Consensuele en niet-consensuele niet-monogamie bij heteroseksuele, homoseksuele en biseksuele volwassenen

Studie suggereert dat de zoenfrequentie een belangrijke indicator is voor seksuele betrokkenheid en relatiebinding
people, young people, teen

MirceaIancu_RealLife (CC0), Pixabay

Justin Lehmiller berichtte in zijn recente blog over cijfers inzake prevalentie van zowel consensuele niet-monogamie (polyamorie, open relaties, swingen) als niet-consensuele niet-monogamie (bedrog / ontrouw). Hij onderzocht verder of de aantallen van deze praktijken vergelijkbaar of verschillend waren voor LGBTQ-personen in vergelijking met heteroseksuele personen.

Het probleem dat hij steeds tegenkwam, was dat studie na studie consensuele niet-monogamie samenvoegde met niet-consensuele niet-monogamie. Met andere woorden, onderzoekers plaatsten al deze mensen in dezelfde categorie zonder te proberen te onderscheiden of deze ontrouwrelaties al dan niet waren toegestaan ​​volgens de regels van de relatie.

Deze aanpak is  problematisch volgens hem. Als je bijvoorbeeld al deze dingen onder de noemer ‘bedriegen/valsspelen’ zou plaatsen,zal het resultaat een kunstmatig opgeblazen schatting zijn.

Hij kwam maar één onderzoek tegen dat de juiste aanpak leek te hebben en dat was gebaseerd op een nationaal representatieve Amerikaanse steekproef: de National Survey of Sexual Health and Behavior [1]. Wat bleek uit het onderzoek.

Algemene prevalentie van ontrouw: ongeveer 8% van de heteroseksuele deelnemers, 14% van de homoseksuele deelnemers, 6% van de lesbische deelnemers, 18% van de biseksuele deelnemers en 6% van degenen die “andere” seksualiteiten beschreven, meldden niet-consensuele niet-monogamie (hier gedefinieerd als akkoord met seksueel exclusief zijn met de partner, maar een of beide partners heeft vals gespeeld of een affaire gehad).

Algemene prevalentie van open relaties: 2% van de heteroseksuele deelnemers, 32% van de homoseksuele deelnemers, 5% van de lesbische deelnemers, 22% van de biseksuele deelnemers en 14% van degenen die “andere” geaardheden rapporteerden.

Bij het bekijken van deze algemene cijfers komen een paar dingen naar voren. Een daarvan is dat voor heteroseksuelen de ontrouwscijfers vier keer hoger zijn dan bij het percentage open relaties. Daarentegen zijn voor seksuele minderheden (met uitzondering van lesbiennes) het aantal open relaties hoger dan het percentage ontrouw.

Naast het feit dat homo- en biseksuele deelnemers vaker een open relatie hebben dan heteroseksuelen, melden ze toch ook vaker ontrouw.

Wanneer de cijfers zijn uitgesplitst naar geslacht, vinden we dit:

Alleen bij mannelijke deelnemers meldde ongeveer 8% van de heteroseksuele mannen, 14% van de homoseksuele mannen, 34% van de biseksuele mannen en 6% van de “andere” mannen niet-consensuele niet-monogamie. Daarentegen rapporteerde 3% van de heteroseksuele mannen, 33% van de homoseksuele mannen, 23% van de biseksuele mannen en 24% van de “andere” mannen open relaties.

Bij de vrouwelijke deelnemers meldde ongeveer 7% van de heteroseksuele vrouwen, 6% van de lesbiennes, 12% van de biseksuele vrouwen en 6% van de “andere” vrouwen niet-consensuele niet-monogamie. Daarentegen rapporteerde 2% van de heteroseksuele vrouwen, 5% van de lesbiennes, 22% van de biseksuele vrouwen en 8% van de “andere” vrouwen open relaties.

Als we naar deze cijfers kijken, zien we dat het percentage ontrouw en open relaties vergelijkbaar zijn voor heteroseksuele mannen en vrouwen, hoewel beide eerder overspel rapporteren dan open relaties. Daarentegen rapporteren lesbiennes vrij vergelijkbare percentages van open relaties en bedrog, homomannen en biseksuele vrouwen rapporteren meer open relaties dan bedrog, terwijl biseksuele mannen meer bedrog rapporteren dan open relaties.

Hoewel deze resultaten afkomstig zijn van een grote, nationaal representatieve steekproef van volwassen Amerikanen (2.270 deelnemers), is het belangrijk op te merken dat LGBTQ -deelnemers slechts 5% van de steekproef vertegenwoordigden. Ook zijn de gerapporteerde gevallen van ontrouw in dit onderzoek onder heteroseksuelen een stuk lager dan in ander onderzoek werd gezien, en de meting van ontrouw was hier een beetje ongebruikelijk omdat het vroeg of een van beide partners vreemd ging/overspel deed (niet of je persoonlijk zo hebt  gedaan). Je moet dus voorzichtig zijn om de bevindingen in grote lijnen te generaliseren totdat ze in andere nationale studies worden gerepliceerd.

Deze bevindingen bieden wel een belangrijk datapunt door te helpen inzicht te geven in de prevalentie van ontrouw en open relaties afzonderlijk en deze verder uit te splitsen naar zowel geslacht als seksuele geaardheid.

[1] Levine, E. C., Herbenick, D., Martinez, O., Fu, T. C., & Dodge, B. (2018). Open relationships, nonconsensual nonmonogamy, and monogamy among US adults: Findings from the 2012 National Survey of Sexual Health and Behavior. Archives of sexual behavior, 47(5), 1439-1450.

Bronnen

https://www.lehmiller.com/blog/2020/5/1/rates-of-infidelity-among-heterosexual-gay-and-bisexual-adults

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge