Kunnen homomannen zich aangetrokken voelen tot vrouwen?

Broers en zussen van homo's krijgen meer kinderen.
Een tiende studenten overwoog reeds zelfdoding
gay-couple

Copyright CarbonNYC

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Vele mensen denken over seksuele geaardheid in termen van slechts drie verschillende categorieën: hetero, bi, en homo.

Degenen die zo hierover denken verwachten dat iedereen netjes past in een van deze drie categorieën.

Daarentegen hebben anderen aangevoerd dat seksuele geaardheid  veel complexer is en het best bekeken wordt langs een continuüm. Het idee dat seksuele voorkeur een continuüm is niet nieuw en in feite kan naar Alfred Kinsey worden verwezen. Zijn klassieke Kinsey Schaal bestond uit zeven graden van heteroseksualiteit en homoseksualiteit:
0 – Uitsluitend heteroseksueel
1 – Overwegend heteroseksueel, slechts incidenteel homoseksueel
2 – Overwegend heteroseksueel, maar meer dan incidenteel homoseksueel
3 – Even heteroseksueel en homoseksueel
4 – Overwegend homoseksueel, maar meer dan incidenteel heteroseksueel
5 – Overwegend homoseksueel, slechts incidenteel heteroseksueel
6 – Exclusief homoseksueel

De geldigheid van de Kinsey Schaal is in twijfel getrokken door sommigen.

Een mogelijkheid is natuurlijk dat sommige mannen inderdaad zich meer seksueel aangetrokken tot vrouwen dan mannen die exclusieve homo’s zijn. Een andere verklaring is , dat deze mannen niet bereid zijn toe te geven dat ze volledig homo’s zijn en denken dat het misschien  meer sociaal aanvaardbaar is om biseksuele gevoelens te melden.

Een  studie gepubliceerd in de Archives of Sexual Behavior trachtte om na te gaan welke van deze tegenstrijdige verklaringen correct is.

In deze studie vulden 58 deelnemers (allen momenteel geïdentificeerd als homo) een online-enquête in over hun seksuele houdingen en geschiedenis. Zesendertig van deze mannen gingen ook naar een laboratorium waarin hun genitale opwindingspatronen werden opgenomen terwijl ze keken naar verschillende soorten pornografie, met inbegrip van man-op-man en vrouw-op-vrouw.

In totaal 20 van deze mannen classificeerden zichzelf als Kinsey 5s (meestal gay), terwijl de resterende 38 zichzelf classificeerden  als Kinsey 6s (exclusief gay). Toen hen werd gevraagd hoe opwindend of walgelijk ze het vonden het vooruitzicht  te hebben van seks met een vrouw, vonden de Kinsey 5s  seks met een vrouw als meer opwekkend en minder walgelijk.

Daarnaast bleek bij de Kinsey 5s mannen dat er meer genitale opwinding was in reactie op de vrouw-op-vrouw porno dan dat de Kinsey 6s mannen dit aangaven.

Interessant is wel  dat de seksuele opwinding door mannen op zich bij de proefpersonen (zowel zelfrapportage en genitale) niet verschilde tussen de Kinsey 5s en 6s. Met andere woorden, beide groepen werden even veel geprikkeld door mannen. Wat deze groepen jongens van elkaar onderscheidde was hun opwinding voor vrouwen.

Hoewel deze bevindingen beperkt zijn doordat zij zijn afgeleid van een kleine groep zijn er belangrijke implicaties. Ze pleiten dat sommige homo’s zich inderdaad aangetrokken kunnen voelen tot vrouwen hoewel ze zich homo noemen.
Deze resultaten geven meer steun voor het idee dat de seksuele geaardheid een continuüm is en veel complexer dan de eenvoudige drie categorieën van homo, hetero, en biseksueel.

Bronnen

Semon, T.L., Hsu, K.J., Rosenthal, A.M., & Bailey, J.M. (2016). Bisexual phenomena among gay-identified men. Archives of Sexual Behavior.