Mannen zijn veel slechter dan vrouwen in verbergen overspel

Mannen kunnen aan gezicht vrouw aflezen of ze vreemd gaat en omgekeerd
Mannen en vrouwen met deze voornamen gaan vaker vreemd

Photo by mohsen ameri

Mannen gaan niet alleen vaker vreemd dan vrouwen. Ze zijn ook nog eens veel slechter in het verbergen van hun ontrouw. Dat blijkt uit onderzoek van de overspelsite illiciencouters.com

Mannen worden dubbel zo vaak betrapt als vrouwen, omdat ze er niet goed in slagen hun sporen goed uit te wissen.

Vrouwen zijn daar veel beter in en dan vooral op technologisch vlak in e-mails, sms’en en sociale netwerksites.

1 op de 10 vreemdgaande heren wordt betrapt, tegenover 1 op de 20 ontrouwe dames. De helft van de betrapte mannen wordt verraden door een sms, e-mail of verdacht telefoontje.

Bij vrouwen is dit maar 21%. Bij de technieken die vrouwen gebruiken, hoort ook het inschakelen van een vriendin, die een alibi verschaft (40%). Mannen schakelen niemand in en zwijgen als het graf over affaires. Slechts 6% zorgt er regelmatig voor een alibi te hebben.

“Mannen zijn verrassend roekeloos als het aankomt op het verbergen van hun affaires. Zo laten ze hun gsm vaak rondslingeren, wat hun vrouwen de kans geeft deze te doorzoeken”, verklaart Sara Hartley van de site die de enquête liet uitvoeren.

“Vrouwen zijn voorzichtiger. Ze loggen uit prive-mailboxen en Facebook, gebruiken speciale e-mailadressen en zelfs aparte sim-kaarten voor hun minnaar. Tegelijk zorgen ze voor een netwerk van vrienden, die een alibi kunnen verschaffen als de partner toch achterdochtig wordt. ”

Psycholoog David Holmes zegt dat vrouwen meer dan ooit affaires hebben, maar dat ze zich anders gedragen thuis dan ontrouwe mannen.

“Het grootste verschil is dat vrouwen hun affaires beter geheim kunnen houden. Ze kunnen beter liegen omdat ze geraffineerder zijn. Vrouwen zijn gemaakt om meer met relaties en mensen bezig te zijn dan mannen. Ze maken dan ook meer plannen en dokteren strategieën uit, terwijl mannen impulsief handelen. Bovendien kunnen vrouwen beter multitasken, waardoor ze de verschillende leugens die bij affaires horen uit elkaar kunnen houden en ze overtuigend kunnen brengen en verdedigen.”

1 op de 4 relaties krijgt te maken met overspel

De cijfers lopen sterk uiteen. Sommige onderzoeken spreken over meer dan de helft, andere over 10 %. In Vlaanderen zou het gaan om een kwart van de relaties.

1 op de 10 kinderen is buitenechtelijk verwekt

Algemeen wordt aangenomen dat 10 % van de kinderen een andere biologische vader heeft. Ook daar variëren de prevalentiecijfers tussen 1 en 30 %.
Mannen en vrouwen gaan even vaak vreemd.
Vrouwen gaan niet minder vreemd dan mannen maar zijn wel beter in het verbergen van hun overspel. Als een vrouw overspel pleegt is de kans groter dat er een scheiding volgt.

Koppels met kinderen gaan bijna dubbel zo vaak vreemd

Ook over dat cijfer bestaat geen consensus, maar een recente bevraging indiceerde wel dat ouders met jonge kinderen vaker overspel zouden plegen dan koppels zonder kinderen.

De vraag wat vreemdgaan nu precies is, is minder makkelijk te beantwoorden dan je zou denken. Voor sommigen is een zoen al over de grens. Voor anderen is er pas sprake van vreemdgaan als je verliefd bent.  Vreemdgaan is het aangaan van een seksueel georiënteerd contact buiten je vaste relatie, waarvan je weet dat je partner dat niet accepteert als hij of zij op de hoogte zou zijn. Om die reden vindt vreemdgaan per definitie stiekem plaats.  Vreemdgaan is het hebben van een (seksueel) contact of een (seksuele) relatie met een ander dan de vaste partner. Vaak wordt dit gezien als immoreel gedrag.

Uit onderzoek komen zeer wisselende cijfers naar voren over het percentage mensen dat wel eens vreemdgaat. Dit is een logisch gevolg van het feit dat er geen duidelijke definitie is van wanneer er sprake is van seks. Het ene onderzoek vindt kussen voldoende, het andere onderzoek beperkt de definitie van vreemdgaan tot geslachtsgemeenschap. Ook zijn mensen veelal niet erg open over hun seksuele activiteiten, waardoor de resultaten van enquêtes sterk afhangen van de manier waarop de respondent bevraagd is.

Bronnen :

http://relatie.blog.nl/ontrouw-3/2010/08/13/mannen-zijn-veel-slechter-dan-vrouwen-in-verbergen-overspel

http://www.vreemdgaan-overspel.nl/vreemdgaan.html

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vreemdgaan

http://www.vreemdgaan.nu

http://www.psychologies.be/nl/_/familie/je-familie/

http://www.psychologies.be/nl/_/relatie/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge