LHBT-monitor lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender.

Geschatte tijd om tekst te lezen: 2 minu(u)t(en)
Uit onderzoek blijkt: mannen die drinken en roken zijn aantrekkelijker
Waarom vrouwen met elkaar naar bed willen

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

SplitShire (CC0), Pixabay

Het opzetten van deze monitor is mogelijk geworden doordat de laatste jaren steeds vaker in bevolkingsonderzoek vragen over seksuele oriëntatie worden opgenomen. De positie en ervaringen van LHBT personen kunnen hierdoor goed worden vergeleken met heteroseksuele personen. Ook kan worden gevolgd waar verschillen blijven bestaan en waar verbetering nodig is. Transgender personen blijven in deze monitor nog grotendeels buiten beeld, vanwege het ontbreken van onderzoeksgegevens uit bevolkingsonderzoek.

Uit de LHBT-monitor blijkt dat de Nederlandse bevolking nog steeds tot de meest positief gestemde landen in Europa behoort. Het aandeel met een uitgesproken negatieve houding neemt af. Echter, met zichtbare intimiteit tussen mensen van dezelfde sekse hebben meer mensen moeite. Ouderen, religieuze mensen en etnische minderheden, blijven negatiever denken over homoseksualiteit, al wordt dat aandeel ook bij hen kleiner. De acceptatie van transgender personen blijft zorgelijk.

In deze eerste monitor staan vier aspecten centraal, nl. leefsituatie, werksituatie en werkbeleving, leefstijl en slachtofferschap/veiligheid. Er zijn weinig verschillen tussen LHB en heteroseksuele personen in leefstijl en brede leefsituatie, maar wel op terreinen als werkbeleving en veiligheid. LHB personen hebben bijvoorbeeld een minder positieve werkbeleving (met name biseksuele personen) en zijn vaker slachtoffer van geweld. Andere aspecten van iemands leefsituatie, zoals sociale netwerken, zorg, en mentale gezondheid, zijn in deze monitor helaas nog onderbelicht vanwege het ontbreken van representatief onderzoek op dit terrein of nieuwe onderzoeksgegevens.

Een opvallend resultaat is dat LHB personen een lager rapport cijfer geven aan hun leven dan heteroseksuele personen, terwijl er in objectieve kenmerken geen verschillen worden gevonden. Het rapport geeft aan dat dit verklaard kan worden doordat op de subjectieve leefsituatie ook factoren van invloed zijn als werkbeleving, veiligheid en psychisch welzijn en coping. Juist hierop verschillen LHB personen van heteroseksuele personen.

Rutgers erkent het belang van aandacht voor veiligheid en welzijn van LHBT personen en de subjectieve factoren die hierop van invloed zijn. Rutgers richt zich hierbij specifiek op seksualiteit en seksuele gezondheid. Zowel in algemeen bevolkingsonderzoek naar seksualiteit en seksuele gezondheid, als in specifiek onderzoek, heeft Rutgers aandacht voor LHBT personen.

Meer informatie

 

Bronnen

http://www.rutgers.nl/nieuws-opinie/nieuwsarchief/lhbt-monitor-sociaal-en-cultureel-planbureau