Geld, niet liefde, is wat sommige koppels bij elkaar houdt

Werkverslaving en geestelijke en relationele gezondheid
Met (tiener)dochters meer kan op echtscheiding
pair, dispute, young

Derks24 (CC0), Pixabay

Volgens een rapport van Intrum beletten financiële kopzorgen mensen om uit een ongelukkige relatie te stappen.

Valentijn is de meest romantische dag van het jaar. Echter, uit inzichten van Intrum blijkt dat geld meer dan liefde de voornaamste reden is waarom sommige Europese koppels bij elkaar blijven.

Van romantiek is geen sprake wanneer we de resultaten bekijken van het European Consumer Payment Report 2019, een jaarlijks onderzoek naar consumentengedrag in 24 Europese landen. Volgens het rapport was 15% van de respondenten het eens met de stelling dat hun financiële situatie een reden was om in een relatie te blijven.

Niettegenstaande de lichte daling ten opzichte van vorig jaar (17%) kunnen we er niet omheen dat financiële problemen nog steeds een belangrijke rol spelen in de levenskeuzes die sommige Europeanen maken.

De Coronacrisis heeft heel wat huwelijken geen goed gedaan. Tussen januari en november 2020 gingen 29.216 koppels uit elkaar.  Dat waren er 682 meer dan in 2019 en de maand december was hier nog niet bijgeteld. Het konden er nog meer zijn.  Uit een enquête bij 1000 landgenoten (HLN 13/02/2021) blijkt dat één op vijf koppels met scheidingsintenties niet verdergaat met de echtscheiding om financiële redenen.  Terwijl geldzorgen in 2019 maar voor één op de acht een reden was om geen punt achter de relatie te zetten, was dit in 2020 één op vijf. Heel wat koppels schrikken als ze horen wat hun nieuwe leven apart zou kosten.  Volgens sommige scheidingsconsulenten is die schrik echter maar uitstel.  Bij sommige mensen zal het wel terug goedkomen maar sommigen zullen toch uit  elkaar gaan als de economische toestand hen dat toelaat.  Levenskwaliteit draait om meer dan geld.   Het blijkt uit het onderstaande Intrum onderzoek ook dat geldkwesties bij één op vier Belgen geregeld voor echtelijke problemen zorgt.

Koppels over geld & liefde
Koppels over geld & liefde

Vooral doorslaggevend bij Tsjechen en Slovaken, veel minder bij Italianen en Zweden

Wanneer we land per land bekijken, zien we dat geld vooral voor koppels in Tsjechië een bepalende factor is om bij elkaar te blijven. Bijna vier op tien (38%) Tsjechische consumenten gaven toe dat ze ooit al in een relatie waren gebleven wegens financiële kopzorgen. Tweede in rij zijn de buren van Slovakije, waar 23% toegaf dat hun financiële situatie een rol had gespeeld in de beslissing om met elkaar verder te gaan.

Aan de andere kant van het spectrum lijkt geld geen grote rol te spelen in relaties van Italiaanse consumenten. Amper 1 Italiaanse consument op 10 (9%) was het eens met de stelling, op de voet gevolgd door de Zweden (10%). België scoort met 13% gemiddeld.

Financiële stituatie reden om relatie niet te beëindigen
Financiële situatie reden om relatie niet te beëindigen

Financiële afhankelijkheid blijft

Financiële afhankelijkheid is ook vandaag nog iets waar veel koppels mee worstelen.

“Het is een probleem waar veel koppels mee kampen. Het gebrek aan financiën voor een eigen stek is soms het enige wat mensen bij elkaar houdt. Een erg onevenwichtige verdeling van het gezinsinkomen kan ook de machtsverhouding scheeftrekken, wat op zijn beurt kan leiden tot allerlei relatieproblemen.” – Psycholoog en auteur Björn Hedensjö vanuit Stockholm.

1 vrouw op 3 zegt dat geld voor spanningen zorgt binnen een relatie

Andere bevindingen van Intrums European Consumer Payment Report onthullen de impact die geldproblemen kunnen hebben en zijn een mogelijke verklaring waarom mensen enkel en alleen voor het geld samenblijven.

Zo’n 22% van de Europese mannen en 29% van de Europese vrouwen geeft toe dat geld spanningen creëert in hun relatie (het Europese gemiddelde ligt op 26%).

Spanningen binnen koppel door geldzaken
Spanningen binnen koppel door geldzaken

 

Bronnen

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge