Seks is niet het belangrijkste, maar wel een belangrijk communicatiemiddel

Wat gehackte naaktfoto's kunnen teweeg brengen?
Waarom we liever samenwonen dan trouwen?
love 7 photo by daniele pieroni

Bron www.flickr.com Daniele Pieroni

‘Elke dag seks is goed voor je relatie’. ‘Een tijdje geen seks is goed voor je relatie’.

Deze tegenstrijdige koppen boven artikelen, bent u wellicht al vaak tegengekomen.

Zelfs TV-producenten spinnen er garen bij en maken programma’s met dergelijke titels.

Er is weinig op de wereld waarover zoveel onzin geluld wordt als over seks, geld en voetbal.

Het allerbelangrijkste om te weten is dat seks in een relatie een communicatiemiddel is. Goed kunnen praten met elkaar is een eerste vereiste, maar sommige dingen kunnen ook ‘kapot gepraat’ worden en non-verbale communicatie is soms wel even net zo prettig.

In die zin kan seks dus én een hele belangrijke (lichaams-)taal zijn tussen de partners en als het goed is nog een prettige ook.

Sommige wetenschappers formuleren seks als ‘het cement van een relatie’. Geen bouwsteen dus, ook geen fundament (want dat is vriendschap) maar wel hetgeen wat alle andere belangrijke elementen aan elkaar houdt.

De bouwstenen zijn verder natuurlijk vertrouwen, het beste in elkaar naar boven brengen en last but not least: elkaar nimmer laten vallen in gezelschap.

Het betekent niet dat je het altijd eens moet zijn, maar discussiëren en tot de conclusie komen dat jullie standpunten verschillend zijn is belangrijk. Sterker nog: daarna is de seks een stuk spannender en zo zijn we weer rond.

Er is onderzoek gedaan naar de relatieprioriteiten van koppels. En de resultaten zijn al dan niet verrassend.

Problemen gaan inderdaad niet altijd over seks. Of in elk geval, seks is niet zó belangrijk in je relatie. Volgens het relatieonderzoek The Way We Are Now 2015, waar 6000 mensen – lovebirds én happy singles – aan meededen, had meer dan de helft van hen in de laatste maand geen seks gehad. En zelfs degenen die wél seks hadden, beschouwden het niet als een prioriteit. Wat waren dan wel de make-or-break-factoren voor hun relatie?

1 Eerlijkheid 70 procent van de ondervraagden gaf aan dat dit het meest belangrijke voor hen is in een relatie.  Liegende mensen zijn over het algemeen mensen die je niet in de buurt wilt hebben.

2 Communicatie Op de tweede plek (met 67 procent) staat ‘de mogelijkheid om op een open en eerlijke manier met elkaar te praten/schrijven’. Helaas is er geen onderzoek gedaan naar de onderwerpen waaróver er dan open en eerlijk gepraat moet kunnen worden.

3 Toewijding This might not come as a shock to you, maar ook toewijding is erg belangrijk. 57 procent was het hiermee eens.

Seks is inderdaad een communicatiemiddel. Het is een taal zonder woorden.  Je kunt deze taal leren spreken en verstaan. De samenleving benadert seks als bevredigingen van menselijke behoeften, maar men vergeet er bij te vertellen om welke behoefte het precies gaat.  Als seks er alleen maar zou zijn om lusten te bevredigen, dan functioneert seks niet veel anders dan het instinctieve gedrag van dieren.  Mensen denken in een taal en communiceren in een taal.  Seksualiteit is ook een taal. Met seks zeg je dus iets.  Dit kan zowel iets liefs of waarderends zijn, maar ook en dat is vreselijk, kun je in seks je diep vernietigend uitspreken over de ander.

 

Een intieme vriendschap of relatie brengt de seksuele communicatie op gang. Je wilt aan de ander je gevoelens duidelijk maken. Wanneer je verliefd bent, spreekt uit je houding en woorden iets mee van deze liefde. Vriendschap vraagt vertrouwelijkheid. Dit vertrouwen in elkaar is nodig zodra je door lichamelijke intimiteit je gevoelens kracht gaat bijzetten.

Een van de grootste struikelblokken tussen partners is dat ze elkaar seksueel niet verstaan of verkeerd begrijpen.  Het seksuele verschil tussen mannen en vrouwen geeft makkelijk aanleiding tot misverstanden.

Goede communicatie en het uiten van de positieve kanten ervan, is het fundament van een goede relatie en dit is een uitstekende start om te beginnen met het aanpakken van het seksleven. Want zonder goede communicatie is goede seks erg moeilijk. Dit heeft onder anderen te maken met het feit dat stelletjes zonder intieme gesprekken niet van elkaar te weten komen of het seksleven wel goed is voor de ander.

Of je elkaar nog maar pas kent of al 20 jaar samen bent, communicatie speelt een centrale rol in een relatie. Goed met elkaar praten en je gedachten en emoties juist verwoorden is echter niet altijd even gemakkelijk. Goed kunnen luisteren, empathie tonen, de ander respecteren en grenzen kunnen stellen zijn belangrijke vaardigheden in de omgang met je partner.

Conflicten zijn een onderdeel van het samenleven. Gezond ruziemaken is dé boodschap. Je moet vermijden dat irritaties zich opstapelen door duidelijk te communiceren, tijdig te zeggen wat er op je lever ligt en goede afspraken te maken.

In een relatie moet je kunnen doorpraten over meningsverschillen en irritaties. Je moet ze onder ogen willen zien, vroeg of laat komen ze toch opnieuw de kop opsteken. Onderhandelen moet je leren om zo ruzies op te lossen en er samen uit te komen. Constructieve conflicten kunnen de relatie juist bevorderen.

Bijna alle koppels verschillen in wat ze seksueel willen. De ene wil snel, de andere traag, de ene ’s morgens, de andere doet het liever ’s avonds. En dan hebben we het niet eens over de dysfuncties. Seks in een vaste relatie is nooit evident, behalve in de beginfase van verliefdheid. De passie laait dan zo hevig op dat de seks meer vanzelfsprekend en frequenter gebeurt. De verschillen in seksbeleving kunnen een relatie danig onder druk zetten als je er niet over praat. Je moet communiceren, toegeven, elkaars beperkingen en verschillen aanvaarden.

Een ‘goede relatie’ kan voor elk koppel iets anders betekenen. Maar elementen als verbondenheid, respect, intimiteit en zelfstandigheid spelen binnen veel relaties wel een belangrijke rol. Ook de energie die je in je relatie steekt en de tijd die je voor elkaar vrijmaakt kunnen van koppel tot koppel erg verschillen. Het komt er op aan een goed evenwicht te vinden tussen al deze elementen.
Wat betekent verbondenheid?

Verbondenheid is een gevoel van aantrekking tot de persoon waarmee je graag verder wil. In liefde en trouw speelt verbondenheid een grote rol. Koppels drukken dit vaak uit door te zeggen dat het ‘klikt’ tussen hen. Verbondenheid kan met allerlei zaken te maken hebben: fysieke of geestelijke aantrekking, gezamenlijke interesses, gedeelde ervaringen…

Bronnen

https://www.marieclaire.nl/lifestyle/relatieseks/zo-belangrijk-is-seks-dus-voor-je-relatie

http://www.goedgevoel.be/

http://relatie.blog.nl/partnerschap/

https://www.seksualiteit.be/relaties/relaties/de-basis-voor-een-goede-relatie

https://www.topseksleven.com/seks-in-relatie/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge