Verstandige vrouwen komen geen lief tegen? (+video)

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)
25% tot 33% vrouwen heeft partner al bedrogen
Waarom een spiritueel meisje de beste partnerkeuze is?

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

affection, hugging, kissing

Pexels (CC0), Pixabay

Uit een grootschalig onderzoek van de UGent blijkt dat vrouwen op Tinder sneller naar rechts gaan swipen – en dus liken – als er een hoogopgeleide man passeert dan wanneer er een knappe man met een lager diploma verschijnt. Downdaten blijft dus een taboe. Relatietherapeute Rika Ponnet legt uit waarom sommige vrouwen het zo moeilijk hebben met downdaten.

‘Het idee dat het nu een­maal in de biologie van de vrouw zat om voor een economisch sterkere partij te kiezen, heeft lang geleefd. Dat idee is nu onderuitgehaald. Eigenlijk willen mannen én vrouwen een partner die op hen lijkt qua sociale afkomst, opleiding en economisch potentieel. Omdat vrouwen vroeger amper de kans kregen om te gaan studeren, had de man niet de optie om te trouwen met een vrouw met een gelijkwaardig diploma. Maar ook toen koos hij vaak voor een vrouw met een gelijkaardige sociale afkomst, intelligentie en levensvisie.’

Wanneer is de kentering gekomen?

‘In het midden van de vorige eeuw gingen steeds meer vrouwen studeren. De laatste twintig jaar zitten vrouwen niet enkel met meer op de studiebanken, maar zijn ze daar ook succesvoller in dan mannen. Zowel mannen als vrouwen hebben zich aangepast aan die realiteit op de relatiemarkt. Mannen kiezen nu evengoed voor een vrouw met een hoger diploma, en vrou­wen vallen ook voor mannen met een lager diploma. Toch blijft succes nog altijd belangrijk voor een vrouw. Een man mag een lager diploma hebben, maar ze verkiest doorgaans wel iemand die ambi­tieus is, hard werkt en voor een bepaalde status op de maatschappelijke ladder kan zorgen. Mannen kijken daar minder naar bij hun partner. Niet voor niets lie­gen mannelijke singles het vaakst over hun opleidingsniveau en lengte, vrouwe­lijke singles over hun uiterlijk en gewicht.’ (https://www.flair.be/nl/self-love/relatie/relatietherapeut-downdaten-probleem/)

Paniek op de partnermarkt! Want prof. dr. Dimitri Mortelmans heeft verteld dat slimme vrouwen geen nieuw lief vinden na een echtscheiding.

Niet alleen tijdens het huwelijk is het vinden van een nieuwe partner gewijzigd. Ook nadat een relatie (huwelijk of samenwoning) is stukgelopen, zijn er verschuivingen in de relatiegeschiedenis van vrouwen. Sociale wetenschappers zijn erg geïnteresseerd in herpartnertrajecten na een relatiebreuk. De positieve effecten van een nieuwe partner zijn immers groot.

Het cliché wil dat verstandige, hoog opgeleide vrouwen moeilijk een partner vinden. Maar er schuilt ook een waarheid in, die socioloog Dimitri Mortelmans uitklaart in een nieuwe video van het videoplatform Universiteit van Vlaanderen, waar professoren uit verschillende disciplines online college geven over hun vakgebied.

Mortelmans, hoogleraar aan de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen, maakt sociologisch twee groepen in de partnermarkt : wie jonger is dan 25, moet zich volgens hem geen zorgen maken.

Maar de zogenaamde ‘tweede partnermarkt’, waar mannen en vrouwen na een lange relatie opnieuw een partner zoeken, is heel wat complexer. Mortelmans noemt ‘drie heilige principes’: eerst en vooral moet de nood aan een nieuwe partner er zijn, maar ook aantrekkelijkheid en gelegenheid zijn cruciale factoren. Hoe aantrekkelijk je bent, wordt bepaald door je uiterlijk, maar nog meer door je leeftijd, je inkomen, of je voor kinderen moet zorgen …. Daarnaast moet je ook in de gelegenheid zijn een nieuw lief te leren kennen: op de zetel voor de televisie kom je niemand tegen, je moet mensen ontmoeten.

