Wetsvoorstel voor verbod op conversietherapie in UK

Geschatte tijd om tekst te lezen: 2 minu(u)t(en)
Homohuwelijk over de wereld
Nieuwe bevindingen werpen licht op waarom vrouwen vaker een orgasme krijgen met vrouwelijke partners

Wetsvoorstel verbod op conversietherapie (seksuele geaardheid en genderidentiteit) [HL]:

person wearing black Equality printed cap

Photo by Elyssa Fahndrich

HL-wetsvoorstel 5 van 2023-2024

Het wetsontwerp in het Verenenigd Koninkrijk inzake het verbod op conversietherapie (seksuele geaardheid en genderidentiteit) [HL] is een particulier wetsvoorstel, gesponsord door barones Burt van Solihull (liberaal-democraat). Conversietherapie is een reeks praktijken die tot doel hebben de seksuele geaardheid of genderidentiteit van een persoon te veranderen of te onderdrukken. Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, zou het aanbieden of beoefenen van conversietherapie strafbaar stellen, gedefinieerd als praktijken waarbij de beoefenaar blijk geeft van een aanname van een uitkomst die de voorkeur verdient voor de oriëntatie of identiteit van een persoon.

Het wetsontwerp inzake het verbod op conversietherapie (seksuele geaardheid en genderidentiteit) [HL]  zal naar verwachting op 9 februari 2024 voor de tweede keer worden gelezen in het House of Lords. 

Het wetsontwerp bevat één inhoudelijke clausule die het strafbaar maakt om enige ’therapie’ aan te bieden of aan te bieden die tot doel heeft de seksuele geaardheid of genderidentiteit van een persoon te veranderen. Vijf procent van alle respondenten van de Nationale LHBT-enquête  in 2017 zei conversietherapie aangeboden te hebben gekregen, waaronder 8 procent van de transgenderrespondenten. In het wetsvoorstel wordt conversietherapie gedefinieerd als ‘elke praktijk gericht op een persoon of groep mensen die de veronderstelling aantoont dat een seksuele geaardheid of genderidentiteit te verkiezen is boven een andere’. 

De regering heeft eerder toegezegd conversietherapie te verbieden, maar noemt de complexiteit ervan, waaronder de wens om te voorkomen dat verkennende gesprekken, therapieën en religieuze begeleiding criminaliseren. 

In het ‘ LHBT-actieplan ’ uit 2018 beloofde het kabinet conversietherapie voor het eerst te verbieden . Het kabinet publiceerde in 2021 naast een consultatie drie onderzoeksrapporten over conversietherapie.  De kabinetsvoorstellen verschilden in de aanpak van het wetsvoorstel van barones Burt. Overheidsvoorstellen suggereerden bijvoorbeeld dat praten over conversietherapie zou kunnen worden voortgezet voor instemmende volwassenen, en dat conversietherapie zou kunnen worden beschouwd als een verzwarende factor bij de veroordeling voor andere misdaden. Op de consultatiepagina wordt vermeld dat de regering momenteel de feedback analyseert en nog geen formeel antwoord heeft gepubliceerd.

In december 2023 herhaalde minister van Vrouwenzaken en Gelijkheid, Kemi Badenoch, zijn toezegging om ontwerpwetgeving  ter controle op te stellen. Mevrouw Badenoch zei ook dat de situatie zich heeft ontwikkeld waarbij jonge homo’s en lesbiennes ‘een nieuwe vorm van conversietherapie’ ervaren door druk op professionals die ‘automatisch de genderidentiteit bevestigen en medicaliseren’. 

Download hier wetsvoorstel

Bronnen

https://lordslibrary.parliament.uk/research-briefings/lln-2024-0004/