Amerikanen worden toleranter inzake seksuele moraal

Generatie Z stelt seks uit.
Voor een goede relatie kies je een plichtsbewuste partner

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

woman, sexy, female

dholl (CC0), Pixabay

Justin Lehmiller beweert in zijn blog dat de seksuele moraal van de Amerikanen alsmaar toleranter wordt.  Hij verwijst naar de resultaten van Gallup’s 2019 Moral Issues Survey die aangeven dat de opvattingen van Amerikanen over seksuele moraliteit in het algemeen liberaler worden.  Voor veel van de problemen waar Amerikanen over werden ondervraagd, heeft Gallup zelfs de meest liberale standpunten vastgelegd.

Een van de opmerkelijkere veranderingen is dat Amerikanen zich steeds meer op hun gemak voelen met hetzelfde seksegedrag, seks tussen ongehuwde volwassenen, echtscheiding en kinderen buiten het huwelijk hebben. Hoewel in die houdingen van de afgelopen jaren grote verschuivingen zijn opgetreden, is de houding van Amerikanen tegenover andere seksegerelateerde kwesties – met name zaken als abortus en ontrouw – niet echt veel veranderd.

Bekijk de onderstaande tabel voor een nadere blik op de cijfers en hoe ze de afgelopen twee decennia zijn veranderd. Merk op dat Gallup in de periode 2001-2003 begon te vragen naar de meeste van deze onderwerpen; ze voegden echter rond 2013 meer onderwerpen toe aan de lijst (inclusief pornografie, anticonceptie en seks tussen tieners.)

Bron https://www.lehmiller.com/blog/2019/7/1/americans-views-on-sexual-morality-are-changing

Percentage Amerikanen dat gedrag moreel acceptabel vindt.(Gallup, 2019)

Zoals deze tabel laat zien, is de meest dramatische verandering misschien dat een grote meerderheid van de Amerikanen nu gelooft dat homo- en lesbische seksuele relaties moreel aanvaardbaar zijn. De publieke opinie over dit onderwerp is sinds 2001 ingrijpend veranderd. Destijds geloofden de meeste Amerikanen dat hetzelfde-geslachtelijk gedrag immoreel was; Dit is echter veranderd naast de belangrijke sociale en politieke verworvenheden van de LGBT + -gemeenschap in de afgelopen paar jaar, waaronder het feit dat het homohuwelijk nu legaal is in het hele land.

Seks tussen ongehuwde mannen en vrouwen en echtscheiding werden in 2001 als het meest moreel aanvaardbare gedrag beoordeeld en blijven vandaag de dag leidend. Daarentegen blijven zowel consensuele niet-monogamie (met name polygamie) als niet-consensuele niet-monogamie (cheaten) de minst geaccepteerde.

Dat gezegd hebbende, is het interessant om erop te wijzen dat het aantal Amerikanen dat polygamie als moreel aanvaardbaar beschouwt, meer dan verdubbeld is in de afgelopen 18 jaar. Het zou interessant zijn om te weten of de morele acceptatie van andere vormen van consensusvrije niet-monogamie – waarmee polyamorie, open relaties en swingen – in dezelfde periode is veranderd. Helaas heeft Gallup niet regelmatig informatie ingewonnen over de aanvaardbaarheid van deze andere relatieconfiguraties, wat betekent dat we niet echt kunnen zeggen wat, als er al veranderingen zijn opgetreden. Lehmiller veronderstelt dat hun veronderstelde aanvaardbaarheid ook is toegenomen, maar we hebben meer gegevens nodig om zeker te weten.

Het is ook vermeldenswaard dat terwijl de houding ten opzichte van abortus sinds 2001 opmerkelijk stabiel is gebleven, de attitudes ten aanzien van stamcelonderzoek in diezelfde periode aanzienlijk gunstiger zijn geworden.

Wat betreft de nieuwe kwesties die in 2013 werden gesteld, kunnen we zien dat er een aantal kleine verschuivingen zijn opgetreden in de morele aanvaardbaarheid van pornogebruik en seks tussen tieners; echter, de meeste Amerikanen lijken deze kwesties moreel onaanvaardbaar te vinden (wat interessant is gezien het feit dat dit gedrag vaak voorkomt – de meeste mensen hebben seks als tieners en de meeste mensen gebruiken porno op een gegeven moment). Daarentegen wordt het gebruik van anticonceptie bijna universeel gezien als moreel aanvaardbaar, met meer dan 9 op de 10 Amerikanen die dat zeggen.

Met dit alles gezegd, is het belangrijk om te benadrukken dat terwijl de seksuele houding van Amerikanen over het algemeen steeds liberaler is, de cijfers in de bovenstaande tabel onthullen dat veel Amerikanen traditionele en conservatieve seksuele waarden blijven behouden. Deze culturele kloof is natuurlijk ook regionaal, met een meer liberale houding in het noordoosten en het westen, en meer conservatief in het zuiden – en dat verklaart waarom seksuele moraliteitsproblemen in sommige staten zoveel controversiëler zijn dan andere.

Bronnen

Justin Lehmiller https://www.lehmiller.com/blog/2019/7/1/americans-views-on-sexual-morality-are-changing