Nieuwe website moet pre- en postnatale depressies bespreekbaar maken

Het seksistische geloof dat mannen meer van seks houden en meer behoefte hebben, groeit nog steeds
We vallen steeds op dezelfde type partner

Naar schatting krijgen jaarlijks in Vlaanderen zo’n 13.000 zwangere of bevallen vrouwen mentale gezondheidsproblemen. Het is daarmee de meest voorkomende ziekte bij aanstaande en nieuwe mama’s.

De ernst van de klachten kan variëren en sterk verschillen. Sommige vrouwen voelen zich extreem prikkelbaar en neerslachtig, anderen eerder angstig. Wat de meeste vrouwen gemeenschappelijk hebben, is dat ze zich eenzaam en onbegrepen voelen. De daarbij horende schuld- en schaamtegevoelens maken het vaak moeilijk om er open met de omgeving over te praten en hulp te zoeken.

Mentale gezondheidsproblemen kunnen echter iedereen overkomen en komen voor in alle culturen. Ze ontstaan door een samenloop van omstandigheden. De komst van een baby is een belangrijke gebeurtenis, die naast vreugde steeds veel stress met zich meebrengt. Verder kunnen een verhuis, verlies aan werk of relationele problemen, maar ook complicaties tijdens zwangerschap of bevalling (vb. voorafgaand miskraam, doodgeboorte, vroeggeboorte, …) bijkomende moeilijkheden veroorzaken.

Nieuwe mama’s en mama’s in spe willen het vaak ook perfect doen en zich bewijzen wat hun kan uitputten. Ze maken zich overmatige zorgen wat kan leiden tot piekeren. Ze durven geen hulp vragen of praten moeilijk over hun emoties, of hebben niemand waar ze terecht kunnen waardoor ze er alleen mee blijven zitten. Tenslotte kunnen je genen je meer kwetsbaar maken. Hoe meer factoren aanwezig zijn, hoe groter de kans op moeilijkheden.

Het is belangrijk mentale gezondheidsproblemen serieus te nemen, want ze zijn goed aan te pakken en te behandelen. Hoe sneller je hulp zoekt en aanvaardt, hoe sneller men zal herstellen.

“Ik zat 18 uur per dag met een baby die zoveel huilde, en die ik niet kon helpen. Ik zag hem doodgraag, maar voelde me gefaald als moeder. Ik stond met een kussen boven hem om hem uit zijn lijden te verlossen.” Eén op de vijf vrouwen heeft psychische problemen tijdens de zwangerschap of na de bevalling.” volgens het bericht op Radio 1

Drie vrouwen getuigen op de radio over hun postnatale depressie : Friedl, Kirsten en Cindy

Omdat te weinig mama’s of aanstaande mama’s de juiste hulp vinden, lanceert het Gents Netwerk voor Perinatale Mentale Gezondheid de website wolkinmijnhoofd.be. Want volgens experten zit het onderwerp nog in de taboesfeer.

“Ik zat 18 uur per dag met een baby die zoveel huilde, en die ik niet kon helpen. Je voelt je gefaald als moeder. Ik leefde op automatische piloot, had geen tijd meer voor mezelf, en begon te twijfelen aan mezelf. Ik zag mijn zoon doodgraag, maar voelde me gefaald als moeder. Ik stond met een kussen boven hem om hem uit zijn lijden te verlossen.”

“Ik dacht dat een postnatale depressie ging om iemand die haar kindje verstootte. Maar ik zag mijn kindje net graag, ik was heel bezorgd. Overbezorgd. En kon heel moeilijk de zorg uit handen geven. Ik vond het moeilijk om aan mezelf toe te geven dat het een postnatale depressie was. Ik voelde me heel eenzaam.”

In de taboesfeer

De verhalen van Friedl, Cindy en Kirsten zijn geen uitzondering. Dat blijkt uit cijfers van het Gents Netwerk voor Perinatale Mentale Gezondheid. Eén op de vijf mama’s heeft tijdens de zwangerschap of na de bevalling te kampen met psychische problemen. Het netwerk (een samenwerking van UZ Gent, psychiatrisch centrum Karus, de Kraamkaravaan en Kind & Gezin) lanceert daarom de website wolkinmijnhoofd.be. Daar vinden mama’s die het moeilijk hebben verhalen van lotgenoten, informatie waar ze terecht kunnen met hun zorgen, maar leren ze ook hoe ze een postnatale depressie kunnen herkennen.

Screening

Kind en Gezin screent vrouwen zes maanden na bevalling op mentale problemen

Vanaf 2020 wil Kind en Gezin alle vrouwen zes maanden na de bevalling screenen op mentale stoornissen. De nieuwe richtlijn werd in april aan alle medewerkers gecommuniceerd en sindsdien gebeurt het her en der al. ‘De verwachting is dat elke medewerker hier in januari volledig mee weg is’, klinkt het.

Jonge moeders zullen telkens vier vragen voorgeschoteld krijgen, waarin wordt gepeild naar depressieve gevoelens en angsten. Gaan er knipperlichten branden, dan is een verdere bevraging nodig, waarna de vrouw naar de juiste zorg verwezen wordt. Naast een bevraging op zes maanden, is het de bedoeling dat vroedvrouwen hetzelfde doen bij twintig weken zwangerschap en zes weken na de geboorte.

Een op de vijf vrouwen krijgt met de problematiek te maken, terwijl amper een op de tien de juiste hulp krijgt. De bevraging van Kind en Gezin maakt deel uit van de richtlijn ‘Screening en detectie van perinatale mentale stoornissen’ die er kwam op vraag van Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V). Het Gentse Netwerk voor Perinatale Mentale Gezondheid werkte het screeningsprotocol mee uit.

In de toekomst is het trouwens de bedoeling om ook de partners van de jonge moeders te screenen op mentale problemen. Ongeveer een op de tien partners ontwikkelt depressieve klachten.

Via deze link kan je de getuigenissen op Radio 1 beluisteren.

Bronnen

https://radio1.be/ik-huilde-de-hele-dag-nieuwe-website-moet-pre-en-postnatale-depressies-bespreekbaar-maken?deliveryName=DM16152

https://www.demorgen.be/nieuws/lien-tallieu-had-postnatale-depressie-ik-voelde-totaal-geen-connectie-met-mijn-zoon~bb0cde18/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge