Zal COVID-19 ons seksleven permanent veranderen?

Wat de lockdown doet met de libido van mensen?
Nieuw onderzoek onthult wat er echt toe doet voor de relatie en seksuele bevrediging van koppels
mask, surgical mask, virus

coyot (CC0), Pixabay

Tijdens de pandemie werd Justin Lehmiller door tientallen journalisten geïnterviewd over de impact die COVID-19 heeft gehad op ons intieme leven. Een vraag die steeds weer terugkomt in deze interviews was:  wat zijn de langetermijneffecten van de pandemie op het relationele en seksuele leven? 

We weten dat er substantiële verschuivingen hebben plaatsgevonden in seksueel gedrag, (zie blog  en in  gepubliceerde onderzoek).  Maar de hamvraag is of dit een tijdelijke dip op de relatieradar is, of dat het een signaal is van een aantal permanente verschuivingen in de manier waarop we seks benaderen. 

Natuurlijk weten we het antwoord pas als we tot ver in de toekomst gegevens hebben; Maar in de studie Seks en relaties in de tijd van COVID-19 aan het Kinsey Instituut vroeg men aan mensen wat ze dachten dat de toekomst zou kunnen brengen. 

Voor de context wordt gekeken naar de resultaten van de vijfde golf van gegevensverzameling. De onderzoekers zijn half maart 2020 begonnen met een longitudinaal onderzoek en hebben daarna elke 2-4 weken follow-up met deelnemers gedaan tot en met de herfst. De onderstaande gegevens zijn afkomstig van later in de zomer, toen we midden in de tweede grote golf van infecties zaten. Op dat moment hebben de onderzoekers vragen toegevoegd over wat mensen dachten dat de toekomst zou kunnen brengen.  

Men vroeg mensen om na te denken over hoe hun seksleven eruit zag voordat de pandemie begon, en vervolgens te overwegen hoe ze denken dat het in de toekomst anders zou kunnen zijn. Dit is wat onze deelnemers zeiden:

· 55% zei dat ze niet verwachten dat er veel anders zal zijn, omdat hun seksleven niet echt zo veel was veranderd tijdens de pandemie.

· 36% zei dat ze verwachten dat hun seksleven tijdelijk anders zal zijn, maar dat ze verwachten dat het zou terugkeren naar  normaal wanneer een vaccin algemeen beschikbaar is en de pandemie onder controle is.

· 9% zei dat ze verwachten dat hun seksleven permanent anders zal zijn, hoe het ook afloopt met deze pandemie.

Ongeacht hoe ze de bovenstaande vraag hebben beantwoord, hebben de onderzoekers vervolgens een reeks vervolgvragen gesteld over verschillende specifieke manieren waarop mensen denken dat hun seksleven in de toekomst anders zou kunnen zijn. In totaal onderschreef 40,5% van de deelnemers een of meer hiervan. Dus als je begint te informeren naar specifieke soorten veranderingen, is het duidelijk dat meer mensen verwachten dat in ieder geval sommige dingen anders zullen zijn aan hun seksleven. Hier is het overzicht van wat de deelnemers zeiden:

· 16% zei dat ze selectiever zullen zijn over hun seksuele partners.

· 15% zei dat ze meer zullen communiceren over seksuele risico’s met partners.

· 14% zei dat ze zich meer zorgen zullen maken over seks.

· 13% zei dat ze meer tijd zullen besteden aan het leren kennen van mensen voordat ze seks met hen hebben.

· 9% zei dat ze waarschijnlijk meer zullen masturberen.

· 8% zei dat ze waarschijnlijk minder seks met partners zullen hebben.

· 7% zei dat ze waarschijnlijk meer virtueel of online gedrag zullen vertonen.

· 7% zei dat ze meer belang zullen hechten aan de rol van seks in hun relatie.

· 6% zei dat ze waarschijnlijk meer sekspartners zullen zoeken.

· 6% zei dat ze veiliger seks zullen beoefenen om gezondheidsrisico’s te verminderen.

· 5% zei dat ze zich waarschijnlijk zullen onthouden van seks met nieuwe partners.

Naast het bovenstaande kregen de deelnemers de gelegenheid om in hun eigen woorden alle andere soorten veranderingen die ze verwachtten in hun toekomstige seksleven in te voeren. In totaal verwachtte 11% van hen andere veranderingen. Hier zijn een paar dingen die mensen zeiden:

· ” Het is minder waarschijnlijk dat ik nu zelf achter mannelijke partners aanzit omdat ik vind dat ze minder verantwoordelijk zijn voor gezondheidsmaatregelen.”

·  “Ik denk dat het gewoon een grotere uitdaging zal zijn om te vertrouwen en fysiek dicht bij nieuwe mensen te komen.”

·  “Ik zal meer enthousiast zijn over seks hebben in deze toekomst, omdat ik er al een tijdje niet de kans toe heb gehad.”

·  “Ik zal hogere eisen stellen aan de partners met wie ik in de buurt kom. Het leven is te kort om slechte matches te tolereren en ik ben mijn eenzaamheid meer gaan waarderen in quarantaine. “

·  “Minder groepsseks of tijd doorgebrengen in onze bubbel”

Lehmiller geeft aan dat deze bevindingen niet afkomstig zijn van een representatieve steekproef van de bevolking, dus kan men zekerheid zeggen hoe goed de resultaten in grote lijnen te generaliseren zijn. De steekproef werd online gerekruteerd en de deelnemers waren overwegend blank, heteroseksueel en hadden momenteel relaties. Het is daarom mogelijk dat verschillende subgroepen van de bevolking (bijv. alleenstaanden, personen met een hoger risico) verschillende verschuivingen verwachten of ervaren. Aangezien de pandemie voortduurde, is het ook mogelijk dat de mening van mensen over deze kwestie is verschoven. 

Dat gezegd hebbende, suggereren deze resultaten dat de meeste mensen niet verwachten dat COVID-19 de loop van hun seksleven permanent zal veranderen en dat alle veranderingen die ze hebben meegemaakt tijdelijk zijn. Ongeveer 4 op de 10 verwacht echter dat er ten minste enkele dingen zullen veranderen. 

De meest voorkomende veranderingen die mensen verwachten, draaien om selectiever zijn over partners, meer communiceren, meer genieten van kleine dingen inzake intimiteit en meer angst hebben rond seks. 

Het is vermeldenswaard dat sommige mensen verwachten dat deze pandemie hun seksleven op een positieve of gezonde manier zal beïnvloeden, bijvoorbeeld door meer te praten, meer veiligheidsmaatregelen te nemen en meer enthousiast te zijn over seks. Anderen verwachten daarentegen meer negatieve uitkomsten, waaronder meer angst en minder seks. 

Nogmaals, men zal de antwoorden pas zeker weten als men over toekomstige gegevens beschikt, en we moeten er rekening mee houden dat mensen niet altijd nauwkeurig kunnen voorspellen wat hun toekomstige gedrag zal zijn, seksueel en op andere vlakken. Deze bevindingen suggereren echter dat, in ieder geval voor sommige mensen, de effecten van deze pandemie op hun seksleven de komende jaren waarschijnlijk zullen aanhouden, in goede of ten kwade.

Bronnen

https://www.lehmiller.com/blog/2020/12/21/will-covid-19-change-our-sex-lives-permanently