Vier redenen waarom sommige mensen overgevoelige reukorganen krijgen.

De clitoris en het verband met orgasmestoornissen
Daalt de fertiliteit op wereldniveau?

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

man, savoury, pasta

DanaTentis (CC0), Pixabay

Maken bepaalde geuren je ongemakkelijk, zelfs misselijk? Of is je neus zo goed dat je zelfs de meest subtiele aroma’s in je favoriete wijn kunt ontdekken? Misschien roepen bepaalde geuren negatieve of positieve gevoelens op? Als je op een van deze vragen ja hebt geantwoord, ben je misschien gewoon een “superruiker”.

Medisch bekend als hyperosmie, zijn super ruikers mensen met een verhoogd reukvermogen in vergelijking met de gemiddelde persoon. Sommige superruikers zijn mogelijk gevoeliger voor aangename geuren, terwijl andere meer last hebben van onaangename geuren.

Hyperosmie is relatief zeldzaam, dus er is nog veel dat onderzoekers niet weten over de aandoening. Volgens onderzoeker Carl Philpott van de University of East Anglia  zijn er enkele oorzaken waarom iemand hyperosmie kan hebben.

1. Gezondheidsomstandigheden

Een aantal onderzoeken hebben verbanden gemeld tussen verschillende medische aandoeningen en hyperosmie, waaronder de ziekte van Lyme, migraine, stoornissen in lichaamsvloeistof, hormoontekort en bepaalde medicijnen. Hoewel het niet helemaal duidelijk is wat in deze gevallen tot hyperosmie leidt, kan het mogelijk het effect zijn dat deze ziekten hebben op de elektrolyten van het lichaam, waardoor de signalen die worden gegenereerd bij de geurreceptoren worden beïnvloed.

Studies hebben ook aangetoond dat bepaalde genetische aandoeningen, zoals duplicatie of overexpressie van het KAL1-gen – dat een eiwit (anosmin-1) produceert dat de groei en beweging lijkt te regelen van zenuwcellen helpt bij het verwerken van geur – en andere genetische mutaties verhoogde reukzin.

Eén studie toonde zelfs aan dat de genetische codering voor een bepaald eiwit dat helpt om aan geuren te binden en hen helpt de reukreceptoren in de neus te bereiken, in een populatie verschilt, dus sommige mensen hebben van nature een beter reukvermogen dan andere.

 

2. Zwangerschap

Veel vrouwen die zwanger worden, beweren vaak dat bepaalde geuren die hen nooit stoorden, plotseling weerzinwekkend worden. En een recensie heeft zelfs bevestigd dat sommige zwangere vrouwen tijdelijk supersuikers worden.

Door de bevindingen van meer dan 50 onderzoeken naar de manier waarop zwangerschap het reukvermogen verandert te vergelijken, concludeerden de onderzoekers dat zwangere vrouwen, hoewel ze over het algemeen geen hogere geurintensiteit hadden, mogelijk gevoeliger waren voor bepaalde geuren. Maar er was niet genoeg bewijs om te bepalen of hun vermogen om meer geuren in het algemeen te identificeren, was toegenomen.

Ondanks dat het zo’n vaak gerapporteerd fenomeen is, weten onderzoekers nog steeds niet helemaal zeker waarom dit gebeurt. Deze gevoeligheid is echter meestal tijdelijk, in plaats van een permanente verandering.

3. Hersenverschillen

Een studie uit 2019 was bedoeld om te ontdekken of de hersenen van superruikers anders werkten dan normaal. Onderzoekers vergeleken 25 mannen die zichzelf als superruiker beschouwden met 20 mannen die hun reukvermogen als normaal beoordeelden. Met behulp van hersenscans vergeleken de onderzoekers het volume van grijze stof in delen van de hersenen die verband houden met geur.

Ze ontdekten dat er bij superruikers er een verhoogde hersenactiviteit was op twee belangrijke gebieden die verantwoordelijk zijn voor het samenbrengen van geurinformatie en het leren en onthouden van geuren. Maar terwijl onderzoek deze hersenverschillen ontdekte, konden de onderzoekers niet achterhalen of dit werd veroorzaakt door genetica of dat het werd geleerd.

