Uit onderzoek blijkt dat mannen zullen overdrijven wanneer ze mannelijkheidsgerelateerde eigenschappen zelf rapporteren

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)
Onaangepaste persoonlijkheidskenmerken kunnen leiden tot sociale afwijzing via problematische liefdesstijlen
Het machiavellisme (manipulatiedrang) is het meest uitgesproken bij studenten rechten

Een recent onderzoek onder Nederlandse mannen, gepubliceerd in Frontiers in

man wearing black notched lapel suit jacket in focus photography

Photo by Ali Morshedlou

Psychology, onthulde dat de mannen geneigd waren te overdrijven wanneer hen werd gevraagd om zelf eigenschappen te rapporteren die relevant zijn voor mannelijkheid (atletiek, lengte, gewicht en penisgrootte). De grootste overdrijving was de grootte van de penis in erectie, die 21% boven het gemiddelde lag. Toen de mannen financieel goed werden gecompenseerd voor hun tijd, nam de omvang van hun overdrijving af, maar was nog steeds bovengemiddeld.

Verschillende fysieke kenmerken van mannen, waaronder hun lengte, lichaamsbouw en penisgrootte, zijn in verband gebracht met lichaamstevredenheid, zelfbeeld, gevoelens van mannelijkheid en succes bij het paren. Hoewel er geen duidelijke consensus bestaat over de vraag of vrouwen de voorkeur geven aan mannen met grotere penissen, is het algemeen bekend dat penisgrootte wordt gezien als een kenmerk van mannelijkheid.

Naast de penisgrootte zijn lengte en andere fysieke kenmerken die duiden op fysieke dominantie cruciaal voor het reproductieve, beroepsmatige en financiële succes van mannen. Mannen overdrijven vaak hun lengte en atletisch vermogen op online datingsites om hun kansen op de paringsmarkt te vergroten.

Studieauteur Jacob Dalgaard Christensen en zijn collega’s probeerden de omvang van de overdrijving van gerapporteerde fysieke kenmerken te onderzoeken en of de hoeveelheid financiële compensatie die ze voor de taak ontvingen een verschil maakte in hoeveel iemand overdreef.

De steekproefomvang omvatte 191 Deense mannen tussen 18 en 35 jaar. De studie verzamelde informatie over verschillende menselijke factoren, waaronder consumentenvoorkeuren, levensgeschiedeniskenmerken, subjectieve levensverwachting en fysieke kenmerken zoals lengte, gewicht, atletisch vermogen en penisgrootte (slappe en rechtop). Deelnemers werden verdeeld in twee groepen, de ene kreeg $ 5 betaald en de tweede $ 22.

Antwoorden op vragen met betrekking tot atletisch vermogen, lengte, gewicht en penisgrootte werden voor dit onderzoek geanalyseerd. Alle deelnemers kregen een liniaal die ze moesten afdrukken om de penisgrootte te meten. Het onderzoeksteam vergeleek vervolgens de antwoorden van deelnemers met bekende gemiddelden voor de Nederlandse bevolking.

Analyse van de verzamelde gegevens geeft aan dat mannen de neiging hebben om hun lengte, atletisch vermogen en penisgrootte te overschatten, maar niet hun gewicht. “Specifiek, op geaggregeerd niveau, meldden mannen dat ze marginaal atletischer waren in vergelijking met het middenpunt van de schaal, beweerden significant langer te zijn in vergelijking met het Deense gemiddelde voor individuen van vergelijkbare leeftijd, en verklaarden dat hun penis in erectie enkele centimeters langer was dan de beschikbare Deense populatiegemiddelde’, schreven de onderzoekers.

Uit de gegevens bleek ook dat de meldingen van penisgrootte in erectie 21% groter waren dan het gemiddelde, waar de lengte slechts 1% groter was, wat aangeeft dat het gemakkelijker kan zijn om te overdrijven wanneer de eigenschap niet kan worden gezien. Bovendien rapporteerden degenen die slechts $ 5 ontvingen voor hun inspanningen meer penisgroottes dan het gemiddelde in vergelijking met de groep die $ 22 ontving. Het onderzoeksteam “ontdekte verder dat deelnemers in deze groep ($ 5) significant meer geneigd waren te melden dat hun stijve en slappe penis groter was dan het geclaimde wereldrecord van 34 cm.”

Aangenomen wordt dat dit zelfrapportagegedrag wordt aangedreven door het verlangen van mannen om hun gevoel van eigenwaarde te vergroten, met name op gebieden die verband houden met hun zelfbeeld en identiteit. De studie laat ook zien dat mannen meer geneigd zijn af te wijken van nauwkeurige rapportage over privé-lichamelijke maatregelen, in tegenstelling tot maatregelen die meer publiekelijk zichtbaar zijn. Bovendien toont de studie aan dat hogere financiële prikkels de gemiddelde zelfgerapporteerde schattingen van zowel slappe als stijve penisgrootte verminderen, maar geen invloed hebben op meer publiekelijk zichtbare maatregelen.

“Het is mogelijk dat deelnemers die gemiddeld de grotere geldelijke betaling ontvingen, minder geneigd waren om de grootte van hun penis te overdrijven, omdat ze een sterkere behoefte voelden om (meer) eerlijk te antwoorden”, aldus de onderzoekers. “Degenen die de kleinere geldelijke betaling ontvingen, waren misschien meer gemotiveerd om hun penisgrootte te overdrijven vanwege woede over de lage betaling in combinatie met de activering van zelfbedreiging bij het ontvangen van vragen over mannelijke markers van mannelijkheid.”

De resultaten impliceren dat zelfgerapporteerde gegevens over privéaspecten van mannelijkheid, zoals penisgrootte, met de nodige voorzichtigheid moeten worden benaderd en dat dergelijke gegevens alleen nauwkeurig kunnen worden verzameld in een gecontroleerde laboratoriumomgeving. De studie benadrukt het belang van het aanbieden van hogere financiële prikkels om nauwkeurigere gegevens over privémetingen te verkrijgen, met name met betrekking tot de penisgrootte.

Bovendien kan toekomstig onderzoek de effectiviteit onderzoeken van interactieve enquêtetechnieken met onmiddellijke feedback aan deelnemers wanneer hun reacties bepaalde waarschijnlijkheidsdrempels overschrijden bij het verminderen van overdreven reacties in onderzoeken die zelfrapportagemaatregelen gebruiken.

De studie, “Smaller prize, bigger size? Exploring the impact of money on men’s self-reported markers of masculinity“,  is geschreven door Jacob Dalgaard Christensen, Tobias Otterbring en Carl-Johan Lagerkvist.

Bronnen

https://www.psypost.org/2023/04/study-finds-men-will-exaggerate-when-self-reporting-masculinity-related-traits-especially-penis-size-74548