Is toevallige seks altijd zo slecht?

Geschatte tijd om tekst te lezen: 6 minu(u)t(en)
Voorspelbaarheid van ontrouw
Jongens op kleuterschoolleeftijd hebben meer kans om anderen te helpen wanneer ze een "meisjesachtig" kostuum dragen.

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

breast cancer, breast, woman

dholl (CC0), Pixabay

De waarde van blijvende, diepe liefde is duidelijk. Recente studies impliceren echter dat oppervlakkige romantische ontmoetingen even belangrijk zijn. Eén studie heeft betoogd dat afwisseling, spontaniteit en een verandering van perspectief cruciaal zijn voor het verrijken van ons leven, essentieel voor een goed leven. Een tweede onderzoek suggereert dat oppervlakkig contact met vreemden ons welzijn verhoogt. En een derde studie heeft aangetoond dat mensen hun informele seksuele ontmoetingen positiever dan negatief bekijken. Impliceren deze onderzoeken het voordeel van losse seks boven duurzame liefde vraagt Aaron Ben-Ze’ev zich af in Psychology Today?

Casual seks (=toevallige seks) en diepe liefde

Casual seks en diepe liefde vallen aan weerszijden van het romantische spectrum, en beide zijn er in veel verschillende smaken. Casual seks heeft een hoge romantische intensiteit, terwijl duurzame liefde vaak romantische diepgang met zich meebrengt. Romantische intensiteit is een momentopname van een kortstondige piek van hartstochtelijk, vaak seksueel verlangen. Romantische diepgang gaat verder dan alleen romantische intensiteit, waar een diepere en langdurige relatie ontstaat.

Externe verandering is van groot belang bij het genereren van romantische intensiteit; om romantische diepgang te ontwikkelen zijn vertrouwdheid, stabiliteit en ontwikkeling enorm belangrijk. Hoewel nieuwigheid nuttig is om verveling tegen te gaan , is vertrouwdheid essentieel om een romantische relatie te laten bloeien. Diepgang omvat bepaalde soorten activiteiten die in de loop van de tijd evolueren en als gevolg daarvan afwezig zijn in losse seks (Ben-Ze’ev, 2019).

Rijkdom in een goed leven
“Seks zonder liefde is een zinloze ervaring, maar wat zinloze ervaringen betreft, is het verdomd goed.” —Woody Allen

Geluk en zingeving komen vaak aan de orde bij het karakteriseren van een goed leven. Shgehiro Oishi en Erin Westgate (2021) suggereren overtuigend de toevoeging van een andere dimensie: rijkdom. Oishi en Westgate beweren dat terwijl een gelukkig leven wordt gekenmerkt door comfort, vreugde en stabiliteit, en een zinvol leven door doel, betekenis en samenhang, een psychologisch rijk leven wordt weergegeven door variatie, interessante ervaringen en verandering in perspectief. Ze stellen dat stabiele relaties, tijd, geld en een positieve mindset een gelukkig leven vergemakkelijken; sterke morele principes en religiositeit vergemakkelijken een zinvol leven; en nieuwsgierigheid, spontaniteit en energie vergemakkelijken een psychologisch rijk leven.

Oishi en Westgate stellen dat, aangezien openheid voor nieuwe ervaringen en nieuwsgierigheid individuen aanmoedigen om nieuwe, complexe, uitdagende, mogelijk perspectiefveranderende ervaringen na te streven en te waarderen, en de bereidheid om traditionele houdingen te trotseren, dit dispositionele factoren zijn die het psychologisch rijke leven vergemakkelijken (DePaul, 2021).

Hoe verhouden deze drie dimensies van het goede leven zich tot het romantische domein? Het is duidelijk dat zingeving centraal staat in het volharden van diepe liefde. De belangrijkste kenmerken van zingeving, dat wil zeggen betekenis, samenhang en doel, zijn inderdaad dominanter in duurzame, diepe liefde. Bovendien is geluk, dat wordt gekenmerkt door comfort, vreugde en stabiliteit, meer typerend voor diepgaande liefde, hoewel intense vreugden op korte termijn meer te vinden zijn in losse seks.

Het ontwikkelen van rijkdom in het romantische rijk is complexer. Een psychologisch rijk leven omvat afwisseling, interessante ervaringen, een verandering van perspectief, nieuwsgierigheid, een openheid voor ervaringen en een bereidheid om systemen te trotseren en lijkt dus dichter bij losse seks dan bij het verdragen van diepe liefde. Ongetwijfeld kan duurzame liefde psychologisch rijk zijn, want het omvat een grote verscheidenheid aan ervaringen en een verandering van perspectief – zoals rekening houden met het perspectief van je partner. De mate van rijkdom in losse seks is echter groter.

Sociaal contact met vreemden

In zijn recente boek, The Power of Strangers , betoogt Joe Keohane (2021) dat het omgaan met onbekende buitenstaanders ons niet alleen beschaafd maakt, maar dat het misschien wel de sleutel is tot onze overleving en bloei. Evenzo beweren Paul Van Lange en Simon Columbus (2021) dat ons welzijn niet alleen wordt gediend door de kwaliteit van hechte relaties, maar ook door sociaal contact met mensen die we minder goed kennen, zelfs vreemden. Ze laten zien dat de meeste vreemden goedaardig zijn, en de meeste interacties met hen zijn positief en verbeteren ons welzijn.

Ze beweren verder dat situaties met vreemden vaak een laag belangenconflict vertegenwoordigen en dat in interacties met vreemden de meeste mensen minimale inspanningen leveren, en als de noodzaak dringend is, meer inspanning beschikbaar is (Van Lange & Columbus, 2021).

Als we deze beweringen willen toepassen op de romantische sfeer, lijkt het erop dat losse seksuele relaties, in plaats van diepgaande liefde te verdragen, de bovengenoemde voordelen hebben die vreemden kunnen bieden.

Subjectieve evaluaties van informele seksuele ontmoetingen

Rose Wesche en collega’s (2020) ontdekten dat mensen hun informele seksuele ontmoetingen positiever dan negatief beoordelen. Deze ontmoetingen zijn vaak in verband gebracht met kortetermijnverslechtering van de emotionele gezondheid, hoewel er weinig aanwijzingen zijn dat ze op de lange termijn schadelijk zijn. Ze ontdekten verder dat vrouwen en personen met een minder toegeeflijke houding ten opzichte van losse seks als gevolg daarvan slechtere emotionele resultaten ervoeren.

De meeste mensen realiseren zich dat losse seks seksueel plezierig kan zijn, maar zelden emotioneel intiem is. Degenen die bekend zijn met hun losse sekspartner hebben over het algemeen meer positieve emotionele resultaten. Het hebben van een “vrienden-met-voordelen”-relatie (friends with benifits) kan voor sommigen een goede en gezonde oplossing zijn. Als er sprake was van indringend contact, was de kans groter dat het een negatieve ervaring was (Wesche et al., 2021; Savin-Williams, 2021).

Wat moeten we nu doen?

Het feit dat we in de loop van de tijd willen bloeien, betekent niet dat we niet van het moment kunnen genieten. We leven tenslotte in het huidige moment en het is meestal de moeite waard om elk moment zo plezierig en zinvol mogelijk te maken. Maar prioriteit geven aan het moment boven blijvende bloei is het negeren van andere belangrijke dimensies in het goede leven. We leven niet alleen in het heden, maar worden gevormd door het verleden en dromen over de toekomst. Deze verschillende temporele dimensies geven ons leven zin en blijvend geluk.

De bovenstaande tot nadenken stemmende onderzoeken impliceren dat causale seksuele relaties in sommige omstandigheden antigenen kunnen creëren die een soort booster zijn voor het goede leven. Een andere studie ondersteunt dit idee verder bij het onderzoek van de dating- app Tinder. Hoewel Tinder de reputatie heeft voornamelijk losse seksrelaties te genereren, was het in 2020 verantwoordelijk voor het koppelen van bijna een kwart van de pasgetrouwden die elkaar online ontmoetten, waardoor het de meest succesvolle dating-app voor duurzame relaties was.

De voordelen van losse relaties doen niets af aan de grote waarde van volhardende diepe liefde, die bijvoorbeeld duidelijk tot uiting komt in gelukkige huwelijken. Inderdaad, een robuuste literatuur verbindt gelukkig getrouwd zijn met betere fysieke en mentale gezondheidsresultaten (bijv. Huntington, et al., 2021).

In onze samenleving worden diversiteit en flexibiliteit steeds dominanter. Een belangrijke taak van deze samenleving is hoe de romantische, blijvende en toevallige ervaringen zodanig kunnen worden geïntegreerd dat ze elkaar aanvullen. Er is niet één rigide oplossing voor dit essentiële probleem – de aard en diepte van de gegeven duurzame relatie zijn in dit opzicht het belangrijkst. De romantische show kan doorgaan, zolang we ons herinneren dat er een afterparty is en de morning after, om in te leven en te bloeien.

Ben-Ze’ev, A. (2019). The arc of love. University of Chicago Press.

DePaulo, B. (2021). Beyond Happiness: A Psychologically Rich Life Is a Good Life. Psychology Today, August 28, 2021.

Huntington, C., Stanley, S. M., Doss, B. D., & Rhoades, G. K. (2021). Happy, healthy, and wedded? How the transition to marriage affects mental and physical health. Journal of Family Psychology.

Keohane, J. (2021). The power of strangers. Random House.

Oishi, S., & Westgate, E. C. (2021). A psychologically rich life: Beyond happiness and meaning. Psychological Review.

Savin-Williams, R. C. (2021) Is casual sex emotionally healthy for men and women? Psychology Today, January 4, 2021.

Van Lange, P. A., & Columbus, S. (2021). Vitamin S: Why Is Social Contact, Even With Strangers, So Important to Well-Being?. Current Directions in Psychological Science.

Wesche, R., Shannon E. Claxton, S. E., & Waterman, E. A. (2020) Emotional outcomes of casual sexual relationships and experiences: A systematic review. Journal of Sex Research.

Bronnen

https://www.psychologytoday.com/us/blog/in-the-name-love/202109/is-casual-sex-really-so-bad