Volgens onderzoek zijn middelste kinderen vaak de meest succesvolle broer of zus in het gezin

Zijn onze hersenen 'bedraad' voor monogamie of niet-monogamie?
Wat is het nut van seksuele/romantische spijt?

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

beautiful, woman, portrait

JerzyGorecki (CC0), Pixabay

We kennen allemaal het stereotype: middelste kinderen zijn muurbloempjes, overschaduwd door hun broers en zussen en verwaarloosd door hun ouders, en ze veranderen in wrokkige, verbitterde volwassenen. Maar als dat waar is, waarom zijn dan zoveel middelste kinderen door de geschiedenis heen – van Abraham Lincoln tot Madonna – enorm succesvol geweest?

Het “middle child syndrome” beschrijft het gevoel van verwaarlozing en eenzaamheid waar het middelste kind vaak mee kampt. Maar volgens onderzoek is het syndroom een grote fabel en zitten er juist alleen maar voordelen aan als tweede geboren te worden. Ze ontwikkelen namelijk karaktereigenschappen, die kunnen helpen tijdens het werk en in relaties.

Middelste kinderen worden onterecht gestereotypeerd als angstige onderpresteerders die last hebben van ouderlijke verwaarlozing, maar onderzoek toont aan dat ze eigenlijk behoorlijk ambitieus zijn: veel middelste kinderen groeien op tot de meest succesvolle leden van hun gezin , en verschillende zijn uitgegroeid tot een van de meest volleerde mensen in de geschiedenis.

Ze worden als verwaarloosd beschouwd, zijn haatdragend, hebben geen drive, hebben een negatieve kijk en hebben het gevoel dat ze er niet bij horen. Met andere woorden, ze lijden aan het ‘Middle Child Syndrome’. Een studie van de Stanford University toonde aan dat bijvoorbeeld middelste mannen worden beschouwd als de meest jaloerse , minst gedurfde en minst spraakzame van alle geboorteorders.

“Middelste kinderen worden beschouwd als verwaarloosd, zijn boos, hebben geen drive, hebben een negatieve kijk en hebben het gevoel dat ze er niet thuishoren” , vertelde Katrin Schumann, co-auteur van The Secret Power of Middle Children , aan Psychology Today – hoewel ze gelooft dat ze behoorlijk hard verkeerd waren beoordeeld. Geschreven in samenwerking met psycholoog en onderzoeker Dr. Catherine Salmon, onderzocht Schumman het fenomeen ‘middle child syndrome’ in haar boek en concludeerde dat in het midden geboren worden eigenlijk onverwachte voordelen met zich meebrengt.

De middelste heeft vaak het gevoel niet gezien te worden, zegt Van den Eerenbeemt. “Ze voelen zich een sandwichkind, niet zo belangrijk als de eerste, niet zo gekoesterd als de laatste. ‘Het ging nooit om mij’, hoor ik vaak. ‘Ik was niet belangrijk.’ Maar ze redden het vaak heel goed, misschien ook wel omdat ze minder druk van hun ouders ervaren dan de andere kinderen. Je ziet vaak dat middelste kinderen al eerder een relatie hebben buiten de deur. Middelsten zijn over het algemeen heel goed in bemiddelen, ze kunnen zowel met de oudste als met de jongste goed overweg.”

Hoewel middelste kinderen de neiging hebben om door hun ouders (en onderzoekers) te worden verwaarloosd, komt dit hen op de lange termijn ten goede. “Ze worden onafhankelijker, denken buiten de kaders, voelen minder druk om zich te  conformeren en zijn empathischer”, legt ze uit. “Middelste kinderen zijn geen verbitterde muurbloempjes – het zijn sociale wezens en geweldige teamspelers.”

Tweeënvijftig procent van de VS presidenten zijn middelste kinderen. Martin Luther King Jr., Abraham Lincoln en Madonna – het waren allemaal visionaire middentonen met sterke leiderschapskwaliteiten .

Middelste kinderen zijn zoekers naar gerechtigheid, zoals Nelson Mandela en Susan B. Anthony. Ze zijn gericht op eerlijkheid; ze zien onrecht in hun gezin en zijn afgestemd op de behoeften van anderen als ze opgroeien. Middelste kinderen kiezen vaker de kant van de underdog en ze doen wat ze beloven.

Hoewel tussenpersonen worden verwaarloosd, zowel door ouders als onderzoekers, profiteren ze hier op de lange termijn juist van. Ze worden onafhankelijker, denken buiten de kaders, voelen minder druk om zich te conformeren en zijn empathischer . Dit geeft hen geweldige vaardigheden als werknemers en maakt ze ook uitstekende teamspelers en partners.

Wat zijn enkele nadelen of uitdagingen waarmee middelbare kinderen worden geconfronteerd?

Ze moeten blijkbaar harder werken om de negatieve vooroordelen van mensen over hen te overwinnen. Als je overtuigd bent dat middelste kinderen niet ambitieus, niet zo gedreven, charismatisch of slim zijn, zal je er dan een inhuren?

Middelste kinderen hebben een lager zelfbeeld dan andere geboortevolgorden, vanwege hun gebrek aan uniekheid en aandacht thuis, maar dit kan zelfs positief zijn, omdat ze geen enorme ego’s hebben.

Ook is het gevoel van eigenwaarde niet zo belangrijk als onze samenleving denkt. Een juist gevoel van eigenwaarde hebben is belangrijker dan een hoog zelfbeeld hebben. Verrassend genoeg tonen nieuwe onderzoeken aan dat een hoog zelfbeeld niet correleert met betere cijfers op school of meer succes in het leven. Het kan zelfs leiden tot een gebrek aan doorzettingsvermogen bij moeilijkheden.

Het is ook belangrijk om te onthouden dat het gevoel van eigenwaarde fluctueert afhankelijk van successen en mislukkingen – oudere middenklassen zullen een hoger zelfbeeld hebben dan wat wordt gemeld door jongere middenklassen.

Ten slotte vermijden middelste kinderen de boot te laten schommelen, omdat ze een hekel hebben aan conflicten. Dit kan problemen veroorzaken, omdat ze problemen in het huwelijk of op het werk misschien vermijden . Middelste kinderen kunnen misbruikt worden door vrienden of collega’s: ze vertrouwen makkelijk mensen en zijn coöperatief, en ze kunnen het moeilijk vinden om nee te zeggen.

Volgens een onderzoek van  Katrin Schumann bleek  dat middelste personen ruimdenkender en avontuurlijker zijn over seks , maar meer trouw zijn in relaties en makkelijker in een monogame relatie blijven dan andere geboortevolgorden.

Een Israëlische studie gaf aan dat middelste kinderen  meer gelukkig zijn in hun relaties en vreemd genoeg goed matchen met oudste of jongste of enige kinderen. Dat komt omdat ze eigenschap hebben om liefst conflicten te vermijden.  Hun onderhandelingsvaardigheden zijn gunstig in romantische relaties . Het onderzoek vergelijkt middelste kinderen met type O-bloed, omdat ze goed bij iedereen passen. Dit kan zijn omdat midden kinderen van nature een compromis over conflicten prefereren en vaak goed op de behoeften van anderen zijn afgestemd. Net zoals hun vriendschappen, zijn de relaties tussen de middelste kinderen vaak langdurig en loyaal.

Middelste kinderen willen hun kinderen structuur en regels geven, maar ook vrijheid om keuzes te maken. En interessant is dat, hoewel laatstgeborenen ook de neiging hebben om toegeeflijke ouders te zijn, hun toegeeflijkheid meer te maken heeft met het niet lastig willen vallen met de regels.

William Cane is auteur van het boek ‘The Birth Order Book‘ en volgens hem heeft de plek in het gezin (oudste, middelste, jongste of enig kind) veel invloed op je persoonlijkheid en kan het dus ook je relaties beïnvloeden. Dit zijn zijn bevindingen voor middelste kinderen.

Als je de middelste bent, dan ben je waarschijnlijk zeer sociaal, goed in het sluiten van compromissen en een beetje opstandig. Als middelste kind stond je altijd tussen het oudste en het jongste kind in, dit heeft er voor gezorgd dat je met iedereen goed op kan schieten.

Conflicten ga je het liefst uit de weg en je sluit dan ook vaak compromissen in relaties. Jij bent pas gelukkig als iedereen gelukkig is. Daarnaast ben je stiekem een beetje een rebel, die maar al te graag open staat voor nieuwe ervaringen.

Nog enkele weetjes

Middelste kinderen is een verdwijnend ras. Er zijn momenteel ongeveer 70 miljoen middelste kinderen in de VS, maar het gemiddelde aantal kinderen per gezin schommelt nu rond de twee zodat dit in de toekomst gaat verdwijnen.

