Echtscheiding bij jonge kinderen geeft relatieproblemen met ouders op latere leeftijd

Vijftigplussers zijn vaker ontrouw en vrijen vaak onveilig
Groep seksloze koppels neemt toe

Photo by Wyron A

Echtscheiding wanneer de kinderen jong zijn heeft een sterker effect op ouder-kind relatie op latere leeftijd dan wanneer de kinderen ouder zijn.  Onderzoekers hebben vastgesteld dat echtscheiding tijdens de eerste levensjaren van het kind, leidt tot onzekere relaties met de ouders op latere leeftijd.

Door deze variatie in echtscheiding bij verschillende leeftijden van kinderen te onderzoeken, hopen de onderzoekers meer te weten te komen over relaties en opvoeding bij jonge ouders met relatieproblemen, aldus Chris Fraley, Phd van de University Illinois Urbana-Champaign.

Onderzoek heeft aangetoond dat ervaringen tijdens de kindertijd impact hebben op hoe de kinderen zich later als volwassenen gaan gedragen.  In twee studies, recent gerapporteerd in Personality and Social Psychology Bulletin,  Fraley en zijn collega Marie Hefferman onderzochten zowel ouderlijke en romantische relaties als verschillen in hoe echtscheidingsverschillen invloed hebben op de relatie met vader en moeder op latere leeftijd.

De eerste studie betrof 7735 personen. Van meer dan een derde  scheidden de ouders wanneer ze rond 9 jaar oud waren.  Deze volwassenen vonden hun relaties met hun ouders eerder onzeker. Maar de groep waarvan de ouders scheidden toen ze tussen 3 en 5 jaar oud waren, waren nog veel meer onzeker in hun relatie met hun ouders.  Ze vonden hun ouders veel minder beschikbaar voor hen ook als ze volwassen waren.  Het bleek ook dat vooral de relatie met de vaders zeer slecht was, sterker dan de relatie met de moeder. Fraley en Hefferman deden de studie over bij een nieuwe steekproef van 7500 respondenten en kwamen tot dezelfde conclusie. Ze vroegen ook bij wie van de ouders de kinderen na de echtscheiding gewoond hadden : 74% was opgegroeid bij de moeder, 11% bij de vader en de overigen bij andere familieleden zoals grootouders.  Of ze nu bij de moeder of vader opgegroeid waren, gaven de kinderen als volwassenen aan dat ze een slechte relatie met de vader hadden, en veel meer dan diegenen die opgegroeid waren in een gezin waar er geen echtscheiding had plaatsgevonden.  Het had ook impact op hun eigen romantische relaties. Degenen die in een stabiel gezin opgroeiden hadden later zelf ook een stabielere relatie met hun partner.

Bronnen

http://www.spsp.org/

http://psychcentral.com/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge