Vrouwen vinden emotioneel overspel erger dan fysiek overspel

Facebook vrienden of herinneringen de grootste verleiders?
Overschot aan vrouwen maakt mannen minder trouw
Mannen en vrouwen zijn op veel vlakken anders ingesteld en houden er vaak een andere

Bron Photo by Becca Tapert

kijk op na. Er zijn wel enkele duidelijke verschillen tussen het doen en laten van beide geslachten.

Maar wat als er sprake is van overspel? Reageren mannen en vrouwen daar dan anders op?
Als mannen en vrouwen in bed duiken met een ander, zijn dames over het algemeen minder jaloers dan mannen.
Vrouwen vinden emotioneel bedrog veel erger dan seksueel contact. Dat blijkt uit een  studie waaraan zowel de University of Science and Technology in Noorwegen en de universiteit van Texas aan meewerkte.
Vrouwen hebben het dus en dat blijkt uit veel studies over dit thema, moeilijker met de emotionele ontrouw en mannen juist met het lichamelijke/seksuele aspect.

Een team evolutionaire psychologen vroeg aan 1074 mannen en vrouwen en wat ze vonden van relationele ontrouw. Daaruit blijkt dat er een groot verschil is tussen beide geslachten. Dames vinden fysiek overspel minder erg dan de emotionele variant. Voor mannen geldt dat niet: zij vinden lichamelijk contact veel erger.

De cijfers zijn opvallend omdat ze van een land komen dat gelijkheid tussen mannen en vrouwen hoog in het vaandel draagt. Noorwegen wordt gezien als één van de landen met de grootste gendergelijkheid wereldwijd. Zo worden vaders uitgebreid betrokken in het gezinsleven, en zijn er zelfs regels die voorschrijven dat mannen verplicht moeten investeren in tijd met het gezin.

Volgens de vorsers kan dit gedrag verklaard worden door het te bekijken vanuit een evolutionair perspectief. Al sinds het begin van de mensheid willen mannen weten of zijn kinderen echt van hem zijn. Dat vindt hij nodig om zeker te zijn dat het de moeite is om zijn tijd te investeren in moeder en kind.

Mannen gebruiken hun jaloezie als het ware als een techniek om te voorkomen dat hun vrouw vreemdgaat en dat ze een kind krijgt met een ander. Vrouwen zijn evolutionair ‘geprogrammeerd’ om bescherming te zoeken. Ze vinden romantiek en verliefdheid de grootste bedreiging voor hun relatie omdat die veilige cocon misschien wel zal wegvallen.

Een vraag die door het hoofd van een man kan spoken, is of zijn kind ook wel effectief van hém is. Vaak gebruiken mannen – weliswaar onbewust – hun jaloezie om te verhinderen dat hun vrouw zou vreemdgaan.

Vrouwen daarentegen zijn zorgzamer ingesteld. Ze hechten vaak meer belang aan het emotionele aspect dan aan lichamelijk contact. Vrouwen zoeken bescherming in een relatie en ze zien verliefdheid en romantiek als grootste bedreiging voor dat geborgen gevoel.

Hoe zit het dan met homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen? Daar kunnen we kort over zijn: bij de mensen met deze seksuele voorkeuren waren de verschillen niet of nauwelijks significant te noemen. Hóe iemand vreemdgaat lijkt er voor de niet-heteroseksuelen weinig toe te doen, dat het gebeurt is al vervelend genoeg.

Bronnen :

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20151009_01910778

http://relatie.blog.nl/ontrouw-3/2015/10/09/vrouwen-zijn-anno-nu-makkelijker-met-vreemdgaan-dan-mannen

https://www.flair.be/nl/love-sex/overspel-zo-reageren-mannen-versus-vrouwen/

http://www.brekend.nl/2016/09/05/vrouwen-vinden-vreemdgaan-om-een-andere-reden-erg-dan-mannen/

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10508-014-0409-9

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge