Veel seks helpt bij nierstenen

Ook ouderen blijven gepassioneerd door seks
Weetjes over tepels

Minstens drie keer per week seks hebben kan helpen om van nierstenen af te komen. Dat

Bron Gerard Gielen

stellen artsen in de Turkse hoofdstad Ankara op basis van onderzoek onder negentig mannen. Het vermoedelijke mechanisme is wel een beetje prozaïsch: een erectie stimuleert de aanmaak van stikstofoxide, dat de urineleiders doet ontspannen.

De onderzoekers denken dat het lozen van stenen niet makkelijker gaat doordat de mannen met seks meer bewegen, maar doordat ze stikstofoxide aanmaken. Deze stof heeft invloed op spieren en zou ook de spieren die deel uitmaken van de wand van de urineleider, doen ontspannen.

De onderzoekers zijn van mening dat ‘als de patiënt een sekspartner heeft’, tenminste drie maal per week seks hebben een positief effect kan hebben op het spontaan lozen van nierstenen die zich in de urineleider bevinden, als ze niet groter zijn dan 6 mm.

Hun bevindingen verschenen  in het internationale wetenschappelijke tijdschrift Urology.


De mannen kampten allemaal met nierstenen, van ongeveer vijf millimeter doorsnee. Ze werden willekeurig onderverdeeld in drie groepen. Mannen zonder partner mochten niet meedoen. De mannen in de eerste groep moesten drie à vier keer per week geslachtsgemeenschap hebben. De tweede groep kreeg het middel tamsulosine, dat de spieren van de urinewegen ontspant. De mannen in de derde groep dienden ter controle en kregen alleen pijnstilling. De mannen in de tweede en derde groep mochten voor de duur van het onderzoek – maximaal vier weken – geen seks hebben.

Uitgeplast

Na twee weken zagen de onderzoekers een duidelijk verschil tussen enerzijds de mannen die medicatie hadden gekregen of helemaal niets, en anderzijds de mannen die veel seks hadden gehad. Onder die laatsten was meer dan 80% van zijn stenen af, in de andere groepen was dat minder dan de helft. Na twee weken hadden 26 van de 31 patiënten (83,9%) in de ‘seksgroep’ hun niersteen uitgeplast. In de tamsulosinegroep waren dat 10 van de 21 patiënten (47,6%) en in de controlegroep 8 van de 23 (34,8%). Na vier weken, aan het einde van de onderzoeksperiode, hadden 29 van de 31 ‘sekspatiënten’ (93,5%) hun niersteen kwijt. Bij de patiënten met tamsulosine gold dat voor 17 van de 21 (81%) en bij de controlegroep voor 18 van de 23 (78,3%). De nog resterende nierstenen werden operatief verwijderd.

Heilzaam

De onderzoekers verklaren de heilzame werking van seks voor patiënten met nierstenen door te wijzen op de rol van stikstofmonoxide (NO). Deze stof wordt in het lichaam aangemaakt bij een erectie en tijdens seks, en zorgt mogelijk ook voor ontspanning van de spieren in de urineleiders. Dat zou verklaren waarom nierstenen er sneller doorheen gaan.

Pijnlijk

Nierstenen onstaan in de nieren uit onopgeloste afvalstoffen in de urine. Op weg van de nieren richting de blaas kunnen de stenen vast komen te zitten. Dat kan zeer pijnlijk zijn. Doorgaans worden de nierstenen uiteindelijk vanzelf uitgeplast en is er geen blijvende schade. Mannen hebben er twee tot drie keer vaker last van dan vrouwen.

Bronnen

Urology, juli 2015

http://www.gezondenieren.nl/nieuws/nieuwsberichten/veel-seks-helpt-bij-nierstenen/

http://www.gezondheidenco.nl/181431/seks-helpt-nierstenen-kwijt-te-raken-bij-mannen/

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge