Sadfishing: het vaak online delen van diep emotionele berichten kan een teken zijn van een dieper psychologisch probleem

Hoe gevoelig je bent, hangt mogelijk deels af van je genen - nieuw onderzoek
Meer seks als medicijn tegen hooikoorts?

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

girl, sadness, loneliness

darksouls1 (CC0), Pixabay

Toen Kendall Jenner enige tijd geleden een reeks emotioneel geladen Instagram-berichten deelde over haar ervaringen met acne, werd het 24-jarige model onmiddellijk door veel online waarnemers beschuldigd van ‘sadfishing’ – vooral omdat de post een betaalde merkpartnerschap was met een huidverzorging product dat wordt gebruikt om acne te behandelen.

Hoewel de term ‘sadfishing’ relatief recent is – begin 2019 bedacht door schrijver Rebecca Reid – zijn veel mensen waarschijnlijk bekend met het online vissen naar sympathie, of ze het nu hebben zien gebeuren of er zelf schuldig aan zijn. Reid definieert sadfishing als het plaatsen van gevoelig, emotioneel persoonlijk materiaal online om sympathie of aandacht te krijgen van de online gemeenschap.

Velen van ons zijn soms verdrietig, en dat is oké. Aandacht zoeken is een volkomen legitiem iets. Er is niets mis met aandacht willen zegt  Rebecca Reid (@RebeccaCNReid) maar het wijst toch vaak op een dieperliggend al dan niet relationeel probleem.

Sadfishing wordt  steeds vaker gebruikt om mensen te beschuldigen van het zoeken naar aandacht, om mensen te bekritiseren of om de online inhoud van een persoon te kleineren – of het nu eigenlijk sadfishing was of niet. Toen Justin Bieber bijvoorbeeld een post plaatste waarin hij vertelde over zijn geestelijke gezondheidsproblemen, kreeg hij verschillende reacties, waaronder beschuldigingen van verdriet. Het is echter bijna onmogelijk om te weten of iemand echt verdrietig is of niet. En iedereen, van gewone mensen tot politici en entertainers, wordt ervan beschuldigd dat ze om aandacht vragen of het belang van een bepaald onderwerp proberen te overdrijven. Lecturer, Psychology in de Glasgow Caledonian University deed onderzoek naar het fenomeen.

Het concept van online ‘sadfishing’ is relatief nieuw, wat betekent dat er momenteel geen onderzoek is gedaan naar dit gedrag. Er kunnen echter parallellen worden getrokken met sadfishing en algemeen aandachtzoekend gedrag, waarbij een persoon handelt om aandacht, sympathie of validatie van anderen te krijgen. Aandachtzoekend gedrag wordt geassocieerd met een laag zelfbeeld, eenzaamheid, narcisme of machiavellisme (de wens om andere mensen te manipuleren).

Het is echter moeilijk om de motivaties van gebruikers van sociale media te begrijpen door hun berichten of online activiteiten te lezen. Het is mogelijk dat zogenaamde sadfishing posts bedoeld zijn om een ​​belangrijk of gevoelig onderwerp, zoals depressie of angst, echt onder de aandacht te brengen. Anderen delen misschien gewoon informatie met weinig aandacht voor de respons die het kan genereren. Sommige zogenaamde sadfishing-berichten bestaan ​​misschien zelfs alleen om lezers te misbruiken of uit te dagen.

Hoewel iedereen zich schuldig kan maken aan het onterecht delen van verdriet, worden beroemdheden vaker door online gebruikers beschuldigd van verdriet, vooral als ze persoonlijke gegevens hebben gedeeld over de worstelingen waarmee ze te maken hebben gehad. Deze beschuldigingen kunnen vaak vijandig worden, met als gevolg dat veel beroemdheden het slachtoffer worden van online misbruik. Maar welke impact heeft zelfs het observeren van online misbruik op waarnemers?

