Vrouwen vragen sneller scheiding aan dan mannen

Waarom is seks met de ene partner boeiender dan met de andere?
Voorspellers van een echtscheiding

Wie dacht dat de man meestal diegene was die een einde maakt aan een huwelijk, komt

Photo by Abigail Keenan

bedrogen uit. Volgens een Amerikaanse studie van Michael Rosen, socioloog aan de Stanford University. is het in het merendeel van de gevallen de vrouw die besluit de handdoek in de ring te gooien.  In 69% van de gevallen nam de vrouw het initiatief om te gaan scheiden. Tegenover dus maar 31% van de mannen.

Voor hun onderzoek analyseerden de wetenschappers data van 2.262 Amerikanen in de periode tussen 2009 en 2015. Daaruit bleek dat bij de koppels die sinds het begin van de studie gescheiden waren, maar liefst in 69 procent van de gevallen de vrouw de scheiding had aangevraagd.

Vrouwen scheiden sneller
“In het verleden werd er al vaak gediscussieerd over het feit dat vrouwen sneller een scheiding aanvragen dan mannen omdat ze meer geraakt worden door de ups en downs van relaties,” zegt auteur van de studie en professor in de sociologie Michael Rosenfeld. Als dat echter het geval zou zijn, zou dat betekenen dat vrouwen ook sneller een relatie verbreken, maar dat bleek dan weer helemaal niet het geval. Uit de resultaten konden de onderzoekers immers afleiden dat mannen en vrouwen in gelijke mate relaties afbreken.

Ongelukkig
De reden moet dus elders gezocht worden. De onderzoekers nemen aan dat het vooral te wijten is aan hoe de vrouwen zich voelen bij hun huwelijk, en met name hoe hun relatie en leven veranderde vergeleken met hun ongetrouwde dagen. Zo gaven getrouwde vrouwen aan minder tevreden te zijn met de kwaliteit van hun relatie.

Volgens de onderzoekers zou dat te maken kunnen hebben met een gebrek aan gelijkheid binnen de relatie. “Vroeger was ik een gelukkig en optimistisch persoon, maar in mijn relatie voelde ik me wegkwijnen. Ik kon niet om met de manier waarop hij me behandelde,” vertelde een vrouw die deelnam aan het onderzoek.

En dat is best opmerkelijk aangezien vrouwen vaak gedeeltelijk of soms geheel financieel afhankelijk zijn van hun man. En toch kiezen ook die vrouwen kennelijk eerder voor financieel ongemak dan voor het voortzetten van een relatie waarin ze zich niet meer thuis voelen. Hierbij dient nog in ogenschouw te worden genomen dat afhankelijke vrouwen langer in een relatie zullen blijven waarin zij niet gelukkig zijn dan vrouwen die een eigen carrière hebben. Als de emancipatie voort schrijdt zal dit leiden tot nog hogere percentages van scheidende vrouwen.

Volgens hetzelfde onderzoek van de Stanford University blijken veel mannen de breuk niet te hebben zien aankomen. Weer een stereotype. Vrouwen willen over de relatieproblemen praten en hulp zoeken. En dit gaat grotendeels langs de mannen heen. Misschien wordt de ontevredenheid van de vrouwen te subtiel gebracht of steken mannen hun kop te diep in het zand.

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is gebleken dat lesbiennes twee keer vaker scheiden dan de homostellen

Uit ander onderzoek blijkt overigens dat het vooral de meer bemiddelde vrouwen zijn, die ook sneller een scheiding aanvragen.

Uit een onderzoek van de Western Washington University is gebleken dat vrouwen die een goed inkomen verdienen sneller voor een scheiding kiezen. Onder deze vrouwen komt een scheiding 38 procent vaker voor dan bij dames met een lager inkomen. Tot deze conclusie kwamen de onderzoekers nadat zij 25 jaar lang 2500 huwelijken onderzochten.

Wat de precieze reden is waarom vrouwen met een hoog inkomen sneller scheiden weten de onderzoekers niet, maar volgens hen zou een mogelijke verklaring kunnen zijn dat deze vrouwen financieel gezien makkelijker zelfstandig kunnen leven. Een andere oorzaak zou kunnen zijn dat de mannelijke trots beschadigd wordt als de vrouw de kostwinnaar is.

Als derde reden noemen de onderzoekers dat vrouw negatief kunnen reageren op haar partner als deze niet zo veel verdient als zij, wat kan leiden tot een ego beschadiging. Daarom raden de onderzoekers aan als je een gelukkig huwelijk wilt, om een salarisverdeling van 60 om 40 procent aan te houden, waarbij de man de kostwinnaar is.

Bronnen

http://www.knack.be/nieuws/wetenschap/vrouwen-vragen-vaker-scheiding-aan-dan-mannen/article-normal-596415.html

http://www.hln.be/hln/nl/35/Seks-Relaties/article/detail/2434828/2015/08/25/Vrouwen-vragen-sneller-scheiding-aan-dan-mannen.dhtml

https://www.goedgevoel.be/happy-spring/vrouwen-vragen-sneller-scheiding-aan-dan-mannen~a3dc6e55

http://www.vrouwblog.nl/goed-verdienende-vrouwen-scheiden-sneller/0913/

https://sarahkoller.nl/keuze-scheiding-vaker-vrouw/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge