LHBT-monitor lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender.

Uit onderzoek blijkt: mannen die drinken en roken zijn aantrekkelijker
Waarom vrouwen met elkaar naar bed willen

SplitShire (CC0), Pixabay

Het opzetten van deze monitor is mogelijk geworden doordat de laatste jaren steeds vaker in bevolkingsonderzoek vragen over seksuele oriëntatie worden opgenomen. De positie en ervaringen van LHBT personen kunnen hierdoor goed worden vergeleken met heteroseksuele personen. Ook kan worden gevolgd waar verschillen blijven bestaan en waar verbetering nodig is. Transgender personen blijven in deze monitor nog grotendeels buiten beeld, vanwege het ontbreken van onderzoeksgegevens uit bevolkingsonderzoek.

Uit de LHBT-monitor blijkt dat de Nederlandse bevolking nog steeds tot de meest positief gestemde landen in Europa behoort. Het aandeel met een uitgesproken negatieve houding neemt af. Echter, met zichtbare intimiteit tussen mensen van dezelfde sekse hebben meer mensen moeite. Ouderen, religieuze mensen en etnische minderheden, blijven negatiever denken over homoseksualiteit, al wordt dat aandeel ook bij hen kleiner. De acceptatie van transgender personen blijft zorgelijk.

In deze eerste monitor staan vier aspecten centraal, nl. leefsituatie, werksituatie en werkbeleving, leefstijl en slachtofferschap/veiligheid. Er zijn weinig verschillen tussen LHB en heteroseksuele personen in leefstijl en brede leefsituatie, maar wel op terreinen als werkbeleving en veiligheid. LHB personen hebben bijvoorbeeld een minder positieve werkbeleving (met name biseksuele personen) en zijn vaker slachtoffer van geweld. Andere aspecten van iemands leefsituatie, zoals sociale netwerken, zorg, en mentale gezondheid, zijn in deze monitor helaas nog onderbelicht vanwege het ontbreken van representatief onderzoek op dit terrein of nieuwe onderzoeksgegevens.

Een opvallend resultaat is dat LHB personen een lager rapport cijfer geven aan hun leven dan heteroseksuele personen, terwijl er in objectieve kenmerken geen verschillen worden gevonden. Het rapport geeft aan dat dit verklaard kan worden doordat op de subjectieve leefsituatie ook factoren van invloed zijn als werkbeleving, veiligheid en psychisch welzijn en coping. Juist hierop verschillen LHB personen van heteroseksuele personen.

Rutgers erkent het belang van aandacht voor veiligheid en welzijn van LHBT personen en de subjectieve factoren die hierop van invloed zijn. Rutgers richt zich hierbij specifiek op seksualiteit en seksuele gezondheid. Zowel in algemeen bevolkingsonderzoek naar seksualiteit en seksuele gezondheid, als in specifiek onderzoek, heeft Rutgers aandacht voor LHBT personen.

Meer informatie

 

Bronnen

http://www.rutgers.nl/nieuws-opinie/nieuwsarchief/lhbt-monitor-sociaal-en-cultureel-planbureau

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge