Scheiden maakt niet gelukkig: waarom je soms beter bij elkaar kunt blijven

Geschatte tijd om tekst te lezen: 25 minu(u)t(en)
Met (tiener)dochters meer kan op echtscheiding
Trouwen tijdens corona

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

black and white, past, he and she

pasja1000 (CC0), Pixabay

Tussen de helft en een derde van de huwelijken houdt de laatste jaren geen stand.  Dat is jammer omdat uit steeds meer onderzoek blijkt dat veel koppels van een scheiding alleen maar ongelukkiger worden. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Psychologie Magazine geeft aan dat het soms beter is om toch maar bij elkaar te blijven.

De cijfers
De Amerikaanse sociologe Linda Waite volgde 645 koppels die ‘ongelukkig’ waren met hun relatie. Na vijf jaar keek ze hoe het hun was vergaan. Wat bleek: maar liefst tweederde van de ongelukkige stellen die toch bij elkaar waren gebleven, was vijf jaar later gewoon weer blij met elkaar. Vooral de huwelijken uit de ongelukkigste categorie waren opgebloeid: 80 procent daarvan viel vijf jaar later in de categorie ‘gelukkig getrouwd’.

Scheiden

Niet alleen zijn veel relatieproblemen op te lossen, ook maakt een scheiding lang niet altijd gelukkiger, blijkt uit onderzoek. Gescheiden mensen, zelfs als ze hertrouwen, zijn over het algemeen minder gelukkig en minder gezond dan getrouwde. Onderzoeker Paul Amato volgde vijf jaar lang een groot aantal stellen. Van degenen die uit elkaar gingen werden alleen de koppels die hele heftige relatieproblemen hadden iets gelukkiger van een scheiding. Maar degenen die een middelmatige relatie beëindigden, omdat ze op zoek waren naar iets beters voelden zich een stuk ellendiger na een scheiding.

Over het algemeen suggereert het verzamelde onderzoek volgens Amato dat ontbinding van het huwelijk het potentieel heeft om aanzienlijke onrust in het leven van mensen te veroorzaken. Maar mensen verschillen enorm in hun reacties. Echtscheiding komt sommige individuen ten goede, leidt ertoe dat anderen tijdelijk minder welzijn ervaren en dwingt anderen op een neerwaarts traject waarvan ze misschien nooit volledig zullen herstellen. Inzicht in de onvoorziene omstandigheden waaronder echtscheiding tot deze verschillende uitkomsten leidt, is een prioriteit voor toekomstig onderzoek.

Zal echtscheiding me gelukkiger maken?” Vaak wordt aangenomen dat individuen gelukkiger zullen zijn nadat ze zijn gescheiden, omdat de scheiding een moeilijk probleem oplost. Hoewel sommigen misschien gelukkiger zijn na een scheiding, geeft onderzoek aan dat de meeste volwassenen minder gelukkig zijn en meer psychische problemen hebben dan gehuwde personen. Echtscheiding kan leiden tot nieuwe conflicten tussen paren die meer spanning veroorzaken dan toen ze getrouwd waren. Er is ook een verkeerde veronderstelling dat echtscheiding beter kan zijn voor de kinderen. Hier is niet één duidelijk antwoord op, aangezien alle relaties uniek zijn. Spreken met een professional kan nuttig zijn bij het nemen van uw beslissing.

Kunnen ongelukkige huwelijken weer gelukkig worden?

Personen op het kruispunt van echtscheiding kunnen soms het gevoel hebben dat ze moeten kiezen tussen twee concurrerende opties: “Scheid ik zodat ik weer geluk kan vinden, of blijf ik samen omwille van het gezin en blijf ik ongelukkig?” Voor de meesten is dit echter een verkeerde keuze. Met de juiste hulp en bereidheid van beide echtgenoten kunnen veel huwelijken die anders in een scheiding zouden eindigen, gezond, bevredigend en ondersteunend worden.

Toewijding blijkt een duidelijke factor te zijn in de reden waarom sommige stellen bij elkaar blijven. Er zijn momenten dat echtscheiding nodig is, maar mensen in andere omstandigheden geven later vaak aan te wensen dat ze hun best hadden gedaan voordat ze gingen scheiden. Er zijn veel factoren waardoor een paar een hoger risico op echtscheiding loopt.

Zijn mensen gelukkiger als ze scheiden?

Het antwoord op deze vraag is niet zo duidelijk als sommige mensen denken. Sommigen zien echtscheiding als het wondermiddel; ze hopen dat de scheiding een einde zal maken aan hun ongeluk. Een van de beste langetermijnstudies naar echtscheiding wees uit dat echtscheiding op zichzelf over het algemeen niet tot een beter leven leidt. Sommige mensen zijn gelukkiger als gevolg van een scheiding. Aan de andere kant zijn veel huwelijken die zelfs met zeer ernstige problemen kampen, zoals alcoholisme, ontrouw en emotionele verwaarlozing, nu gelukkig nadat ze hun problemen hebben overwonnen. Uit een onderzoek bleek dat in één staat ongeveer drie op de tien momenteel gehuwde personen ooit dachten dat hun huwelijk in ernstige moeilijkheden zou verkeren en aan echtscheiding dachten. Maar meer dan 90% van deze personen zei dat ze blij waren dat ze nog steeds samen waren.

portrait, people, darkness

Deflyne (CC0), Pixabay

Het is moeilijk om door een moeilijk huwelijk heen te werken, maar het is ook moeilijk om door een scheiding heen te werken. Een studie toonde aan dat wanneer individuen in een conflicthuwelijk scheiden, ze gemiddeld minder geluk ervaarden. Deze studie suggereert dat het beëindigen van een huwelijk dat op dat moment ongelukkig is maar weinig conflicten heeft, geen betrouwbare weg is naar meer geluk. Ongeveer de helft van de echtscheidingen komt voort uit huwelijken met weinig conflict waarin een of beide echtgenoten ongelukkig zijn, maar er wordt niet veel gevochten.

