zonder emotie of overweging van moraliteit. Het bleek meer uitgesproken te zijn bij mannen dan bij vrouwen.

“We dachten dat deze studie interessant is omdat het licht werpt op hoe persoonlijkheidskenmerken de keuze van een student voor een studierichting kunnen beïnvloeden, wat op de lange termijn implicaties kan hebben voor hun carrièrevooruitzichten en succes”, aldus studieauteurs Dritjon Gruda en Issa Khoury van de National University of Ireland Maynooth en Jim McCleskey van Western Governors University. “De bevindingen van de studie over de relatie tussen machiavellisme en academische hoofdselectie zijn bijzonder intrigerend, omdat dit persoonlijkheidskenmerk wordt geassocieerd met manipulatie en eigenbelang.”

De onderzoekers analyseerden gegevens van 35.025 deelnemers uit 177 landen gevonden in de OpenPsychometrics- database. Ze verdeelden college majors in 50 verschillende categorieën en analyseerden gegevens over machiavellisme (MACH-IV-schaal), college major, postdoctorale graden, professionele graden, geslacht en leeftijd.

Uit de resultaten bleek dat studenten maatschappelijk werk, verpleegkunde en onderwijs gemiddeld de laagste machiavellismescores hadden. Studenten politicologie en rechten scoorden gemiddeld het hoogst. Daarna volgden studenten informatica, economie, natuurkunde, economie en informatica die gemiddeld een stuk bovengemiddeld scoorden op machiavellisme. De auteurs van het onderzoek merkten ook op dat terwijl studenten van medische majors relatief lage gemiddelde scores hadden, studenten geneeskunde scores hadden die iets boven het gemiddelde lagen.

“Persoonlijkheidskenmerken kunnen onze academische en loopbaankeuzes beïnvloeden”, vertelden de onderzoekers aan PsyPost. “In het bijzonder kunnen zeer machiavellistische individuen worden aangetrokken door majors die kansen bieden op persoonlijke macht en status, en dit kan van invloed zijn op hun toekomstige succes. Het is ook belangrijk dat onderwijsinstellingen rekening houden met de persoonlijkheidskenmerken van hun studenten bij het ontwerpen van curricula en lesmethoden.”

Interessant is dat een hoofdvak in het bedrijfsleven niets te maken had met het machiavellisme.

“Aanvankelijk hadden we niet verwacht dat mensen met een bedrijfskundige achtergrond vrij gemiddeld zouden scoren op machiavellisme”, leggen de onderzoekers uit. “Dat is in tegenspraak met de manipulatieve bedrijfsleiders die op tv of sociale media worden geportretteerd. Toch zijn de resultaten ook heel logisch. Veel mensen studeren om verschillende redenen bedrijfskunde of bedrijfsgerelateerde vakken (bijv. boekhouding, financiën enz.). En de meeste bedrijfskundestudenten willen gewoon een goede bedrijfsopleiding, de meesten worden niet gedreven door eigenbelang of manipulatie.”

Wanneer mannen en vrouwen werden vergeleken, scoorden mannen veel hoger op machiavellisme dan vrouwen in alle majors van de universiteit. Er was geen enkele universiteit waar mannen lagere scores behaalden dan vrouwen. Bovendien lagen de scores van vrouwen van alle majors onder het gemiddelde van de hele steekproef. Bij mannen was dit alleen het geval bij studenten maatschappelijk werk, terwijl mannelijke studenten van alle andere majors gemiddelde scores hadden die boven de gemiddelde waarde van de hele steekproef lagen. De onderzoekers rapporteren geen verschillen tussen landen te vinden.

Dit bleek ook al uit andere studies. Rechtenstudenten zijn eerder psychopaten dan hun leeftijdsgenoten die psychologie studeren. Wat ook interessant is aan deze studie, is dat de gevonden negatieve persoonlijkheidskenmerken bij studenten advocatuur niet bijzonder goed aansluiten bij gedragingen die eerder als nuttig worden beschouwd als je een goede advocaat wilt worden.

In een baanbrekend werk hierover ontdekten twee professoren in de Verenigde Staten dat het noodzakelijke “gedrag” om een ​​effectieve advocaat te zijn zaken zijn als “passie en betrokkenheid” en “integriteit en eerlijkheid”.

Psychopathische, narcistische en  machiavellistische kenmerken  zijn persoonlijkheidsaspecten die oplichters – en  advocaten – aanvinken schrijft ook deze studie.

‘Duistere’ karaktertrekken kunnen de keuze voor een bepaalde studie beïnvloeden. Dat suggereert ook Deens onderzoek onder mensen aan het begin van verschillende studierichtingen. Er zijn al langer aanwijzingen dat ‘duistere’ trekken meer voorkomen onder bijvoorbeeld bestuursvoorzitters, advocaten en chirurgen. Maar tot nu toe was onduidelijk of die trekken pas waren gevormd door hun studie of beroep, of al hadden bijgedragen aan hun studie- en beroepskeuze. Het Deense onderzoek wijst dus op dat laatste.

“Het zou interessant zijn om de loopbaanresultaten op lange termijn te onderzoeken van individuen met verschillende persoonlijkheidskenmerken en academische majors”, vertelden de onderzoekers aan PsyPost. “De link tussen loopbaankeuzes en academische majorselectie is niet per se eenvoudig. Als iemand bijvoorbeeld biologie studeert, wil dat nog niet zeggen dat hij een carrière als bioloog zal hebben.”

De studie, “Cause we are living in a Machiavellian world, and I am a Machiavellian major: Machiavellianism and academic major choice”, is geschreven door Dritjon Gruda, Jim McCleskey en Issa Khoury.

Een test doen om te kijken of je zelf lijdt aan Machiavellisme. Klik hier

De donkere triade-persoonlijkheidskenmerken zijn drie nauw verwante maar onafhankelijke persoonlijkheidskenmerken die allemaal een enigszins kwaadaardige connotatie hebben. De drie eigenschappen zijn machiavellisme (een manipulatieve houding), narcisme (overmatige eigenliefde) en psychopathie (gebrek aan empathie). De donkere triade wordt van oudsher beoordeeld met drie verschillende tests, die elk afzonderlijk zijn ontwikkeld. Meestal werd de Narcissistic Personality Inventory (NPI) gebruikt als maatstaf voor narcisme, de MACH-IV voor machiavellisme en de Self-Report Psychopathy Scale (SRP) voor psychopathie. In de betrokken test zijn vraagitems van de drie afzonderlijke testen gecombineerd.

The Dark Triad verwijst naar een set van drie gerelateerde persoonlijkheidskenmerken: psychopathie, narcisme en machiavellisme.  Psychopathie wordt gekenmerkt door een gebrek aan empathie en wroeging, impulsiviteit en een minachting voor sociale normen en regels.  Narcisme wordt gekenmerkt door een opgeblazen gevoel van eigendunk, recht hebben en een behoefte aan bewondering. Machiavellisme verwijst naar de neiging om manipulatief en cynisch te zijn en gebrek aan moraliteit te hebben. Met deze vragenlijst krijg je een score op elk van deze categoriën.

Het lijkt er dus op dat reeds al studenten die advocatuur kiezen hoog scoren op deze Dark traid persoonlijkheidskenmerken.

Psycholoog Tomas Chamorro-Premuzic, professor aan de universiteit van Londen, benadrukt dat deze slechte eigenschappen het betrokken individu wel vooruithelpen, maar erg nadelig zijn voor de andere collega’s en de organisatie zelf en de slachtoffers medemensen. Zo hebben eerdere studies aangetoond dat werknemers met een donkere persoonlijkheid vooral meer geneigd zijn om pestgedrag te vertonen en hun onderschikten of collega’s te vernederen.

Een nogal sarcastisch grapje dat soms over advocaten wordt gemaakt… echt de enige goede advocaat is degene waar eieren in zitten…

Bronnen

https://www.psypost.org/2023/03/machiavellianism-most-pronounced-in-students-of-politics-and-law-least-pronounced-in-students-of-social-work-nursing-and-education-74444

https://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1024&context=psychd_uht#:~:text=All%20three%20of%20the%20traits,behaviours%20(Paulhus%2C%202002).