Bij recent onderzoek hadden de deelnemers een reeks tweets van beroemdheden gelezen, waarvan sommige emotioneel negatief waren. Vervolgens werd hen gevraagd om te beoordelen of deze beroemdheden misbruik maakten van sentimentaliteit of niet.  Uit de studie bleek dat de manier waarop een persoon de ernst van online misbruik waarnam, afhing van hoe sterk deze persoon zelf narcisme, machiavellisme of psychopathie vertoonde – de zogenaamde “donkere triade”. De resultaten toonden aan dat mensen met hogere donkere triade-kenmerken minder sympathie toonden voor beroemdheden.

Het is waarschijnlijk dat als iemand deze duistere triade-persoonlijkheidskenmerken vertoont, hij eerder berichten zal beoordelen als minder echt of een voorbeeld van verdriet. Het is ook waarschijnlijk dat deze eigenschappen van invloed zijn op het feit of iemand al dan niet zelf een droevig persoon is. Mensen die hoog scoren op narcisme en machiavellisme vertonen eerder aandachtszoekend gedrag, wat kan betekenen dat ze meer kans hebben op sadfishing of het herkennen van sadfishing.

Maar net als in de echte wereld op zoek naar aandacht, kan verdriet een diepere problematiek weerspiegelen, zoals een persoonlijkheidsstoornis. Sommige persoonlijkheidsstoornissen worden bijvoorbeeld gekenmerkt door een hoge mate van aandachtszoekend gedrag en dat begint in de vroege volwassenheid. Deze mensen hebben een overmatige behoefte aan goedkeuring, zijn dramatisch, overdrijven en verlangen naar waardering.

Sadfishers zijn misschien moeilijk te herkennen, tenzij ze openlijk toegeven aan dit gedrag. Hoewel het publiekelijk presenteren van gevoelige of zeer persoonlijke informatie kan leiden tot beschuldigingen van onterecht aanhalen van verdriet, is het mogelijk dat deze beschuldigingen onjuist zijn. Iemand ten onrechte beschuldigen van verdriet wanneer hij of zij oprecht om hulp heeft gevraagd – in plaats van om aandacht – kan een krachtige invloed hebben op de gezondheid van die persoon.

Iemand die ten onrechte van verdriet wordt beschuldigd, loopt mogelijk het risico een verminderd zelfrespect, angst en schaamte te ervaren. Ze kunnen ook worden ontmoedigd om steun te zoeken bij familie, vrienden, partners of ondersteuners.

Maar mensen die opzettelijk ‘verdriet delen’, moeten beseffen dat hun acties mogelijk het welzijn van anderen kunnen beïnvloeden. Het plaatsen van diep emotionele inhoud, zoals over ernstige gezondheidsproblemen, kan er ook voor zorgen dat lezers angst, fysieke of mentale stress ervaren. Hoewel sociale media mensen een ondersteunende plek kunnen bieden om te praten over hun geestelijke gezondheid of andere gezondheidsproblemen, is het belangrijk om te weten dat oneerlijke of aandachtszoekende berichten wel meer kwaad dan goed kunnen doen.

Gebruikers van sociale media moeten goed nadenken over welke informatie ze delen en met wie. Degenen die echt ondersteuning nodig hebben, vinden het misschien beter om contact op te nemen met mensen die dicht bij hen in de buurt staan, omdat ze mogelijk ondersteuning kunnen bieden of zelfs hun eigen ervaringen kunnen delen. Het is ook belangrijk om contact te leggen met ondersteunende diensten zoals zorgverleners of professionele steungroepen.

Ondanks zijn nieuwe naam is sadfishing gewoon een nieuw label voor aandacht zoeken. Dit doelbewust zoeken naar aandacht kan een negatieve invloed hebben op zowel de persoon die de post schrijft als op de lezer.

Bronnen

https://theconversation.com/sadfishing-frequently-sharing-deeply-emotional-posts-online-may-be-a-sign-of-a-deeper-psychological-issue-126292