Aanhoudende conflicten met een ex-echtgenoot komen vrij vaak voor. Sommigen vinden dat er na een scheiding meer conflicten zijn dan voorheen.

  • Hoe vijandiger de scheiding, hoe moeilijker het is voor mensen om zich op een gezonde manier aan te passen en verder te gaan met hun leven.
  • Conflicten na echtscheiding hebben een negatieve invloed op kinderen.
  • Sommigen lijken hun vijandigheid en conflict zelfs een decennium later nog niet los te kunnen laten. Ex-echtgenoten en kinderen moeten echter harde gevoelens loslaten om een ​​gezond leven te leiden. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Persoonlijke begeleiding kan de overgang vergemakkelijken.

Welke financiële gevolgen heeft een scheiding voor mij?

Een stabiel huwelijk is een van de beste manieren om rijkdom op te bouwen en te behouden. Echtscheiding is daarentegen duur. Bezittingen, geld, financiële activa en schulden die tijdens (en soms voor) het huwelijk zijn verworven, worden verdeeld tussen voormalige echtgenoten. In feite hebben scheidende personen gemiddeld een inkomenstoename van meer dan 30% nodig om dezelfde levensstandaard te behouden die ze vóór hun scheiding hadden.

Over het algemeen lijden vrouwen financieel meer dan mannen door een scheiding. De financiële last is het grootst tijdens het eerste jaar na de scheiding en varieert afhankelijk van:  hoeveel geld de vrouw heeft bijgedragen aan het gezinsinkomen vóór de scheiding, en het vermogen en de bereidheid van haar voormalige echtgenoot om kinderbijslag te betalen.

  • Ongeveer een op de vijf vrouwen vervalt door een scheiding in armoede.
  • Ongeveer een op de drie vrouwen die een huis hebben moeten de gezinswoning verkopen en verliezen hun huis.

Hoewel moeders meestal financieel lijden onder een echtscheiding, blijkt uit sommige onderzoeken dat ook mannen vaak in armoede en moeilijke levensomstandigheden zoals verwaarlozing, eenzaamheid en depressie terechtkomen. De meeste mannen ervaren een daling van 10-40% in hun levensstandaard. Kinderalimentatie en andere echtscheidingsgerelateerde betalingen, een aparte woning of appartement en het mogelijke verlies van het inkomen van een ex-vrouw tellen op.

Kinderen

Een idee dat sommige mensen hebben over echtscheiding is dat kinderen beter af zullen zijn omdat een scheiding zorgt voor gelukkiger ouders. Als er niet veel conflicten zijn in het huwelijk, suggereert onderzoek dat de kinderen waarschijnlijk beter af zullen zijn als hun ouders blijven trouwen en proberen te werken ondanks hun problemen.

Zeker als het om kinderen gaat, hoeft een scheiding niet per se een einde te maken aan conflicten tussen ouders. Onderzoek suggereert zelfs dat voor veel paren het conflict zelfs toeneemt na een echtscheiding en na een echtscheidingsconflict tussen ex-echtgenoten het voor kinderen moeilijker maakt om zich aan te passen aan het leven na de scheiding. De meeste kinderen zijn beter af als hun ouders hun problemen kunnen oplossen en het gezin bij elkaar kunnen houden, hoewel hierop uitzonderingen zijn. In huwelijken met veel conflicten met veel vecht- of misbruikhuwelijken, zijn kinderen over het algemeen beter af als hun ouders scheiden dan dat ze blijven trouwen en blijven vechten. Kinderen begrijpen het als er heftige ruzies zijn, maar bij een scheiding na een middelmatig huwelijk gaan kinderen er hard op achteruit. Ze hadden immers best een prima en stabiel gezinsleven. Het is dan ook een mythe dat kinderen beter worden van een scheiding omdat hun ouders zich er prettiger door voelen. In de eerste plaats knappen ouders vaak helemaal niet zo op van een scheiding. Daarnaast hebben kinderen veel minder last van een ongelukkig huwelijk dan de ouders zelf. En van een scheiding hebben ze wél last. Een recente grote overzichtsstudie bevestigde nogmaals dat kinderen van gescheiden ouders het over het algemeen minder goed doen op sociaal, emotioneel en academisch vlak, en meer gezondheids- en gedragsproblemen hebben.

bullying, child, finger

geralt (CC0), Pixabay

Hoe kan een scheiding mij emotioneel en fysiek beïnvloeden?

Over het algemeen hebben gescheiden volwassenen een slechtere lichamelijke en geestelijke gezondheid dan gehuwde volwassenen. Gescheiden personen hebben vaak te maken met:

Ongelukkig . Gescheiden volwassenen zijn gemiddeld minder gelukkig.

Depressie . Gescheiden personen, met name vrouwen, zijn gevoeliger voor depressies . Ze hebben meer stress, een lager psychologisch welbevinden en een lager zelfbeeld.

Gezondheidsproblemen . Gescheiden personen gaan vaker naar de dokter, hebben meer kans op een ernstige ziekte en hebben een lagere levensverwachting.

Valse intimiteit . Sommige gescheiden vrouwen en (vooral) mannen vervangen nabijheid en intimiteit van een vaste relatie door ongebreidelde en vaak onverantwoordelijke seks. Dit kan uiteindelijk leiden tot grotere gevoelens van eenzaamheid, ongeluk en een lager zelfbeeld, en kan zelfs leiden tot middelenmisbruik.

Drugsmisbruik . Gescheiden volwassenen, vooral mannen, drinken meer alcohol dan gehuwde volwassenen, waardoor ze verslaafd raken.

Echtscheiding is geen betrouwbare weg naar persoonlijk geluk. Degenen die zich het beste aanpassen om te scheiden, zijn over het algemeen jonger en hebben meer opleiding, inkomen en sociale steun van familie en vrienden.

Hoe kan een echtscheiding mijn sociale leven beïnvloeden?

Onderzoek heeft uitgewezen dat echtscheiding het sociale leven van een individu vaak op de volgende manieren beïnvloedt:

Eenzaamheid . Gescheiden personen zeggen gemiddeld genomen eenzamer te zijn.

Verloren sociaal netwerk . Gescheiden personen verliezen vaak het contact met schoonfamilie, getrouwde vrienden en buren.

Vervagende relaties met collega’s . Soms vervagen relaties met collega’s na een scheiding.

Afstand nemen van hechte vriendschappen . Uw scheiding kan uw goede vrienden wegduwen. Het kan ertoe leiden dat ze zich zorgen maken over hun eigen huwelijk, en ze kunnen afstand van u nemen. Gescheiden personen kunnen zich sociaal ongemakkelijk voelen en moeite hebben om in een nieuw sociaal leven te passen.

Minder contact met kinderen . Gescheiden mannen lopen een groot risico het contact met hun kinderen te verliezen; De meeste gescheiden vaders hebben binnen enkele jaren na de scheiding geen regelmatig contact met hun kinderen.

Te hoge verwachtingen

Amato ziet vooral onze gestegen verwachtingen als boosdoener voor uiteengaan van koppels. Jonge mensen zeiden in de jaren vijftig en zestig desgevraagd dat ze trouwen waardevol vonden omdat het hun een stabiele thuishaven gaf, economische zekerheid, en de mogelijkheid om een gezin te stichten. Tegenwoordig geven jongvolwassenen heel andere redenen op: ze verwachten dat het huwelijk een diepe bron van liefde en emotionele voldoening zal zijn. En die verwachtingen, zegt Amato, zijn veel lastiger in te lossen.

couple, argument, crisis

Tumisu (CC0), Pixabay

Wat zijn de meest voorkomende redenen die mensen geven voor hun scheiding?

Onderzoek heeft uitgewezen dat de meest voorkomende redenen die mensen geven voor hun scheiding zijn: gebrek aan toewijding, te veel ruzie, ontrouw, te jong trouwen, onrealistische verwachtingen, gebrek aan gelijkheid in de relatie, gebrek aan voorbereiding op het huwelijk en misbruik. Veel van de veel voorkomende redenen die mensen geven voor hun scheiding kunnen onder de paraplu vallen van niet langer verliefd zijn. Onderzoek suggereert dat de aard van liefde in de loop van de tijd verandert. Als je het gevoel hebt dat je geen liefde meer hebt, kan huwelijkstherapie een nieuw perspectief bieden waardoor je die liefde weer kunt ontdekken.

Huwelijksproblemen zijn er in alle soorten en maten; ze variëren van het gevoel een beetje vast te zitten of muf in de relatie en het willen afstemmen op meer intensieve problemen die het huwelijk kunnen bedreigen. De meest voorkomende redenen waarom koppels huwelijkstherapie overwegen zijn: ontrouw, alcohol- en drugsmisbruik, lichamelijk misbruik, emotioneel misbruik, geestelijke gezondheidsproblemen, constant ruzie, seksuele moeilijkheden, het niet eens worden over gezinsfinanciën, te veel werken, het verdelen van huishoudelijke taken, gemengde familieproblemen, chronische gezondheidsproblemen, slechte communicatieve vaardigheden en verlies van romantische gevoelens.

Er zijn echter momenten waarop huwelijkstherapie waarschijnlijk geen goede optie is, zoals wanneer een beschermingsbevel van een rechtbank is uitgevaardigd of wanneer uw fysieke en emotionele veiligheid in gevaar wordt gebracht. Dit kan het geval zijn bij huiselijk geweld. Hoewel huwelijkstherapie nuttig kan zijn in sommige gevallen waarin huiselijk geweld aanwezig is, moet u, als geweld of misbruik escaleert tot het punt dat u vreest voor uw veiligheid en / of de veiligheid van uw kinderen, eerst contact opnemen met de politie, een plaatselijke opvang of een crisis. centrum voor noodhulp. Pas dan, als het veilig is, moet u counseling overwegen.

Zal een echtscheiding het conflict tussen mij en mijn partner verminderen?

