Anno 2017 scheiden we minder en stellen huwelijk langer uit

Zijn twee ouders beter dan één ?
Vrouwen gaan ook vreemd voor seks

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Bron Henri Meilhac www.unsplash.com

Het Belgische statistiekbureau Statbel publiceerde begin november 2018 nieuwe cijfers over het trouwgedrag in België. De voornaamste vaststelling is dat we met zijn allen minder trouwen en minder scheiden en dat we ook langer wachten om in het huwelijk te treden.

In 2017 stelde men 23.059 vast in België. Dat houdt een daling in van  2,2 procent t.o.v.  2016. Er waren in 2017  44.319 Belgische huwelijken wat een kleine daling van 0,9 % betekent t.o.v.  2016. In Limburg waren er 3.626 huwelijken en 1.647 echtscheidingen. Dit is ook een daling inzake het aantal echtscheidingen.

Andere resultaten:

De gemiddelde leeftijd bij het eerste huwelijk neemt verder toe : 33,7 jaar voor de eerste echtgenoot en 31,4 jaar voor de tweede echtgenoot. Het leeftijdsverschil tussen het bruidspaar blijft relatief stabiel op 2,3 jaar.
Er waren 108 koppels die scheidden na een huwelijk van meer dan 50 jaar.
De maanden juli en september zijn de populairste om te trouwen. Sinds 2014 stijgt het aantal huwelijken in die twee maanden, ten nadele van augustus.
Het aantal huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht blijft stabiel op 2,5% van het totale aantal. Er zijn evenveel huwelijken tussen vrouwen onderling als tussen mannen onderling. Bij de echtscheidingen tussen mensen van hetzelfde geslacht zijn er nog iets meer echtscheidingen tussen vrouwen, maar hun aantal daalt, terwijl het aantal echtscheidingen tussen mannen stijgt.

Huwelijken: globaal & lokaal

In 2017 werden 44.319 huwelijken voltrokken, in België of in het buitenland. Dat is een lichte daling (-0,9%) tegenover 2016. Er waren 43.207 huwelijken tussen personen van een verschillend geslacht en 1112 tussen personen van hetzelfde geslacht.

Het aandeel van de huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht blijft stabiel op 2,5%. Over het algemeen zien we evenveel huwelijken tussen vrouwen onderling als tussen mannen onderling.

Het aantal huwelijken is dus vrij stabiel, al zijn er een aantal geografische verschillen:

In het Vlaams Gewest is het aantal huwelijken relatief stabiel (+0,1%), net als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-0,6%). In Wallonië is er een lichte daling (-1,3%).
Het aantal huwelijken stijgt in de provincies Antwerpen (+2,5%) en Limburg (+1,6%). En er is een daling in de provincies Vlaams-Brabant (-2,1%) en West-Vlaanderen (-1,7%).
In Wallonië is de daling het duidelijkst in de provincies Luxemburg (-4,8%) en Namen (-4,3%).
Ook huwelijken die in het buitenland worden voltrokken, dalen verder (-5,9% ten opzichte van 2016; -8,4% tussen 2015 en 2016).

Het brutohuwelijkscijfer[1] blijft stabiel met 3,9‰.

Echtscheidingen: globaal & lokaal

In 2017 werden 23.059 echtscheidingen geregistreerd. Dat is een daling van 2,2% tegenover 2016. Er waren 329 echtscheidingen tussen personen van hetzelfde geslacht.

Het aantal echtscheidingen tussen vrouwen blijft in de meerderheid, maar daalt wel. Dat breekt de stijgende trend sinds 2014. Bij mannen is er een omgekeerde beweging: ondanks de dalende trend van de voorbije jaren, is er nu een stijging bij echtscheidingen tussen mannen.

Bron https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/huwelijken-en-echtscheidingen/huwelijken#news

Het conjuncturele echtscheidingscijfer daalt

In de eerste vijftig jaar van het huwelijk eindigt minder dan één op twee voltrokken huwelijken in een echtscheiding. Het conjuncturele echtscheidingscijfer bedraagt 408 per 1.000 huwelijken. Dat cijfer is de verhouding tussen de voltrokken huwelijken en de echtscheidingen die daaruit volgen.

Het cijfer ligt het hoogst in Wallonië, met 429 echtscheidingen per 1.000 huwelijken. In het Vlaams Gewest is de index het laagst met 394 echtscheidingen per 1.000 huwelijken. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt dat getal op 422 echtscheidingen per 1.000 huwelijken.