Dat laatste is makkelijker als je jong bent, want dan is alles partnermarkt: de school, hobby’,s, uitgaan, … Er is ook een sterke homogamie in opleidingsniveau, want jonge mensen van hetzelfde opleidingsniveau komen elkaar tegen op bijvoorbeeld studentenfuiven. Dat heb je niet op de tweede partnermarkt, met minder gelegenheid en een sterke heterogamie qua opleidingniveau, wat het veel moeilijker maakt om een partner te vinden.

Maar dat verklaart nog niet waarop het hoger opgeleide vrouwen zijn die minder makkelijk een partner vinden – integendeel, want het zijn vaak vrouwen met een lagere opleidingsniveau die geen werk hebben, of die de zorg voor de kinderen op zich nemen, wat hen zogezegd ‘minder aantrekkelijk’ zou maken als partner. “Het is de schuld van de mannen”, legt Mortelmans uit: mannen zijn op zoek naar een vrouw die een minder inkomen heeft of minder hoog opgeleid is. Dus lager opgeleide vrouwen vinden hoger opgeleide mannen, en de hoog opgeleide vrouwen blijven over op een markt die al erg krap is.

Toch is de laatste jaren een kentering bezig. Men noemt dat downdaten. Je als hoogopgeleide vrouw verbinden met een man die minder ambitieus of lager opgeleid is, dat heet tegenwoordig met een nogal denigrerende term: downdaten. Een fenomeen dat steeds vaker voorkomt, nu voor elke 100 mannen 124 vrouwen afstuderen in het hoger onderwijs.

 

Relaties zijn vaak gebaat bij een zekere vorm van gelijkwaardigheid. Toch bevestigen de uitzonderingen de regel: er zijn succesvolle voorbeelden van ‘downdating’: relaties waarbij zij hoger opgeleid is dan hij.

Een relatie met iemand die aanzienlijk lager opgeleid is kent verschillende potentiële problemen:

1 Het is moeilijker om te communiceren. Voor lager opgeleiden kan het moeilijker zijn om over de relatie te praten als dat nodig is. Het is voor hen soms lastig om eigen gedrag en emoties of die van de partner te analyseren en begrijpen.

2 Belevingswerelden komen niet overeen. Bij een groot verschil in opleiding kunnen ook grote verschillen in belevingswerelden voorkomen. Als je thuis komt van je werk, kan het lastig zijn om over je werk te vertellen of problemen te bespreken.

3 Ervaringsverhalen van downdaters gaan erg vaak over het probleem dat je een laagopgeleide vriend lastig mee kunt nemen naar vrienden en familie.Zij heeft gekozen voor een relatie met iemand die laag opgeleid is en heeft een manier gevonden om hier goed mee om te gaan. Maar haar vrienden en familie begrijpen het niet en kunnen ook moeilijk met hem communiceren.

4 Verschillen worden vaak in de loop van de tijd groter. Hoogopgeleide partners ontwikkelen zich vaak door. Laagopgeleide partners investeren minder in zichzelf en hun persoonlijke ontwikkeling. Was een opleidingsverschil in het begin nog acceptabel, in de loop van de tijd kan het meer gaan wringen, omdat het verschil alsmaar groter wordt.

Kan dat ‘downdaten’ voor problemen zorgen?

‘Alles hangt af van hoe het koppel zich opstelt. Is de man niet gefrustreerd over zijn lagere diploma, maar heeft hij een bewuste beroepskeuze gemaakt en voelt hij zich competent? Dan zit het vaak snor met zijn zelfbeeld. Heeft de vrouw daar­naast respect voor het kunnen van haar man, dan kan zo’n relatie perfect werken.’

Bronnen

https://www.flair.be/nl/self-love/relatie/relatietherapeut-downdaten-probleem/

http://www.knack.be/nieuws/wetenschap/nieuwe-partner-vinden-na-relatiebreuk-waarom-zijn-de-kansen-van-vrouwen-er-zo-op-vooruitgegaan/article-opinion-933237.html

http://www.hbvl.be/cnt/dmf20171130_03216545/waarom-slimme-vrouwen-geen-lief-vinden

http://www.duetrelatiebemiddeling.be/in_de_media/andere/geschreven_pers/echte_liefde_hoeft_geen_diploma

http://www.41magazine.nl/datingtips/singles-magazine-downdaten-daten-met-een-lager-opgeleide-man/