De meeste echtparen die scheiden, ervaren niet veel conflicten, en echtscheiding kan een nieuwe reeks problemen met uw partner met zich meebrengen. Vaak blijven problemen tijdens het huwelijk verborgen en zorgt echtscheiding voor nieuwe omstandigheden die de problemen naar voren kunnen brengen. Voor velen is het probleem nog moeilijker aan te pakken dan in het huwelijk te blijven. Conflicten na echtscheiding zijn vaak beter zichtbaar als er kinderen bij betrokken zijn. Ouders hebben vaak logistieke problemen, wettelijke mandaten, gesplitste financiën en gedeelde voogdij die het heel moeilijk maken om duidelijk en efficiënt te communiceren. Het is belangrijk om conflicten met uw ex-partner te minimaliseren en het kan moeilijk zijn om nauwkeurig te voorspellen of het conflict zal afnemen.

Had ik niet beter harder aan de relatie gewerkt?

De omstandigheden van iedereen zijn anders, dus dit kan een gevoelig onderwerp zijn, maar uit onderzoek blijkt dat sommige mensen spijt koesteren over hun scheiding. Een studie wees uit dat bij 75% van de paren ten minste één partner twijfels had over hun beslissing om te scheiden. Een andere studie wees uit dat bijna de helft van de individuen wenste dat zij / of hun echtgenoot harder had geprobeerd om door hun verschillen heen te werken. Gevoelens van onzekerheid en twijfel komen vaak voor en gevoelens van spijt hebben de neiging om overuren te verminderen. Een goed huwelijk en een goede echtscheiding zijn vergelijkbaar in die zin dat de betrokkenen vriendelijk en attent voor elkaar moeten zijn.

Laura, een deelnemer die geïnterviewd werd over haar scheiding, erkende “het gras is niet groener” en gaf het advies om “niet met woede te beslissen … omdat het je op het verkeerde pad zal leiden”.

pair, dispute, young

Derks24 (CC0), Pixabay

Waarom is toewijding zo belangrijk?

Dr. Scott Stanley, een vooraanstaand huwelijksonderzoeker en -therapeut, definieert toewijding als ‘een langetermijnvisie op het huwelijk hebben waardoor we niet overweldigd raken door de problemen en uitdagingen die we dagelijks ervaren’. Het hebben van een persoonlijke toewijding aan uw huwelijk houdt een oprecht verlangen in om in de toekomst samen te zijn met uw partner en een identiteit als koppel te hebben. Als er een hoge mate van toewijding is in een relatie, voelen we ons veiliger en zijn we bereid meer te geven. Het ontwikkelen van dit niveau van toewijding kan enige tijd duren, aangezien u leert uw manier van denken te veranderen. Als uw toewijding lijkt af te nemen, kan het nuttig zijn om u de goede tijden in uw relatie te herinneren.

Wat zijn de kansen om te hertrouwen?

Ongeveer drie van de vier gescheiden personen zullen uiteindelijk binnen tien jaar hertrouwen, en ongeveer de helft die zal hertrouwen, zal dit binnen vijf jaar na hun scheiding hebben gedaan. Factoren die van invloed kunnen zijn op uw vermogen om te hertrouwen, zijn het feit dat u kinderen heeft en hoe oud u bent als u gaat scheiden. Vrouwen die kinderen in een tweede huwelijk brengen, zullen eerder scheiden dan mannen die kinderen in een tweede huwelijk brengen. Leeftijd speelt een rol, omdat de kans op hertrouwen afneemt met de leeftijd omdat er op oudere leeftijd minder alleenstaande partners beschikbaar zijn. Er zijn nog steeds veel gescheiden mensen die op latere leeftijd en met kinderen hertrouwen.

Oplossingen

Maar hoe los je dan je relatieproblemen op? Dat kan op verschillende manieren, blijkt uit onderzoek. Sommige relaties werden beter doordat de partners actief aan hun problemen werkten: ze gingen in therapie, maakten meer tijd voor elkaar vrij en verbeterden de communicatie. Andere stellen zaten gewoon stug de problemen uit. Op den duur werden veel bronnen van conflict en stress vanzelf minder: de financiën verbeterden, de moeilijke jaren met de kinderen waren over, en zelfs de pijn van ontrouw vervaagde. Tot slot waren er de huwelijken waarin de partners afzonderlijk gelukkiger werden. Ze zagen de ander niet meer als de enige bron van geluk. Als ze hun diepste gedachten niet bij hun partner kwijt konden, deelden ze die met een goede vriendin.

Hoe succesvol is huwelijkstherapie/relatietherapie?

Huwelijkstherapie heeft positieve resultaten voor 70% van de paren die worden behandeld wanneer de behandeling wordt aangeboden door een getrainde relatietherapeut. Ongeveer de helft van de echtparen die huwelijkstherapie/relatietherapie krijgen, zegt dat het hen heeft geholpen om al hun of bijna al hun ernstige problemen op te lossen. Werken met een getrainde huwelijkstherapeut is erg belangrijk om de best mogelijke resultaten te bereiken. Veel counselors zijn opgeleid om met individuen te werken, maar het werken met paren is heel anders, aangezien de counselor twee verschillende versies van de ervaringen van het echtpaar moet balanceren om hen te helpen een gemeenschappelijke basis te vinden.

psychology, psychotherapy, therapy room

OliverKepka (CC0), Pixabay

Bedenk bovendien dat het in sommige gevallen niet mogelijk is om een ​​relatie te herstellen en dat echtscheiding de beste optie is. Counselors kunnen u helpen om hierover een weloverwogen en weloverwogen beslissing te nemen. Counselors mogen deze beslissing echter nooit voor u nemen. Ze zijn ethisch verplicht om de autonomie van hun cliënten te respecteren. Als een besluit tot echtscheiding is genomen, kan succes worden omschreven als het veilig beëindigen van een huwelijk en met wederzijdse toewijding aan coöperatief, effectief co-ouderschap. Co-ouderschap op een coöperatieve manier is mogelijk wanneer beide ouders zich inzetten om hun kinderen te helpen zich aan te passen aan de overgangen die met echtscheiding gepaard gaan.