Gemengde huwelijken

17,4% van de huwelijken worden voltrokken tussen een Belgische echtgenoot en een echtgenoot met een andere nationaliteit, ook wel een gemengd huwelijk genoemd.

Ook hier zijn geografische verschillen

41,7% van de huwelijken die in het buitenland worden voltrokken, is een gemengd huwelijk. In 2016 was dat nog 44,9%.
31,1% van de huwelijken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gemengd. In 2016 was dat 32,7%.
27,4% van de huwelijken in de Duitstalige Gemeenschap zijn gemengd. In 2016 ging het om 25,5%.

Bij de echtscheidingen zijn dezelfde trends zichtbaar. 15,1% van de echtscheidingen wordt geregistreerd bij gemengde koppels. Geografisch:

35,1% van de echtscheidingen in het buitenland zijn gemengde koppels, tegenover 36,7% in 2016
32,2% van de Brusselse echtscheidingen zijn gemengde koppels, tegenover 34,4% in 2016
23,4% van de echtscheidingen in de Duitstalige gemeenschap zijn gemengde koppels, tegenover 20,5% in 2016

Huwelijken en echtscheidingen bij koppels steeds op latere leeftijd

De gemiddelde leeftijd bij het eerste huwelijk neemt verder toe : van 33,7 jaar voor de eerste echtgenoot tot 31,4 jaar voor de tweede. Het leeftijdsverschil tussen het bruidspaar blijft relatief stabiel op 2,3 jaar. Die leeftijd stijgt ook naargelang de rang van het huwelijk en het type huwelijk – tussen personen met een verschillend geslacht of van hetzelfde geslacht. Voor tweede huwelijken bedraagt de gemiddelde leeftijd 48,9 voor de eerste echtgenoot en 45,3 voor de tweede. Voor huwelijken tussen twee vrouwen is de eerste partner gemiddeld 39,7 jaar, de tweede partner gemiddeld 34,8 jaar. Voor huwelijken tussen twee mannen is de eerste partner gemiddeld 43,9 jaar, de tweede partner gemiddeld 36,5 jaar.

Echtscheidingen gebeuren ook op hogere leeftijd. De gemiddelde leeftijd bij echtscheiding neemt verder toe : van 46 jaar in 2015 tot 46,7 jaar dit jaar voor de eerste partner en van 43,1 jaar tot 43,7 jaar voor de tweede.

Bron https://www.hbvl.be/cnt/dmf20181106_03912181/limburgers-houden-van-trouwen

Het is nooit te laat om van mening te veranderen

Een vaak voorkomend fenomeen is dat er elk jaar koppels zijn die scheiden na een langdurend huwelijk. In 2017 waren er 108 koppels die gingen scheiden na meer dan 50 jaar huwelijk. In 2016 waren dat er 87 en in 2015 ging het om 106 koppels. Deze gevallen vertegenwoordigen slechts een klein deel van de echtscheidingen: 0,5% van de geregistreerde gevallen in 2017.

De maanden juli en september zijn het populairst om te trouwen

De maanden juli en september worden populairder om te trouwen, in het nadeel van de maand augustus. Er is een constante stijging van de huwelijken in deze twee maanden sinds 2014.

In 2017 vond 15,2% van de huwelijken plaats in juli, in 2014 was dat nog 11,6%
In 2107 vond 14,1% van de huwelijken plaats in september, in 2014 ging het om 11,7%, al kan hier ook een kalendereffect meespelen (er waren 5 zaterdagen in september 2017).

[1] Het brutohuwelijkscijfer is de in ‰ uitgedrukte verhouding van het aantal huwelijken tot het gemiddelde bevolkingscijfer in het beschouwde jaar.

[2] Het bruto-echtscheidingscijfer is de in ‰ uitgedrukte verhouding van het aantal echtscheidingen tot het gemiddelde bevolkingscijfer in het beschouwde jaar.

Hoe groot is de kans dat je bij elkaar blijft? Ik wil je man (vrouw) zijn en ik beloof je trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven” Ja, ja, het zal wel. Tot er iemand anders langskomt? Of tot je elkaar beu bent? Tot je het echt niet meer kan verdragen hoe hij/zijn altijd zit te snuffen als jullie aan het eten zijn? Of toch? Blijven jullie écht voor altijd bij elkaar? Prof. dr. Dimitri Mortelmans kan je alvast vertellen hoe groot de kans is…

Bronnen

Roel Damiaans https://www.hbvl.be/cnt/dmf20181106_03912181/limburgers-houden-van-trouwen

https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/huwelijken-en-echtscheidingen/huwelijken#news