Knappe studenten halen hogere cijfers : lelijke halen mindere cijfers

Ultieme fantasie van mannen = seks met kinderoppas
Eenzaamheid lijdt tot obesitas

Helpt er goed uitzien om betere punten te halen. In 2003 schreef ik reeds een boek over

pokemon, pokemon go, phone

natureaddict (CC0), Pixabay

Onaantrekkelijkheid (Gielen G. Onaantrekkelijk; Garant Uitgevers). Maar ook recentelijk wordt bevestigd dat wie er goed uitziet ook betere resultaten haalt.

Een opmerkelijk bericht uit Amerika. Onderzoekers van de Metropolitan State University of Denver toonden aan dat studentes die er aantrekkelijk uitzien significant hogere cijfers halen dan vrouwen met een onaantrekkelijk uiterlijk. Voor mannen geldt dat verschil niet.

Rey Hernández-Julián en Christina Peters presenteerden de resultaten van hun studie bij de jaarlijkse vergadering van de denktank American Economic Association in San Francisco. De twee economen lieten portretfoto’s van 77.067 studenten beoordelen op hun aantrekkelijkheid door mensen die noch student noch professor waren aan de universiteit. Ze moesten de foto’s beoordelen op een schaal van 1 tot 10. Zo werden de studenten in drie groepen verdeeld : middelmatig, aantrekkelijk en niet aantrekkelijk.


Vervolgens namen de onderzoekers 168.092 cijfers die aan de studenten waren toebedeeld onder de loep. Voor vrouwelijke studenten die hoog scoorden op aantrekkelijkheid was er een klein maar significant verschil te zien in de manier waarop zij werden beoordeeld: voor elke standaardafwijking richting een hoger aantrekkelijkheidsgehalte gold een verhoging van 0,024 op een vierpuntsschaal.
Uit de resultaten blijkt ook dat de cijfers van blanke studenten gemiddeld 0,2 punten hoger zijn dan die van andere studenten

Een zeer klein verschil, maar desalniettemin relevant, vinden Hernández-Julián en Peters. Bij de vrouwen die het minst aantrekkelijk werden bevonden was het verschil in cijfers nog groter (0,067 lager ten opzichte van anderen). Uit de resultaten blijkt ook dat de cijfers van blanke studenten gemiddeld 0,2 punten hoger zijn dan die van andere studenten.

De onderzoekers toonden verder aan dat de verschillen wegvallen bij studenten die online onderwijs volgen: uiterlijkheden blijken daar helemaal geen rol te spelen bij het studieresultaat, waarschijnlijk omdat visueel contact überhaupt niet aan de orde is. Sterker nog: aantrekkelijke studenten scoren in een digitale omgeving relatief slechter dan in een traditioneel klaslokaal.

Meer tijd en aandacht
Nog los van de voor de hand liggende vraag of aantrekkelijkheid objectief en op basis van een pasfoto te meten is, valt er volgens critici op het onderzoek van alles aan te merken. Zo vond de studie binnen een korte periode plaats en werd er maar één universiteit bij betrokken. Toch is het niet de eerste keer dat er een verband werd aangetoond tussen aantrekkelijkheid en studiesucces. In 2014 lieten Amerikaanse onderzoekers al zien dat knappe adolescenten meer kans hebben om na hun middelbare school een vierjarige universitaire studie af te ronden dan hun minder mooie leeftijdsgenoten.

Hernández-Julián noemt de resultaten van zijn onderzoek tegenover Inside Highered ‘verontrustend’. Hij denkt dat er twee mogelijke verklaringen zijn voor het feit dat aantrekkelijke vrouwelijke studenten hogere cijfers krijgen. Docenten zouden onbewust meer tijd en aandacht aan hen geven met als gevolg dat ze beter scoren, of ze geven door impliciete bias zélf een hoger cijfer.

Lees hier het volledige rapport (Engels)

Bronnen

Nina Schuyffel https://havanaweb.hva.nl/wetenschap/98718/aantrekkelijke-studentes-krijgen-hogere-cijfers-dan-minder-knappe

http://taxprof.typepad.com/taxprof_blog/2016/01/better-looking-female-students-get-better-grades-for-male-students-looks-dont-matter.html

http://www.boston.com/news/education/2016/01/05/study-finds-that-professors-give-least-attractive-women-lower-grades/mDPARygWLghnUiDfecUGeK/story.html

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge