Onderzoek identificeert het type persoon dat het meest waarschijnlijk probeert je romantische partner te stelen

Geschatte tijd om tekst te lezen: 3 minu(u)t(en)
Gegevens uit 62 landen leveren bewijs voor een dubbele standaard in genderregels
Troostkopen na overspel of bij een slechte relatie

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

woman holding white mugs

Foto van Hanna Morris

Heb je je ooit afgevraagd wat voor soort persoon de romantische partner van iemand anders probeert te stelen? Een studie gepubliceerd in de Journal of Sex Research onderzoekt de persoonlijkheidskenmerken die worden geassocieerd met het proberen af te snoepen van partners.

Afpakken van een lief is een term die wordt gebruikt om te beschrijven wanneer een persoon iemand probeert te achtervolgen die al een toegewijde, monogame relatie heeft. Dit is een veel voorkomende handeling in tv en films, maar het komt ook vaak voor in het echte leven, waarbij ongeveer 70% van zowel mannen als vrouwen meldt dat iemand hen eerder had geprobeerd te verleiden.

De relatie tussen persoonlijkheid en iemand die bezet is proberen te veroveren ‘Engels = mate poaching :stroperij) is eerder onderzocht, waarbij extraversie en psychopathie stroperijpogingen voorspellen. In deze studie werd getracht het gedrag van stropers beter te begrijpen aan de hand van de persoonlijkheidskenmerken van zowel de acteur als de partner.

Voor hun studie gebruikten Igor Kardum en collega’s 187 blanke, heteroseksuele stellen uit Kroatië om als hun steekproef te dienen. Alle paren waren getrouwd, woonden samen of hadden uitsluitend een relatie en de duur van de relatie varieerde van 6 maanden tot 18 jaar. Deelnemers kregen vragenlijsten met papier en potlood in hun eigen huis door onderzoeksassistenten. Ze voltooiden metingen over persoonlijkheidskenmerken, waaronder de Big Five en de duistere triade, voor zowel zichzelf als hun partners. Deelnemers vulden ook een kortdurende stroperij-enquête in.

De resultaten toonden aan dat een lage consciëntieusheid en een hoog machiavellisme kenmerken zijn die verband houden met pogingen tot stroperij voor mannen. Dit komt overeen met de ideeën dat machiavellistische individuen manipulatief en egoïstisch zijn.

Voor succesvolle stroperij vertoonden vrouwen hoge niveaus van extraversie, openheid en psychopathie, terwijl mannen hoge niveaus van psychopathie en lage niveaus van aangenaamheid vertoonden. Dit toont genderverschillen in eigenschappen die nodig zijn om de partner van iemand anders te stelen, wat de verschillen in seksuele strategie en partnerwaarde weerspiegelt.

“Hogere psychopathie en machiavellisme, vooral bij mannen, bleken de belangrijkste voorspellers van stroperservaringen bij zowel mannen als vrouwen. In tegenstelling tot onze verwachting, vertoonde narcisme op basis van de geanalyseerde persoonlijkheidskenmerken geen consistent actor- of partnereffect op partner-stroperij-ervaringen”, aldus de onderzoekers.

Voor partnereffecten waren de persoonlijkheidskenmerken van mannen in deze context belangrijker voor vrouwen dan die van vrouwen voor mannen. Mannen met een lage vriendelijkheid en een hoog neuroticisme beïnvloedden de perceptie van vrouwen dat ze het doelwit waren van stroperij. Interessant is dat dezelfde eigenschappen die mannen succesvol maken in stroperij, mannen kwetsbaar kunnen maken voor het feit dat hun partner van hen wordt gestolen.

Deze studie heeft stappen ondernomen om het gedrag van partnerstroperij en hoe persoonlijkheid daaraan bijdraagt ​​beter te begrijpen. Desondanks zijn er beperkingen op te merken. Een van die beperkingen is dat de steekproef volledig blank, heteroseksueel en uit Kroatië was. Toekomstig onderzoek zou een meer diverse steekproef moeten omvatten. Bovendien laat het transversale karakter van het onderzoek ons ​​niet toe om causale conclusies te trekken uit de resultaten.

De studie, ” Predicting Mate Poaching Experiences from Personality Traits Using a Dyadic Analysis “, is geschreven door Igor Kardum, Jasna Hudek-Knezevic, Karolina Marijanović en Todd K. Shackelford

Bronnen

https://www.psypost.org/2022/11/study-identifies-the-type-of-person-who-is-most-likely-to-try-to-steal-your-romantic-partner-64248