Negatieve affectieve reacties op dominant gedrag beïnvloeden tevredenheid relatie

Geschatte tijd om tekst te lezen: 2 minu(u)t(en)
Ervaringen met BDSM en groepsseks onder vrienden
Vrouwen die er goed willen blijven voorkomen, zorgen maar twee kinderen.

Image by https://www.freshpaint.co.il/en/art-fair/artist-922

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Dominant gedrag van de kant van één partner wordt  gerelateerd aan romantische relaties van lagere kwaliteit. Sadikaj,G., Moskowitz,S en Zuroff,D. van de MC Gill University in Montreal Quebec Canada onderzochten twee processen waardoor dominant gedrag de
kwaliteit van romantische relaties kan beïnvloeden: (1) de mate waarin de partner domineert verhoogt het negatieve effect van de persoon door het gevoel van autonomie van de persoon te dwarsbomen en (2) de mate van het negatieve affect van de persoon in reactie op de dominante van de partner beïnvloedt relatietevredenheid. Er werd gebruik gemaakt van de methodologie van event-contingent recording (gebeurtenis-contingent opname (ECR). 92 samenwonende paren meldden hun dominant gedrag, negatieve effecten hiervan en autonomie in interacties met elkaar gedurende 20 dagen.

Relatietevredenheid werd gemeten aan het einde van de ECR-periode. De resultaten gaven aan dat wanneer een partner zich bezig houdt met dominant gedrag, de persoon een groter negatief effect ervaart tot een gevoel van verijdelde autonomie en die grotere negatieve affectieve reactie in associatie met het dominante gedrag van de partner is gerelateerd aan een lagere tevredenheid van de relatie in de persoon.

Door te vertrouwen op de rijke theoretische traditie van interpersoonlijke theorie en door gebruik van meetmethoden die herhaalde beoordelingen van motivatie, affect en dominant gedrag maten in interpersoonlijke situaties met een romantische partner,  vergroot dit het begrip van de processen waardoor dominant gedrag van invloed is  op relatietevredenheid. Bevindingen suggereren dat het dominante gedrag van een partner verband houdt met het negatieve gevoel van de persoon van de relatie.

Bronnen

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0265407516677060