Verschillende factoren zijn van invloed op het succes van relatietherapie, zoals hoe vroeg het paar met therapie begint, of de gekozen therapie het beste is voor hun probleem, en de bereidheid van beide echtgenoten om hard te werken om hun relatie te herstellen. Hard werken om een ​​relatie te redden vereist toewijding en communicatie. Bovendien vereist het dat iedereen naar zijn of haar eigen bijdragen aan de relatieproblemen kijkt. Als u eenmaal de juiste therapeut voor uw gezin heeft gevonden, blijf dan toegewijd aan het behandelplan, zelfs als zich moeilijkheden voordoen, en blijf de problemen oplossen.

Positieve resultaten zijn ook waarschijnlijker als u, uw partner en uw therapeut eerlijk en open met elkaar communiceren. Paren die goed communiceren met hun therapeut, hebben meer kans om positieve resultaten te behalen dan paren die niet eerlijk en nauwkeurig alle hoeken van de strijd van een paar weergeven. Open communicatie en feedback zullen u en uw relatietherapeut helpen te weten wat wel en niet werkt voor uw huwelijk/relatie en om eventuele zorgen die u tijdens de behandeling kunt tegenkomen, aan te pakken.

Bronnen

https://www.welingelichtekringen.nl/liefde-2/668270/scheiden-maakt-niet-gelukkig-waarom-je-soms-beter-bij-elkaar-kunt-blijven.html

https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/toch-samen-door/?utm_source=social&utm_campaign=scheiden&utm_medium=facebooktwitter&utm_term=social07032017

https://www.divorceforce.com/insights/life-gets-better-after-divorce

http://yourdivorcequestions.org/will-divorce-make-me-happier/resources-happier/

Literatuurbronnen

Amato, P. R. (2000). The consequences of divorce for adults and children. Journal of Marriage and the Family, 62, 1279–1287.

Amato, P. R. (2005). The impact of family formation change on the cognitive, social, and emotional well-being of the next generation. Future of Children, 15(2), 75–96.

Amato, P.R., & Anthony, C. J. (2014). Estimating the effects of divorce and death with fixed effects models. Journal of Marriage and Family, 76, 370-386.

Amato, P. R., & Booth, A. (1997). A generation at risk. Cambridge, MA: Harvard University.

Amato, P. R., & DeBoer, D. D. (2001). The transmission of marital instability across generations: Relationship skills or commitment to marriage? Journal of Marriage and Family, 63, 1038–105.

Amato, P. R., & Keith, B. (1991). Parental divorce and the well-being of children: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 110, 26–46.

Amato, P. R. (2002). The consequences of divorce for adults and children. Journal of Marriage and Family, 62, 1269-1287.

Amato, P. R., & Hohmann-Marriott, B. (2007). A comparison of high- and low-distress marriages that end in divorce. Journal of Marriage and Family, 69, 621-638.

Amato, P. R. (2000). The consequences of divorce for adults and children. Journal of Marriage and the Family, 62, 1269–1287.

Amato, P. R., & Booth, A. (1997). A generation at risk. Cambridge, MA: Harvard University.

Amato, P. R., & Hohmann-Marriott, B. (2007). A comparison of high- and low-distress marriages that end in divorce. Journal of Marriage and Family, 69, 621–638.

Anderson, K. L. (2010). Conflict, Power, and Violence in Families. Journal of Marriage and Family 72, 726-742.

Angel, R., & Worobey, J. L. (1988). Single motherhood and children’s health. Journal of Health and Social Behavior, 29, 38–52.

Aro, H., & Palosaari, U. (1992). Parental divorce, adolescence, and transition to young adulthood: A follow-up study. American Journal of Orthopsychiatry, 62, 421–429.

Aseltine, R. H., Jr., & Kessler, R. C. (1993). Marital disruption and depression in a community sample. Journal of Health and Social Behavior, 34, 237-251.

Atkins, David, personal communication, May 21, 2008; this statistic is based on an unpublished analysis of General Social Survey data, 1991–2002.

Barber, B., & Eccles, J. (1992). Long-term influence of divorce and single parenting on adolescent family- and work-related values, behaviors, and aspirations. Psychological Bulletin, 111, 108–126.

Bennun, I. (1997). Relationship interventions with one partner. In W. K. Halford & H. J. Markman (Eds.), Clinical handbook of marriage and couples interventions (pp. 451–470). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Bernhard, W. (2004). A clinical study of the psychological, sexual and social readjustments of twenty women over the age of forty following termination of a long-term marriage. Dissertation Abstracts International, 65, 3144.

Bianchi, S. (1999). The gender gap in the economic well being of nonresident fathers and custodial mothers. Demography, 36, 195–203

Blanchard, V. L., Hawkins, A. J., Baldwin, S. A., & Fawcett, E. B. (2009). Investigating the effects of marriage and relationship education on couples’ communication skills: A meta-analytic study. Journal of Family Psychology, 23, 203–214

Booth, A., & Amato, P. (1991). Divorce and psychological stress. Journal of Health and Social Behavior, 32, 396-407.

Bray, J., & Jouriles, E. (1995). Treatment of marital conflict and prevention of divorce. Journal of Marital and Family Therapy, 21, 461–473.

Brinig, M., & Nock, S.L. (2000). “These boots are made for walking”: Why most divorce filers are women.  American Law and Economics Review, 2, 126-169.

Brown, S. L., & Lin, I. (2012). The gray divorce revolution: Rising divorce among middle-aged and older adults, 1990-2010. The Journals Of Gerontology: Series B: Psychological Sciences And Social Sciences, 67B(6), 731-741.

Brown, S. L., & Shinohara, S. K. (2013). Dating relationships in older adulthood: A national portrait. Journal Of Marriage And Family, 75(5), 1194-1202.

Cabrera, N., Shannon, J. D., Vogel, C., Tamis-LeMonda, C., Ryan, R. M., Brooks-Gunn, J., Raikes, H., Cohen, R. (2004). Low-income fathers’ involvement in their toddlers’ lives: Biological fathers from the Early Head Start Research and Evaluation study. Fathering, 2, 5-30.

Calahan, D., Cisin, J. H., & Crossley, H. M. (1969). American drinking practices. New Haven, CT: College and University Press.

Carpenter, G. L., & Stacks, A. M. (2009). Developmental effects of exposure to intimate partner violence in early childhood: A review of the literature. Children and Youth Services Review, 31(8), 831-839.

Cordova, J. V., Scott, R. L., Dorian, M., Mirgain, S., Yaeger, D., & Groot, A. (2005). The Marriage Checkup: An indicated prevention intervention for treatment-avoidant couples at risk for marital deterioration. Behavior Therapy, 36, 301–309.

Cowan, P. A., Cowan, C. P., Pruett, M., & Pruett, K. (in press). Supporting father involvement in low-income families: Interventions for fathers and couples. Journal of Marriage and Family.

Cummings, E. M., Faircloth, W. B., Mitchell, P. M., Cummings, J. S., & Schermerhorn, A. C. (2008). Evaluating a brief prevention program for improving marital conflict in community families. Journal of Family Psychology, 22, 193–202.

Danis, F., & Lockhart, L. (2010). Domestic Violence: Intersectionality and Culturally Competent Practice. New York: Columbia University Press.

Davis, E. C., & Friel, L. V. (2001). Adolescent sexuality: Disentangling the effects of family structure and family context. Journal of Marriage and Family, 63, 669–681.

Dawson, D. (1991). Family structure and children’s health and well-being: Data from the 1988 National Health Interview Survey on Child Health. Journal of Marriage and the Family, 53, 573–584.

DiFonzo, J. H. (2014). From the rule of one to shared parenting: Custody presumptions in law and policy. Family Court Review, 52, 213-239.

Doherty, W. J. (1999). How therapy can be hazardous to your marital health. Retrieved from http://www.smartmarriages.com/hazardous.html

Doherty, W. J. (2002). Bad couples therapy: How to avoid it. Retrieved from http://www.smartmarriages.com/badcouples.doherty.html

Doyle, A. B., & Markiewicz, D. (2005). Parenting, marital conflict and adjustment from early- to mid-adolescence: Mediated by adolescent attachment style? Journal of Youth and Adolescence, 34, 97–110.

Dush, C. M. K., Cohan, C. L., & Amato, P. R. (2003). The relationship between cohabitation and marital quality and stability: Change across cohorts? Journal of Marriage and Family, 65, 539–549.

Emery, R. E. (2004). The truth about children and divorce: Dealing with the emotions so you and your children can thrive. New York: Viking. (pp. 135-161).

Emery, R. E. (1994). Renegotiating family relationships: Divorce, child custody, and mediation. New York: Guilford.

Emery, R. E., & Sbarra, D. A. (2002). Addressing separation and divorce during and after couple therapy. In A. S. Gurman & N. S. Jacobson (Eds.), Clinical handbook of couple therapy, 3rd ed. (pp. 508–530). New York: Guilford.

Freigelman, W., Gormand, B. S., & Varacalli, J. A. (1992). Americans who give up religion. Sociology and Social Research, 76, 138-143.

Fine, M. A., & Harvey, J. H. (2006). Handbook of divorce and relationship dissolution. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.  (pp. 248-258).

Furstenberg, F. F., & Kiernan, K. E. (2001). Delayed parental divorce: How much do children benefit? Journal of Marriage and Family, 63, 452.

Gierveld, J., & Peeters, A. (2003). The interweaving of repartnered older adults’ lives with their children and siblings. Ageing & Society, 23(2), 187-205.

Godbout, N., Dutton, D. G., Lussier, Y., & Sabourin, S. (2009). Early exposure to violence, domestic violence, attachment representations, and marital adjustment. Personal Relationships, 16(3), 365-384.

Goddard, W. H. (2010). The marriage garden: Cultivating your relationship so it grows and flourishes. San Francisco: Jossey-Bass.

Grall, T. S. (2001). Custodial mothers and fathers and their child support: 2001 (Current Population Reports, Series P60-225). Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

Grall, T. S. (2003) Custodial mothers and fathers and their child support: 2003 (Current Population Reports, Series P60-230). Washington, DC: U.S. Government Printing Office. 

Greenwood, J. (2012). Parent–child relationships in the context of a mid- to late-life parental divorce. Journal Of Divorce & Remarriage, 53(1), 1-17.

Hanson, T. L., McLanahan, S., & Thomson, E. (1998). Windows on divorce: Before and after. Social Science Research, 27, 329–349. 

Harold, G. T., & Conger, R. D. (1997). Marital conflict and adolescent distress: The role of adolescent awareness. Child Development, 68, 333–356.

Hawkins, A. J., Blanchard, V. L., Baldwin, S. A., & Fawcett, E. B. (2008). Does marriage and relationship education work? A meta-analytic study. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76, 723–734.

Healey, J. (2014). Domestic and Family Violence. Thirroul, N.S.W: Spinney Press.

Heidemann, B., Suhomlinova, O., & O’Rand, A. M. (1998). Economic independence, economic status, and empty nest in midlife marital disruption. Journal Of Marriage And The Family, 60(1), 219-231.

Hetherington, E. M., & Kelly, J. (2002). For better or for worse: Divorce reconsidered. New York: W. W. Norton.

Institute for American Values. (2005). Why marriage matters: Twenty-six conclusions from the social sciences. New York: Author.

Institute for Marriage and Public Policy. (2005). Can married parents prevent crime? Recent research on family structure and delinquency 2000–2005. Washington DC: Institute for Marriage and Public Policy.

Jones, J. M. (2008, March 25). Most Americans not willing to forgive unfaithful spouse. Gallup Poll. Retrieved from www.gallup.com/poll/105682/Most-Americans-Willing-Forgive-Unfaithful-Spouse.aspx

Jose, A., O’Leary, D., & Moyer, A. (2010). Does premarital cohabitation predict subsequent marital stability and marital quality? A meta-analysis. Journal of Marriage and Family, 72, 105–116.

Kaczynski, K. J., Lindahl, K. M., & Malik, N. M. (2006). Marital conflict, maternal and paternal parenting, and child adjustment: A test of mediation and moderation. Journal of Family Psychology, 20, 199–208.

Kamiya, Y., Doyle, M., Henretta, J. C., & Timonen, V. (2013). Depressive symptoms among older adults: The impact of early and later life circumstances and marital status. Aging & Mental Health, 17(3), 349-357.

Kanoy, K., Ulku-Steiner, B., Cox, M., & Burchinal, M. (2003). Marital relationship and individual psychological characteristics that predict physical punishment of children. Journal of Family Psychology, 17, 20–28.

Katz, L. & Gottman, J. (1997). Buffering children from marital conflict and dissolution. Journal of Clinical Child Psychology, 26, 157–171.

Kennedy, S., & Ruggles, S. (2014). Breaking Up Is Hard to Count: The Rise of Divorce in the United States, 1980–2010. Demography, 51(2), 587-598.

Kitson, G. C. (1992). Portrait of divorce: Adjustment to marital breakdown. New York: Guildford.

Kitson, G. C., & Morgan, L. A. (1990). The multiple consequences of divorce: A decade review. Journal of Marriage and the Family, 54, 913-924.

Lawton, L E., & Bures, R. (2001). Parental divorce and “switching” religious identity.  Journal for the Scientific Study of Religion, 40, 99-111.

Lillard, L. A., & Waite, L. J. (1995). ‘Til death do us part: Marital disruption and mortality. American Journal of Sociology, 100, 1131-1156.

Livingston, P. H. (1985). Union and disunion. Studies in Spirituality, 6, 241-253.

Longmore, M. A., Manning, W. D., & Giordano, P. C. (2001). Preadolescent parenting strategies and teens’ dating and sexual initiation: A longitudinal analysis. Journal of Marriage and Family, 63, 322–335.

Madden-Derdich, D. A., & Arditti, J. A. (1999). The ties that bind: Attachment between former spouses. Family Relations, 48, 244-249.

Mahoney, A., & Tarakeshwar, N. (2005). Religion’s hold in marriage and parenting in daily life and during family crisis. In R. F. Paloutzian & C. L. Park (Eds.) Handbook of the psychology of religion and spirituality (pp. 177-195). New York: Guildford.

Marquardt, E. (2005). Between two worlds: The inner lives of children of divorce. New York: Crown.

McDaniel, A., & Coleman, M. (2003). Women’s Experiences of Midlife Divorce Following Long-Term Marriage. Journal Of Divorce & Remarriage, 38(3-4), 103-128.

McManus, P. A., & DiPrete, T. A. (2001). Losers and winners: The financial consequences of separation and divorce for men. American Sociological Review, 66, 246–268.

Nock, S. L. (2005). Marriage as a public issue. Future of Children, 15(2), 13–32.

Pett, M. A., Lang, N. E., & Gander, A. (1992). Late-life divorce: Its impact on family rituals. Journal Of Family Issues, 13(4), 526-552.

Roberts, Y. H., Campbell, C. A., Ferguson, M., & Crusto, C. A. (2013). The role of parenting stress in young children’s mental health functioning after exposure to family violence. Journal of Traumatic Stress, 26(5), 605-612.

Rubin, K. H., Bukowski, W., & Parker, J. G. (2006). Peer interactions, relationships, and groups. In W. Damon and R. M. Lerner (Series Eds.) & N. Eisenberg (Vol. Ed.), Handbook of Child Psychology: Vol. 3, Social, Emotional, and Personality Development. New York: Wiley.

Sayer, L. C. ( 2006). Economic aspects of divorce and relationship dissolution. In M. A. Fine & J. Harvey (Eds.), Handbook of divorce and relationship dissolution (pp. 385–406). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Sbarra, D. A., & Emery, R. E. (2005). Coparenting conflict, nonacceptance, and depression among divorced adults: Results from a 12-year follow up study of child custody mediation using multiple imputation. American Journal of Orthopsychiatry, 75, 63-75.