Het is algemeen bekend dat geur en geheugen sterk met elkaar verbonden zijn. Maar de bevindingen van een studie uit 2014 suggereren dat dit de basis kan zijn voor hyperosmie. In de studie werd gekeken naar 55 vrijwilligers die hun reukvermogen als beter dan gemiddeld beoordeelden. Ze vergeleken ze met een groep mensen van dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht die hun reukvermogen als normaal beschouwden.

De supersuiker in deze studie werd gevraagd om een ​​gestructureerde vragenlijst in te vullen over hun ervaringen met omgevingsgeuren. Ze associeerden bepaalde geuren, zoals geuren en producten van het menselijk lichaam (zoals zweet) met negatieve gevolgen en onaangename herinneringen, en ontdekten dat omgevingsgeuren gevoelens van ergernis en walging opwekten. Maar de studie onderzocht niet of deelnemers ook gevoelig waren voor andere geuren, dus het is moeilijk om te weten of deze vrijwilligers daadwerkelijk een normaal of verhoogd reukvermogen hadden.

Andere studies hebben eveneens aangetoond dat gevoeligheid voor bepaalde geuren, waaronder fenolharsen (zoals formaldehyde) en de schelpdierachtige pyridinegeur in organische chemicaliën, verband houden met negatieve ervaringen, wat suggereert dat gevoeligheid voor deze geuren zich ontwikkelt op basis van negatieve ervaringen op de werkplek – bijvoorbeeld worden blootgesteld aan chemische geuren op het werk.

4. Opleiding

Is het feit van  superruiker zijn een superkracht die continu aanhoudt, of kan het tijdelijk zijn?

In 2003 voerde Philpott een onderzoek uit met 230 vrijwilligers om hun reukdiepte te testen op de geur van fenylethylalcohol (de geur van rozen) of eucalyptol (een muntachtige geur). De diepte van de geur heeft betrekking op hoe klein een concentratie van een geur kan worden gedetecteerd (bekend als de “drempel”). Hij gebruikte een op maat gemaakt apparaat dat acht concentraties van de geuren afgeeft, van nauwelijks detecteerbaar tot zeer sterk.

Hij ontdekte dat 2% van de groep demonstreerde wat men kan beschouwen als “het superosmische fenomeen” bij enkelvoudige tests. Nog eens 10% demonstreerde dit fenomeen bij verschillende gelegenheden tijdens herhaald testen (waarbij de test tien keer werd uitgevoerd bij afzonderlijke gelegenheden met tussenpozen van een week). Dit fenomeen deed zich voor wanneer de vrijwilligers de geuren konden detecteren op drie of meer niveaus lager dan waar ze deze normaal zouden detecteren – en ze waren in staat om de geuren minstens tien keer te blijven detecteren tijdens de test. De test werd gedurende een periode van tien weken eenmaal per week uitgevoerd.

In bijna alle gevallen waarin de superosmie optrad, werd dit gevolgd door een plotseling, snel verlies van geurdetectie op dit lagere niveau vóór het einde van de test. Dus zonder enige verklaring waarom, kunnen we hier een bewijs aantreffen voor  het op korte-termijn super-ruiker worden wanneer we ons concentreren op bepaalde geuren.

Over het algemeen is de aanname dat alle superruikers hun “superkracht” bereiken vanwege hun genen of een zeldzame medische aandoening, waarschijnlijk onwaarschijnlijk. Denk aan sommeliers of parfumeurs – deze mensen trainen hun neus om veel unieke geuren te kunnen herkennen. Sterker nog, geurtraining kan zelfs mensen met reukverlies in staat stellen hun reukvermogen te herstellen.

Het lijkt erop dat super ruikers een mix zijn van mensen die genetisch bepaald zijn om beter te ruiken, sommigen die trainen om beter te ruiken en sommigen die een onderliggende medische aandoening hebben. En anderen, misschien inclusief zwangere vrouwen, kunnen alleen geurgevoeligheid ervaren – geen echte hyperosmie.

Bronnen

https://theconversation.com/four-reasons-why-some-people-become-super-smellers-from-pregnancy-to-genetic-differences-141404