Aantal huwelijken stijgt in 2014 opnieuw lichtjes

Een gelukkige vrouw geeft een gelukkiger huwelijk
Overschot aan vrouwen maakt mannen minder trouw

Na het laagterecord van vorig jaar is het aantal huwelijken in 2014 opnieuw licht gestegen. Dat blijkt uit de gegevens van de statistische dienst van de FOD Economie.

Photo by NeONBRAND

Volgens de laatste gegevens van de burgerlijke stand, die de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie publiceerde, waren er in 2014 39.879 huwelijken. Dat is een stijging van 5,3% ten opzichte van 2013 (37.854 huwelijken).

Die stijging was aanzienlijk hoger in Vlaanderen (+9,1%) dan in Wallonië (+0,8%) en Brussel (-3,2%), en zorgt ervoor dat het aantal huwelijken in België opnieuw een iets hoger niveau bereikt dan het historische minimum van 2013: een brutocijfer van 3,6‰. Op provincieniveau is de vooruitgang overal merkbaar. Alleen in de provincie Namen dook er een lichte daling op (-0,2%).

In de provincies Limburg (+11,4%), West-Vlaanderen (+9,9%), Antwerpen (+9,5%), Oost-Vlaanderen (+8,6%) en Vlaams-Brabant (+6,4%) lagen de cijfers boven het nationale gemiddelde. In de andere provincies nam het aantal huwelijken minder sterk toe dan het nationale gemiddelde; de laagste cijfers werden opgetekend in de provincies Henegouwen (+0,8%) en Luik (+0,3%).

Het aantal echtscheidingen daalde met 2,3 procent, van 24.872 in 2013 naar 24.310 in 2014. Op 6 jaar tijd is het aantal echtscheidingen met bijna een derde afgenomen (-31,3 procent), terwijl het aantal huwelijken in diezelfde periode met 13 procent daalde.

• Het aantal huwelijken in België nam tussen 2013 en 2014 met 5% toe.
• In augustus werd het grootste aantal huwelijken geregistreerd.
• De gemiddelde leeftijd bij het eerste huwelijk is 32,6 jaar voor de eerste echtgenoot en 30,2 jaar voor de tweede.
• Het aantal echtscheidingen daalde in 2014 met 2% ten opzichte van 2013.

De daling van het echtscheidingscijfer heeft vooral te maken met de afname van het aantal huwelijken in de voorgaande jaren. Een andere oorzaak is de populariteit van het wettelijk samenwonen, dat ook steeds vaker wordt beëindigd. Exact 38.810 personen deden in 2014 aangifte van een beëindiging. Tegenover 2013 gaat het om een stijging van 7,8 procent.

Bron :
http://www.standaard.be/cnt/dmf20151002_01898755 

http://statbel.fgov.be/

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge