Neusspray met oxytocine stimuleert natuurlijke aanmaak ‘knuffelhormoon’ bij mensen met autisme

Eenzaam tijdens de pandemie geeft meer gezondheidsklachten
Met (tiener)dochters meer kan op echtscheiding
adult, people, woman

j_lloa (CC0), Pixabay

Een behandeling met oxytocine zorgt dat mensen met autisme minder repetitief gedrag laten zien en minder moeite hebben om sociale relaties aan te gaan. Dat bleek al uit eerder onderzoek van de KU Leuven. Met een recent experiment speurden wetenschappers van dezelfde universiteit naar mogelijke verklaringen.

Intranasale toediening van het neuropeptide oxytocine (OT) wordt steeds meer onderzocht als een mogelijke behandeling voor het aanpakken van de kernsymptomen van autismespectrumstoornis (ASS). Eerder zijn interacties van extern (exogene) toegediende OT in combinatie met de interne (endogene) productie aangetoond na toedieningen van een enkele dosis. De impact van herhaald, langdurig OT-gebruik op endogene speeksel-OT-niveaus is echter onbekend. In deze dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie met een tussen-proefpersoon design, werden 34 volwassen mannen met ASS ofwel toegewezen aan een vier weken durende behandeling van eenmaal daagse intranasale OT-toedieningen (24 IE) of placebo. 

Speeksel-OT-monsters werden voor en na de behandelperiode afgenomen, evenals tijdens twee follow-up sessies, vier weken en een jaar na stopzetting van de behandeling. Het intranasaal ontvangen van OT maar geen placebo verhoogde op betrouwbare wijze de endogene speekselniveaus van OT onmiddellijk na de behandeling en tijdens de follow-up sessie vier weken na de behandeling, wat wijst op een interactie tussen exogeen toegediende OT en de endogene productie ervan. 

Met name de toenames in speeksel-OT tijdens de follow-up van vier weken waren het meest uitgesproken bij personen met grotere gedragsverbeteringen in sociale ASD-symptomen. Deze resultaten suggereren dat de positieve effecten van OT op sociaal gedrag kunnen leiden tot een zichzelf in stand houdende verhoging van OT-niveaus door een feed-forward triggering van zijn eigen release. Samen levert het huidige onderzoek het eerste bewijs dat herhaalde intranasale toediening van OT langdurige veranderingen in endogene speeksel-OT-niveaus kan veroorzaken, vermoedelijk door een positieve spiraal van OT-afgifte.

‘We weten niet zeker of afwijkende, bijvoorbeeld te lage, oxytocineniveaus een rol spelen bij iedereen met autisme,’ aldus professor Kaat Alaerts (KU Leuven), betrokken bij het onderzoek, uit. Maar we weten wel dat oxytocine onder meer een rol speelt in het aangaan van banden met anderen, en dat mensen met autisme dat doorgaans moeilijk vinden.

Voor het onderzoek nam ze speeksel af bij ruim dertig volwassen mannen met autisme om daar de oxytocinelevels vast te stellen. Ongeveer de helft kreeg daarop gedurende een maand een neusspray met oxytocine toegediend en de andere mannen kregen een placebo. Een dag na de laatste behandeling werden de oxytocinelevels in het speeksel opnieuw bepaald en een maand later nog eens.

Positieve feedback
Zowel direct na de behandeling als een maand later bleken de oxytocineniveaus van de deelnemers die behandeld werden met het knuffelhormoon hoger te zijn dan voor de behandeling. Alaerts: ‘Mogelijk zorgen verbeteringen in sociaal gedrag, uitgelokt door de neusspray, voor de aanmaak van ‘eigen’ oxytocine. We zagen bijvoorbeeld direct na de eerste behandeling dat een aantal deelnemers zich socialer gedroeg. Bij die deelnemers was de zelf aangemaakte oxytocine een maand na de behandeling ook het hoogste. Maar hoe het precies werkt, weten we nog niet en gaan we verder uitzoeken.’

We halen dit onderzoek hier aan omdat het mogelijk ook perspectieven biedt aan koppels met relatie- en hechtingsproblemen. Het kan uiteraard niet de bedoeling zijn om kunstmatig toegevoegde oxytocine te gebruiken om koppels verliefd op elkaar te doen worden, maar bij relatieproblemen die ernstige conflicten veroorzaakt zou het toedienen mogelijks als positief effect kunnen hebben dat de conflicten minder erg worden, dat het geluksgevoel en knuffelgevoel verhoogt en dat men de conflicten op een meer positieve manier kan beëindigen. Mogelijks kan er ook een positief gevolg zijn bij mindere niveaus van libido. Toedienen van externe oxytocine verhoogt het niveau van de interne oxytocine en bij een laag libido zou het mogelijk de behoefte aan intimiteit en seks kunnen doen toenemen als er omwille van fysieke redenen een lagere behoefte is bij één van de partners.  Uiteraard is dit nog niet onderzocht en er zijn ook ethische regels die hier gevolgd moeten worden maar voor sommige koppels kan het perspectieven geven.

Bronnen

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924977X20309664?via%3Dihub

https://www.eoswetenschap.eu/psyche-brein/neusspray-met-oxytocine-stimuleert-natuurlijke-aanmaak-knuffelhormoon-bij-mensen-met

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge