Meer biseksuelen dan ooit in de VS

Genitale opwinding en seksueel opgewonden zijn
Hoe vaak seks na 10 jaar huwelijk?

Meer mensen dan ooit tevoren in de Verenigde Staten identificeren zich als iets anders dan heteroseksueel, een trend die duidt op een toename van seksuele flexibiliteit en een culturele verschuiving naar meer acceptatie van verschillende seksuele oriëntaties.

Onlangs vrijgegeven gegevens tonen aan dat een derde van de 18- tot 34-jarigen niet heteroseksueel is, blijkt uit onderzoek van YouGov, een internationaal internetonderzoeksbureau voor marktonderzoek en gegevensanalyse uit het VK. Uit de gegevens bleek ook dat het aantal mensen dat zich identificeert buiten heteroseksualiteit gestaag toeneemt met een stijging van 5 procent sinds 2015.

Deze verandering kan te wijten zijn aan de groeiende acceptatie van seksuele verhoudingen van hetzelfde geslacht in zowel cultuur als wetgeving, vertelde Carrie Baker, directeur van het Smith College’s programma voor de studie van vrouwen en gender, aan Newsweek.

In de afgelopen paar jaar zijn er meer afbeeldingen van paren van hetzelfde geslacht in films en op televisie geweest, evenals meer openbare gesprekken over seksuele geaardheid en aantrekkingskracht op hetzelfde geslacht. Veranderingen in de wetgeving hebben de context waarin we leven veranderd in de VS. De mijlpaal van het Amerikaanse hooggerechtshof van het toestaan van het homohuwelijk en de verwijdering van “vraag niet, vertel niet” spoorde meer gesprekken in de media over relaties van hetzelfde geslacht aan. Met al deze politieke en culturele veranderingen is het mogelijk dat mensen zich eenvoudigweg beter op hun gemak voelen bij het uiten van hun verlangens in dit sociale klimaat, legde Baker uit.

“Het was echt niet zo lang geleden dat hetzelfde seksueel gedrag illegaal was in dit land,” zei Baker, die ook cursussen geeft over vrouwen en genderstudies aan het Smith College in het westen van Massachusetts. “Naarmate onze cultuur seksualiteit van hetzelfde geslacht als mogelijkheid biedt, zullen waarschijnlijk meer mensen experimenteren of die gevoelens erkennen of ernaar handelen.”

Deelnemers aan de YouGov-enquête werden gevraagd om zichzelf te beoordelen op de Kinsey-schaal, waarbij 0 volledig heteroseksueel is en 6 helemaal homo. Alfred Kinsey vond de schaal uit in de jaren 40 als een manier om menselijke seksualiteit te bestuderen. De gegevens werden vergeleken met een andere vergelijkbare enquête die het onderzoeksbureau in 2015 heeft uitgevoerd.

De resultaten waren duidelijk. Een kwart van de bevolking van alle leeftijdsgroepen identificeerde zich als iets anders dan volledig heteroseksueel, vergeleken met 20 procent van de mensen in 2015.

Dit zou erop kunnen wijzen dat seksualiteit bestaat in een spectrum en het is niet gefixeerd gedurende een mensenleven, je zou je kunnen identificeren als hetero in het begin van je leven, maar later in het leven zou dat kunnen evolueren, zei Baker.

De context van iemands leven kan ook van invloed zijn op hun verlangens. Blootstelling aan populaire cultuur, films en televisie met afbeeldingen van ontmoetingen van hetzelfde geslacht kan van invloed zijn op mensen. Homoseksuele omgevingen zoals de gevangenis en het leger kunnen ook iemand ertoe brengen om te handelen of seksuele gevoelens hebben over iemand van hetzelfde geslacht, zei Baker.

“Omstandigheden en levensfasen kunnen de seksualiteit beïnvloeden,” zei ze. “Ik denk ook dat de jongeren minder aan seksualiteit denken als een soort rigide en binaire en meer als  een continuüm en als flexibel.”

Bronnen

http://www.newsweek.com/more-people-ever-identify-bisexual-986297

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge