Wat zijn de kansen, van 0 tot 100%, dat iemand binnen de komende vijf jaar je hart zal breken?

Bedrogen worden heeft zware gevolgen voor je lichaam
Bedrijven moeten zich voorbereiden op kantoorromances

xusenru (CC0), Pixabay

Welke kans is er dat je hart binnenkort gebroken zal worden. Hoe beantwoordt u deze vraag? Misschien heb je gedacht aan je vroegere relatie-ervaringen, of de persoon waarmee je nu je leven deelt.

Misschien heb je gedacht aan relevante statistieken, zoals het scheidingspercentage, of het gemiddelde aantal ontrouwe partners. Maar stel je voor dat je, net voordat je deze vraag hebt gelezen, het weer hebt gecontroleerd en zag dat de kans op regen morgen 10% is. Zou die informatie uw schatting beïnvloeden? Wat als de kans op regen 90% is?

Justin Lehmiller deed onderzoek naar statistische kansen hieromtrent.

Willekeurige getallen – door onderzoekers als numerieke ankers genoemd – kunnen verrassend grote gevolgen hebben voor beoordelingen van mensen.  We missen vaak de informatie die we nodig hebben voor de oordelen waarvoor we worden gesteld. U kunt bijvoorbeeld gevraagd worden om de breedte van de Schelde  te schatten en te vinden dat u alleen het antwoord kunt raden. Toch blijkt voorbije informatie uw schattingen te beïnvloeden  Als u onlangs naar de prijzen van nieuwe auto’s hebt gekeken, kunt u raden dat de Scheldebreedte korter is dan als u onlangs naar de prijzen van nieuwe huizen heeft gekeken. Dit fenomeen, bekend als het verankeringseffect, is aangetoond in honderden studies over alles van algemene kennis tot rechtsvonnisbeslissingen.

Tot voor kort was er echter nog geen verankering nodig in het kader van romantische relaties. Relatiebeoordelingen verschillen van veel andere schattingen (zoals de breedte van de Schelde op een bepaalde plaats) doordat mensen een gevestigde interesse hebben om op een bepaald antwoord te komen. We willen allemaal dat onze romantische relaties goed gaan, en we verlangen diep opdat het niet slecht zou gaan.

Stephanie Spielmann, Geoff MacDonald, en Samantha Joel testten dit idee over vier studies waarbij samen meer dan 3000 deelnemers betrokken waren. Deelnemers werden gevraagd om uitspraken te doen over positieve of negatieve gebeurtenissen die zich in de toekomst zouden kunnen voordoen. Alvorens elk oordeel te vellen, kregen de deelnemers een optimistisch anker (dat was in overeenstemming met hun motivaties), een pessimistisch anker (dat was inconsistent) of geen anker (de controlegroep).

Deelnemers kregen te horen dat de ankers volledig zinloos waren en genegeerd zouden moeten worden. Ondanks die waarschuwing hebben de ankers in elke situatie invloed gehad behalve in één situatie, namelijk dat hun relatie zou stukgaan. Dat weigeren mensen blijkbaar hoog in te schatten, ook al werden er verschillende ankers aangeboden. Door mensen schijnbaar willekeurige nummers te presenteren, kon men  hen leiden om te beoordelen dat a) goede dingen in hun relaties waarschijnlijker zouden zijn; b) goede dingen minder waarschijnlijk in hun relaties zouden zijn en c) slechte dingen minder waarschijnlijk in hun relaties gebeuren.

Maar de onderzoekers konden mensen niet beïnvloeden dat slechte dingen in hun relaties waarschijnlijker zouden zijn. Bijvoorbeeld, ze konden mensen niet laten denken dat ze waarschijnlijk uiteindelijk zouden weggaan van hun partner, hun liefdesrelatie zouden gaan betwijfelen, of denken dat hun partner niet meer op hun verliefd zou zijn.

In follow-upstudies bleek dat deze beperking van het verankeringseffect niet uniek was voor romantische relaties, maar zich leek  uit te breiden tot elk oordeel waarbij ze  zelf betrokken waren. Net zoals de onderzoekers geen ankers konden gebruiken om mensen te laten denken dat hun partner met hen zou kunnen breken, kon men ook geen ankers gebruiken om mensen te laten denken dat ze zouden  ontslagen kunnen worden op hun werk, hun auto gestolen zou worden of voor de rechtbank gedaagd zouden worden door iemand.

In een klassieke relatiestudie ondervroegen onderzoekers mensen in het kader van het aanvragen van huwelijksvergunningen over de kans op scheiding. Hoewel de deelnemers het nationale echtscheidingspercentage op ongeveer 50% nauwkeurig kenden was hun mediane schatting van hun eigen scheidingsbreuk 0% . Alhoewel we graag alle beschikbare informatie – zelfs helemaal zinloze informatie – gebruiken om de conclusies te bereiken die we willen bereiken, negeren we precies hetzelfde soort informatie als deze conclusies ons geluk bedreigen.

Referenties

Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Science, 185, 1124-1131.

Furnham, A., & Boo, H. C. (2011). A literature review of the anchoring effect. The Journal of Socio-Economics, 40, 35-42.

Joel, S., Spielmann, S. S., & MacDonald, G. (in press). Motivated use of numerical anchors for judgments relevant to the self. Personality and Social Psychology Bulletin.

Baumeister, R. F., Bratslavsky, E., Finkenauer, C., & Vohs, K. D. (2001). Bad is stronger than good. Review of General Psychology, 5, 323-370.

Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica, 47, 263-291.

Baker, L. A., & Emery, R. E. (1993). When every relationship is above average: Perceptions and expectations of divorce at the time of marriage. Law and Human Behavior, 17, 439-450.

Bronnen

Justin Lehmiller
http://www.scienceofrelationships.com/home/2017/5/16/can-random-numbers-affect-our-relationship-judgements-yesif.html

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge