Nieuwe studie onderzoekt seksualiteit van mensen met autisme

We leren niet van onze spijt: seksuele spijt verandert niets aan toekomstig gedrag
Dove en slechthorende vrouwen en reproductieve gezondheid

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Volwassenen met autisme rapporteren een breed scala aan seksualiteit – ze identificeren

couple, wedding, marriage

OlcayErtem (CC0), Pixabay

zich veel vaker als aseksueel, biseksueel of homoseksueel dan mensen zonder autisme, zo blijkt uit een nieuwe studie in mei 2021.

In een onderzoek onder bijna 2400 volwassenen ontdekten onderzoekers dat mensen met autisme drie tot negen keer meer kans hadden zich te identificeren als homoseksueel, aseksueel of ‘anders’.

Onder mannen hadden mensen met autisme meer dan drie keer zoveel kans om te zeggen dat ze biseksueel waren, terwijl vrouwen een ander patroon vertoonden: mensen met autisme identificeerden zich niet meer als biseksueel, maar hadden drie keer zoveel kans om te zeggen dat ze homoseksueel waren.

De onderliggende redenen zijn onduidelijk. Een mogelijkheid is dat mensen met autisme minder gebonden zijn aan sociale verwachtingen en zich vrijer voelen om hun ware identiteit te uiten, zei onderzoeker Elizabeth Weir.

Het grotere punt is dat mensen met autisme verschillende seksuele voorkeuren en ervaringen hebben. De studie is niet de eerste die dat aantoont. Maar het biedt meer bewijs om het oude stereotype te ontkrachten dat mensen met autisme volgens Weir niet geïnteresseerd zijn in seks.

‘We moeten geen aannames doen,’ zei ze. “We moeten dit van persoon tot persoon zien.”

De bevindingen onderstrepen ook een ander punt: kinderen en volwassenen met autisme moeten toegang hebben tot seksuele voorlichting en screening op seksuele gezondheid.

In werkelijkheid is dat echter vaak niet het geval, merkte Eileen Crehan op, een assistent-professor aan de Tufts University in Medford, Massachusetts, die niet bij het onderzoek betrokken was.

“Helaas tonen onderzoeken consequent aan dat de toegang tot seksuele voorlichting laag is voor autistische studenten”, zegt Crehan, die het sociaal functioneren bestudeert bij jonge mensen met autisme.

Ze zei dat “verouderde opvattingen” over autisme en seksualiteit een belemmering kunnen zijn voor jonge mensen die passende seksuele voorlichting nodig hebben.

Afgezien daarvan bereiken bestaande schoolprogramma’s niet altijd studenten met autisme. In sommige gevallen kan dat zijn omdat ze in klassen voor speciaal onderwijs zitten, terwijl seksuele voorlichting alleen in gewone klassen wordt gegeven. In andere gevallen “kan sekseducatie worden aangeboden, maar is dit niet afgestemd op de leerprofielen van autistische studenten”. Dan is er het feit dat in deze studie naar voren komt dat vele jonge mensen met autisme zich niet identificeren als heteroseksueel, wat vaak de enige focus is van seksuele voorlichting. In de overgrote meerderheid van seksuele voorlichtingsprogramma’s wordt niets anders besproken dan heteroseksuele relaties tussen cisgenderende mensen.

Autisme is een ontwikkelingsstoornis in de hersenen die volgens de Centers for Disease Control and Prevention ongeveer één op de 54 kinderen in de Verenigde Staten treft.

Over het algemeen schaadt autisme het vermogen van mensen om te communiceren en te socialiseren, maar de stoornis is complex en varieert sterk van persoon tot persoon.

Sommigen zijn ernstig getroffen – spreken weinig of helemaal niet, en raken verwikkeld in repetitief, obsessief gedrag. Anderen hebben mildere problemen met sociale vaardigheden. Sommige mensen hebben een verstandelijke beperking, terwijl anderen een gemiddeld of bovengemiddeld IQ hebben. De huidige enquête omvatte 1.183 mensen met autisme in de leeftijd van 16 tot 90 jaar. De meesten hadden geen verstandelijke beperking, omdat ze een uitgebreide online vragenlijst moesten invullen.

Over het algemeen zeiden mensen met autisme  vaak dat ze minder seksueel actief waren. Voor elke 10 volwassenen zonder de stoornis die seksueel actief waren, zeiden vier met autisme hetzelfde. Mensen met autisme hadden ook bijna acht keer meer kans om zichzelf als aseksueel te omschrijven.

Er is niets mis met geen seks hebben, benadrukte Weir. “Ik denk niet dat het nodig is om er een waardeoordeel over te geven”, zei ze.  Crehan was het daarmee eens, maar zei ook dat op basis van eerdere onderzoeken de meeste mensen met autisme zeggen dat ze romantische relaties willen. Als mensen seksueel actief willen zijn, maar dat niet zijn, merkte ze op, kan dat een negatieve invloed hebben op de geestelijke gezondheid.

De enquête vond verschillen tussen volwassenen met en zonder autisme, maar ook overeenkomsten. Degenen die seksueel actief waren, begonnen rond dezelfde leeftijd seks te hebben en hadden evenveel kans op een seksueel overdraagbare aandoening.

Volgens Crehan hebben kinderen wellicht begeleiding nodig bij alles, van hoe ze kunnen zien of iemand je ‘leuk vindt’, ‘sexting’ en masturbatie. Te vaak, zo merkte ze op, wordt seksualiteit genegeerd totdat er sprake is van ‘negatief seksueel gedrag’ – bijvoorbeeld op school – en er is een grote respons.

Dat kan kinderen met een gevoel van angst of schaamte achterlaten.

“Als we in een vroeg stadium over seks en seksuele gezondheid praten, en op een eerlijke en veilige manier, dan hebben we een positievere toon gezet voor de discussie voor het geval er in de toekomst iets positiefs of negatiefs naar voren komt”, voegde ze eraan toe.

Meer informatie klik hier seksualiteit en seksuele voorlichting .

Bronnen

https://consumer.healthday.com/5-4-new-study-examines-sexuality-of-people-with-autism-2652782644.html