Scafidi, B. (2008). The taxpayer costs of divorce and unwed childbearing: First-ever estimates for the nation and all fifty states. New York: Institute for American Values.

Schramm, D. G., Harris, S. M., Whiting, J. B., Hawkins, A. J., Brown, M., & Porter, R. (2013). Economic costs and policy implications associated with divorce: Texas as a case study. Journal of Divorce and Remarriage, 54, 1–24.

Schramm, D. G., Marshall, J. P., Harris, V. W., & George, A. (2003). Marriage in Utah: 2003 baseline statewide survey on marriage and divorce. Salt Lake City: Utah Department of Workforce Services (see pp. 19–20).

Shulman, S., Scharf, M., & Lumer, D. (2001). Parental divorce and young adult children’s romantic relationships: Resolution of the divorce experience. American Journal of Orthopsychiatry, 71, 473–478.

Smock, P. J., Manning, W. D., & Gupta, S. (1999). The effect of marriage and divorce on women’s economic well-being. American Sociological Review, 64, 794–812.

Snyder, D. K., Baucom, D. H., & Gordon, K. C. (2007). Getting past the affair: A program to help you cope, heal, and move on—together or apart. New York: Guilford.

Stewart, S. D. (2003). Nonresident parenting and adolescent adjustment: The quality of nonresident father-child interaction. Journal of Family Issues, 24, 217-244.

Stocker, C. M., Richmond, M. K., Low, S. M., Alexander, E. K., & Elias, N. M. (2003). Marital conflict and children’s adjustment: Parental hostility and children’s interpretations as mediators. Social Development, 12, 149–161.

Sturge-Apple, M. L., Davies, P. T., & Cummings, E. M. (2006). Hostility and withdrawal in marital conflict: Effects on parental emotional unavailability and inconsistent discipline. Journal of Family Psychology, 20, 227–238.

Teachman, J. (2003). Premarital sex, premarital cohabitation, and the risk of subsequent marital dissolution among women. Journal of Marriage and Family, 65, 444–455.

The National Divorce Decision-Making Project. (2015). What are they thinking?  A national survey of married individuals who are thinking about divorce.  Provo, UT:  Family Studies Center, Brigham young University.

Turner, J. (1998, March). Women and the experience of later-life divorce after long-term marriage: A phenomenological investigation. Dissertation Abstracts International Section A, 58, 3432.

Waite, L. J., & Gallagher, M. (2000). The case for marriage. New York: Doubleday.

Waite, L., Browning, D., Doherty, W., Gallagher, M., Luo, Y., & Stanley, S. (2002). Does divorce make people happy? Findings from a study of unhappy marriages. New York: Institute for American Values.

Wallerstein, J., & Lewis, J. (2004). The unexpected legacy of divorce. Psychoanalytic Psychology, 21, 353–370.

Wallerstein, J. S., Lewis, J. M., & Blakeslee, S. (2000). The unexpected legacy of divorce: A 25 year landmark study. New York: Hyperion.

Ward, D., & McCollum, E. (2005). Treatment effectiveness and its correlates in a marriage and family therapy training clinic. American Journal of Family Therapy, 33(3), 207–223.

Weiner-Davis, M. (2006). Choosing a marital therapist. Retrieved from http://www.divorcebusting.com/a_choosing_marital_therapist.htm

White, L., & Rogers, S. J. (2000). Economic circumstances and family outcomes: A review of the 1990s. Journal of Marriage and the Family, 62, 1035–1051.

Wickrama, K. A. S., Lorenz, F., & Conger, R. (1997). Parental support and adolescent physical health status: A latent growth-curve analysis. Journal of Health and Social Behavior, 38, 149–163.

Wilcox, W.B.(2010). When marriage disappears:  The retreat from marriage in Middle America.  In W.B Wilcox (Ed.), The state of our unions:  Marriage in American 2012 (pp. 13-60). Charlottesville, VA, and New York:  National Marriage Project and Institute for American Values.

Williams, C. L. (1993). Divorced fathers: Parental role strain and psychological distress. Journal of Family Issues, 14, 378-400.

Wolfinger, N. (2005). Understanding the divorce cycle: The children of divorce in their own marriages. New York: Cambridge University.

Wood, N., Crane, D., Schaalje, G., & Law, D. (2005). What works for whom: A meta-analytic review of marital and couples therapy in reference to marital distress. American Journal of Family Therapy, 33(4), 273–287.

Woodward, L., Fergusson, D. M., & Horwood, L. J. (2001). Risk factors and life processes associated with teenage pregnancy: Results of a prospective study from birth to 20 years. Journal of Marriage and the Family, 63, 1170–1184.

Wu, L. L., & Martinson, B. C. (1993). Family structure and the risk of a premarital birth. American Sociological Review, 58, 210–232.

Zarling, A. L., Taber-Thomas, S., Murray, A., Knuston, J. F., Lawrence, E., Valles, N., Bank, L. (2013). Internalizing and externalizing symptoms in young children exposed to intimate partner violence: Examining intervening processes. Journal of Family Psychology, 27(6), 945-955.

Zill, N., Morrison, D., & Coiro, M. (1993). Long-term effects of parental divorce on parent–child relationships, adjustment, and achievement in young adulthood. Journal of Family Psychology, 7, 91–103.