Gebroken hart syndroom: kan uw hart breken door liefdesverdriet of angst?

Passionele liefde
Dertigers gaan te snel uit elkaar

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Een gebroken hart heeft iedereen al wel eens overgehouden aan een stukgelopen relatie. Figuurlijk dan toch. Of bestaat er echt zoiets als het “gebroken hart syndroom”? M.a.w. kan je hart echt breken door liefdesverdriet?

beautiful, blur, brunette

Pexels (CC0), Pixabay

We weten nog maar sinds een paar jaar dat er een zeldzame aandoening bestaat die het ‘broken heart syndrome’ heet.

Sommige mensen kunnen echt een gebroken hart krijgen. Dit ontstaat doorgaans onder invloed van grote stress of angst, waardoor een grote hoeveelheid adrenaline en noradrenaline in je bloed vrijkomt. Deze hormonen zorgen ervoor dat je hartslag en bloeddruk heel snel verhogen en doen je hart ook sterker samentrekken. Wanneer je hart onvoldoende sterk is, kan het gebeuren dat hierdoor een verlammend effect op je hartspier optreedt. De angst slaat je in dat geval letterlijk om het hart en veroorzaakt hartfalen.

Sterven van verdriet. Kan dat?

Ja en neen.  Zijn Schneider en Callas gestorven aan een gebroken hart? Wellicht niet. Lambert van den Merkhof, cardioloog bij het Scheper Ziekenhuis in Emmen, denkt dat dat niet waarschijnlijk is. Want wie sterft aan een zogeheten ‘broken heart syndrome’, sterft direct. En wel aan een te grote hoeveelheid adrenaline en noradrenaline in het bloed,. Sommige harten kunnen dat niet verdragen.

Als je stress krijgt, zullen de hormonen adrenaline en noradrenaline enorm stijgen. Ze zetten het lichaam in een vecht-of vluchtmodus. Elk levend wezen heeft die hormonen om zich in leven te houden. Als jij in een bedreigde situatie komt, moet je heel snel kunnen reageren. We hebben die overlevingshormonen nodig, maar ze kunnen ons ook fataal worden?

Adrenaline en noradrenaline verhogen je hartslag en je bloeddruk heel snel. Het laat het hart sterker samentrekken zodat de bloedsomloop gestimuleerd wordt. Sommige mensen kunnen niet tegen die enorme stijging van de hormoonspiegel. Bij hen heeft dat tot effect dat dat het hart alleen maar verlamt. Dat het doorschiet, niet meer doet wat het moet doen, waardoor ze overlijden. Echt, acuut neervallen. Je schrikt je dus letterlijk dood.’

 

De term ‘broken heartsyndrome’ is wellicht gekozen omdat het aanspreekt. De officiële naam is stress-induced cardiomyopathy. Het is een door stress ontstane cardiomyopathie; een hartziekte. Dit soort beelden zijn wel beschreven na een natuurramp. Een aantal mensen zal na de tsunami helemaal niet door verdrinking om het leven zijn gekomen, maar is zich doodgeschrokken. Liefdesverdriet, de boodschap krijgen dat iemand van wie je heel erg houdt, dood is, geeft zo’n stressreactie. Maar er zijn heel veel meer prikkels.

Zoals na een woedeuitbarsting.’’Het gebroken hart syndroom is een vorm van hartspierziekte of cardiomyopathie, die kan optreden bij heftige emoties, zoals bijvoorbeeld het weggaan of overlijden van een geliefd persoon, maar ook bij andere traumatische ervaringen zoals een ongeval of een natuurramp, bij hevige pijn, na een operatie… zelfs bij een woedeuitbarsting. Ook positieve gebeurtenissen kunnen een ‘gebroken hart’ uitlokken, bijvoorbeeld winst bij een sportwedstrijd of de lotto, een verrassingsfeestje…

Wat is het precies?

De symptomen lijken op een hartaanval (pijn in de borst, kortademigheid…). De aandoening verdwijnt meestal na enkele dagen tot weken en is meestal goed te behandelen. In zeldzame gevallen kan het dodelijk zijn.
Het syndroom wordt meer gezien bij vrouwen dan bij mannen, en dan vooral na de menopauze.

 

Het precieze mechanisme achter de aandoening van een gebroken hartsyndroom is nog niet helemaal duidelijk.
Aangenomen wordt dat tijdens een heftige stressvolle of emotionele ervaring grote hoeveelheden stresshormonen of catecholaminen, zoals adrenaline, vrijkomen in het bloed. Hierdoor komt een ingewikkeld proces op gang, met als uiteindelijk gevolg dat de hartspiercellen tijdelijk ‘verstijven’ en de samentrekbaarheid van de linkerhartkamer verstoord wordt (‘stunning’). De basis van het hart blijft pompen, maar de punt staat stil en bolt op.

Liefdesverdriet kan zo’n extreme bron van stress of angst vormen, dat het dus wel degelijk een gebroken hart kan veroorzaken. Onder invloed van plots en immens verdriet ervaar je namelijk grote stress of angst.

Doorgaans is er echter geen sprake van het ‘gebroken hart syndroom’ wanneer we zeggen dat iemand gestorven is van verdriet. Want bij een gebroken hart in de medische zin treedt het hartfalen bijna onmiddellijk op. Zeer zeldzaam! De mildere vorm, waarbij je echt fysiek hartpijn ervaart, komt wel vaker voor. Dokters spreken dan trouwens niet van een ‘gebroken hart’ maar van ‘stress-induced cardiomyopathy’: een hartspierziekte onder invloed van stress.

Negen op tien patiënten met het gebroken hart syndroom zijn vrouwen, meestal oudere vrouwen na de menopauze. Van de vrouwen die in een ziekenhuis worden opgenomen met klachten die een hartaanval doen vermoeden, zou zowat 10 % in feite lijden aan het gebroken hart syndroom.

Vermoed wordt dat de hartcellen van vrouwen na de menopauze gevoeliger zijn voor stresshormonen door de lagere oestrogeenwaarden. Ook zou het kunnen dat mannen meer adrenalinereceptoren op de cellen van hun hart hebben, waardoor ze beter bestand zijn tegen die stresshormonen.

Wat zijn de klachten van een gebroken hart syndroom?

De klachten lijken sterk op die van een hartinfarct. Ongeveer 2 tot 5 % van de patiënten die omwille van een acute hartaanval in het ziekenhuis worden opgenomen, blijken in feite te lijden aan het gebroken hartsyndroom.

• Een drukkend gevoel of pijn in de borst
• Kortademigheid
• Hartkloppingen.

Wat is het verschil met een hartinfarct?

Het grote verschil tussen het gebroken hartsyndroom en een hartinfarct is dat bij een hartinfarct de kransslagaders vernauwd zijn. Een tweede verschil is dat de hartspier bij een hartinfarct meestal permanent beschadigd wordt. Het hart herstelt zich bij het gebroken hartsyndroom bovendien vrij snel, terwijl na een hartinfarct het herstel maanden duurt en er vaak blijvende schade is.

Bij het gebroken hart syndroom is er dus sprake van een hardeerder zeldzame hartspierziekte. De oorzaak van het gebroken hart syndroom ligt bij stress en angst. Onder invloed van deze gevoelens, produceert je lichaam plots een heel grote hoeveelheid adrenaline en noradrenaline. Het hart van sommige mensen is niet bestand tegen deze sterke hormoonschommeling, waardoor de hartspier zelf acuut verzwakt. Bijgevolg treedt er een hartfalen op.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat vooral vrouwen in de overgang te maken krijgen met het ‘gebroken hart syndroom’. Dit komt omdat zij vanaf de overgangsjaren minder beschermd zijn tegen hartziekten. De oorzaak? De verminderde oestrogeenproductie. Volgens cardioloog Lambert van den Merkhof gaat het zelfs in 80% van de gevallen om vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 61 jaar.

 

Leen Dendievel, de actrice die we kennen als Kaat uit de televisieserie ‘Thuis’, heeft een boek geschreven. Het gaat over liefdesverdriet en stelt de vraag of je kan sterven aan een gebroken hart.

Bronnen en verder lezen

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=21213

http://www.gezondheidenco.nl/138581/het-gebro

https://www.avogel.be/blog/natuurlijk-en-gezond/het-gebroken-hart-syndroom/

https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/81826-gebroken-hart-syndroom.html