Middelste kinderen krijgen minder financiële en emotionele steun van ouders, maar hebben veel minder kans dan hun broers en zussen om in therapie te gaan, te scheiden of neurotisch te zijn.

In een onderzoek zei slechts 10 procent van de middelste kinderen dat ze zich dicht bij hun ouders voelden. Als tieners zijn middelste kinderen vaak koppig en onafhankelijk en lijken ze teruggetrokken, maar als volwassenen worden ze geweldige managers en teamspelers.

Middelbare kinderen zijn eraan gewend dat ze hun zin niet krijgen, en dus worden ze slimme, bekwame manipulatoren. Middelste kinderen zijn vertrouwend en coöperatief, en kunnen het moeilijk vinden om nee te zeggen.

Ze zijn goed in vriendschappen

Omdat het middelste kind de aandacht deelt en gewend is een band te hebben met zowel een oudere én een jongere broer of zus, zullen ze daarnaast ook een sterke relatie buiten de deur opbouwen. Vrienden van een middelst kind zullen dus profiteren van een lange, loyale relatie, gebaseerd op oprechte compassie in plaats van gemak. Volgens opvoeddeskundige Gail Gross, zit er ook nog een andere verklaring achter. “Als middelste kind kies je waarschijnlijk een intieme vriendenkring om je familie te vertegenwoordigen”, schrijft gedrags- en opvoedingsdeskundige Gail Gross. “Dit gezin naar keuze is jouw compensatie voor het gebrek aan aandacht in je eigen huis”.   De opvoedingsdeskundige gaat dus uit van een gebrek aan aandacht. Maar middelste kinderen kunnen natuurlijk  ook sterkere vriendschappen opbouwen omdat ze oudere en jongere kinderen om zich heen gewend zijn en zo met veel verschillende leeftijdsgroepen mee kunnen komen.

Ze hebben geen last van grote ego’s

Bij een mogelijk gebrek aan aandacht thuis, is aangetoond dat sommige middelste kinderen een lager gevoel van eigenwaarde ontwikkelen dan hun broers en zussen. Hoewel dit kan worden gezien als een zwakte, zijn er ook voordelen: ten eerste is het aangetoond dat kinderen die als tweede zijn geboren beter kunnen omgaan met afwijzing en dat ze sneller worden opgemerkt omdat ze kleinere ego’s hebben.

Relaties

In haar boek ‘Extracted from birth order: what your position in the family really tells you about your character‘ claimt Linda Blair dat onze plaats in het gezin cruciaal is voor het al dan niet slagen van een relatie. Zo vullen eerst- en laatstgeborenen elkaar aan, maar zal het tussen enige kinderen vaak botsen.

Volgens Blair wordt de basis van je karakter gelegd tijdens de eerste zeven levensjaren, waarin je plaats binnen de familie heel belangrijk is. Ook al zijn er andere factoren die je karakter beïnvloeden zoals een scheiding, misbruik of frequent verhuizen, toch kan je uit de geboortevolgorde afleiden of het tussen jou en je partner zal werken.

Een middelste en oudste kind/jongste kind

Middelste kinderen zijn goede partners voor zowel oudste als jongste kinderen. Ze zijn het gewoon te bemiddelen en compromissen te maken tussen hun broers en zussen, ze tolereren dat jongste kinderen vaak het centrum van de aandacht willen zijn en ze staan open voor onconventionele plannen van de oudste. Het enige nadeel is dat ze soms te weinig voor zich opkomen en zo het respect van hun partners verliezen.

Twee middelste kinderen

In theorie werkt deze combinatie prima, maar in praktijk is het zo dat beide partners zo naar elkaar willen luisteren dat het moeilijk is om samen iets te beslissen.

Een middelste en een enig kind

Een goed koppel: het enig kind wil de controle houden en het middelste kind is meegaand genoeg om dit toe te staan. Toch kan de dominantie te groot worden zonder dat het middelste kind dit beseft, met mogelijke gevoelens van depressiviteit tot gevolg.

Bronnen

https://www.standaard.be/cnt/dmf20110131_068

https://www.rtlnieuws.nl/lifestyle/gezin/artikel/4806436/plaats-gezin-jongste-oudste-middelste-broer-zus-stief

https://www.indy100.com/lifestyle/middle-children-most-successful-study-b1901042

https://www.psychologytoday.com/us/blog/field-guide-families/201210/the-secret-powers-middle-children

http://www.thesecretpowerofmiddlechildren.com/

https://www.bedrock.nl/gezinspositie-persoonlijkheid-relaties/