Tijdens echtscheidingen lijden vrouwen meer dan mannen

Scheiden is beter voor de kinderen
Aantal jaren getrouwd voor men gaat scheiden

stevepb / Pixabay

Vrouwen ervaren tijdens een echtscheiding meer stress dan mannen en nemen daardoor ook vaker middelen om te ontspannen.

Zij maken zich vooral zorgen over de financiële onzekerheid na een breuk.

Zo moeten ze vaker de eindjes aan elkaar knopen omdat het tweede loon van de partner plots wegvalt.

Het blijkt uit Amerikaans onderzoek onder 131.000 gescheiden mensen.

De mate van stressgevoelens kan zelfs in concrete cijfers uitgedrukt worden: vrouwen die hun partner verlaten hebben gemiddeld 50% meer stress dan mannen.

Eerdere studies toonden aan dat vrouwen direct na de breuk beginnen met rouwen en verwerken en mannen eerst rationeel de boel zo goed mogelijk willen regelen.

Dit heeft tot gevolg dat vrouwen eerder lijden, maar ook weer eerder een nieuw leven kunnen opbouwen.

Voor veel vrouwen die dromen van huwelijksgeluk, is het vooruitzicht van echtscheiding een nachtmerrie.

Maar het kan een troost voor sommigen zijn om te weten dat zelfs als hun huwelijk ten einde loopt, de kans groter is dat ze er beter mee omgaan dan hun echtgenoten.

In feite zijn de meeste vrouwen significant gelukkiger met hun leven tot vijf jaar na het einde van de huwelijken, volgens nieuw onderzoek.

Mannen doen daar veel langer over of blijven er altijd last van houden. Ook al stappen zij gemiddeld sneller in een volgende relatie.

Hoewel hun ex-echtgenoten zich ook een beetje gelukkiger voelen na het absolute verdict dat het uitmondt in een definitieve scheiding, was de toename veel minder uitgesproken – en sommigen zouden het zelfs een opluchting noemen.

Academici die de studie voerden, geloven dat de reden voor het contrast wordt veroorzaakt door een verschil in de manier waarop mannen en vrouwen zich aanpassen aan grote veranderingen in het leven.

Ze bestudeerden een psychologisch proces dat bekendstaat als ‘aanpassing’ om te peilen hoe goed mensen zich aanpassen aan verschillende levensveranderingen in 20 jaar.

 

Bronnen

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2362483/Women-cope-divorce-better-men-suffer-financially.html

https://www.hln.be/nina/seks-relaties/man-vs-vrouw-wie-ziet-het-meest-af-van-een-relatiebreuk~a08d5d99/

https://www.girlsaskguys.com/break-up-divorce/q770137-who-suffer-more-in-divorce-men-or-women

https://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/02/scheiden-doet-vooral-moeders-lijden

https://www.fabmama.nl/ouders/ouders-mama/moeders-met-jonge-kinderen-lijden-meest-onder-scheiding

https://www.nidi.nl/shared/content/demos/2016/demos-32-01.pdf

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge