Vrouwen die meer liefdevolle aanraking ervaren, zijn meer tevreden met hun lichaam en relaties

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)

Uit een onderzoek onder vrouwen in romantische relaties is gebleken dat degenen die

selective focus photo of person holding hands near body of water

Photo by Tobias

meer aanhankelijke aanraking ervaren, doorgaans een betere lichaamstevredenheid en relatiekwaliteit rapporteren. De auteurs van het onderzoek stellen dat het ontvangen van liefdevolle aanraking zowel de tevredenheid over hun romantische relatie als het zelfperceptie bij vrouwen kan vergroten. De bevindingen werden gepubliceerd in het Journal of Sex Research .

Lichaamsbeeld verwijst naar de percepties, gedachten en gevoelens van een individu over zijn fysieke verschijning. Het omvat hoe iemand zijn lichaam ziet in termen van grootte, vorm en algehele aantrekkelijkheid. Lichaamstevredenheid ontstaat wanneer iemand zich tevreden en positief voelt over zijn uiterlijk. Het wordt meestal geassocieerd met een hoog zelfbeeld en welzijn. Omgekeerd ontstaat ontevredenheid over het lichaam wanneer iemand zich ongelukkig of kritisch voelt over zijn lichaam. Dit kan leiden tot negatieve emoties, een laag zelfbeeld en mogelijk schadelijk gedrag, zoals eetstoornissen.

Uit een recent onderzoek is gebleken dat meer dan één op de vier Amerikaanse volwassenen op zijn minst enigszins ontevreden is over hun lichaam.

Lees meer

De laatste aanvaardbare vorm van discriminatie Fysieke verschijning is belangrijk.

Geschatte tijd om tekst te lezen: 3 minu(u)t(en)

Fysieke verschijning is belangrijk. Het is een ongemakkelijke waarheid, maar wel één die

woman in white near calm body of water

Photo by Tamara Bellis

ons allemaal raakt. Of we het nu leuk vinden of niet, ons uiterlijk speelt een invloedrijke rol bij het vormgeven van onze sociale interacties en kansen in het leven. Dit gebeurt op twee belangrijke manieren.

Ten eerste tonen onderzoeken aan dat we instinctief positieve eigenschappen toeschrijven aan aantrekkelijke mensen. Ze worden vaak gezien als intelligenter, socialer en beter aangepast dan hun minder aantrekkelijke tegenhangers . Dit fenomeen, bekend als het halo-effect , is zo ingebakken dat zelfs pasgeboren baby’s er niet van zijn vrijgesteld. Uit onderzoek blijkt dat aantrekkelijke baby’s meer genegenheid en aandacht krijgen van vreemden en zelfs van hun eigen moeders !

De impact van deze vooroordelen reikt veel verder dan sociale situaties en heeft tastbare gevolgen in de echte wereld. Economen ontdekten dat fysiek aantrekkelijke mensen grofweg 12% meer verdienen dan mensen die onaantrekkelijk worden geacht. Zelfs in rechtszalen krijgen aantrekkelijke verdachten doorgaans lichtere straffen , tenzij hun uiterlijk rechtstreeks verband houdt met gepleegde misdaden.

Lees meer

Studie wijst op online gedrag dat het beste wijst op romantische toewijding

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)

Een recent onderzoek benadrukt hoe bepaald gedrag op sociale media de stabiliteit van

woman in white shirt using smartphone

Photo by bruce mars

relaties kan versterken, vooral voor mensen met een hoge mate van hechtingsangst. De bevindingen, die zijn gepubliceerd in de Journal of Social and Personal Relationships , geven aan dat de sterkste signalen van romantische betrokkenheid op sociale media acties omvatten die interacties met aantrekkelijke alternatieven actief tegengaan.

Sociale mediaplatforms zoals Facebook en Instagram hebben het landschap van romantische relaties getransformeerd. Ze bieden ongekende toegang tot informatie over vroegere en potentiële romantische partners, wat zowel nuttig als schadelijk kan zijn.

Aan de ene kant kunnen deze platforms helpen nauwe verbindingen te onderhouden; aan de andere kant kunnen ze individuen blootstellen aan interacties met aantrekkelijke alternatieven, wat mogelijk kan leiden tot jaloezie en onzekerheid. Deze tweeledige aard van sociale media wekte de interesse van de onderzoeker om te begrijpen hoe specifiek online gedrag angstige individuen tegen deze bedreigingen zou kunnen beschermen.

Lees meer

95% van de vrouwen die testosteron gebruikten voor geslachtsverandering ontwikkelden bekkenbodemdisfunctie

Geschatte tijd om tekst te lezen: 6 minu(u)t(en)

Uit een nieuwe studie is gebleken dat jonge vrouwen die testosteron gebruiken voor de

girl standing near plants

Photo by Alexander Grey

geslachtstransitie ‘postmenopauzale’ problemen ontwikkelen, zoals incontinentie, als ze in de twintig zijn, vanwege het geslachtsoverschrijdende hormoon.

In een onderzoek onder 68 biologische vrouwen die zich identificeren als transgender mannen, ontwikkelde 95 procent van de deelnemers die testosteron kregen een bekkenbodemdisfunctie, wat bij onderzoekers de vrees wekte dat de impact van de medicijnen op het lichaamsfunctioneren te weinig wordt onderzocht en te weinig wordt gerapporteerd.

De auteurs van het cross-sectionele onderzoek , dat werd geleid door Lyvia Maria Bezerra de Silva van de Federale Universiteit van Pernambuco, Brazilië, ontdekten dat deelnemers – van wie de jongste 18 jaar oud was, met een gemiddelde leeftijd van 28 jaar – melding maakten van blaas- en darmproblemen. symptomen die de meeste artsen pas na de menopauze bij een vrouw verwachten te zien. Een derde van de deelnemers aan het onderzoek waren studenten.

Lees meer

Een verrassend eenvoudige oefening kan je relatie verbeteren

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)

Een recente studie gepubliceerd in het tijdschrift Personal Relationships onderzoekt hoe

woman unpacking groceries from local market

Photo by DoorDash

eenvoudige reflectie-interventies koppels kunnen helpen relatieconflicten effectiever te beheren. De onderzoekers ontdekten dat het nemen van een paar minuten om nadenkend na te denken over relatieconflicten het vertrouwen van individuen in het oplossen van deze conflicten aanzienlijk kan vergroten en het leed dat zij daarover voelen kan verminderen.

Conflicten zijn een onvermijdelijk onderdeel van elke intieme relatie. De manier waarop paren met deze conflicten omgaan, kan een grote invloed hebben op hun persoonlijke en relationele welzijn. Slecht conflictbeheer wordt in verband gebracht met een slechtere fysieke en psychologische gezondheid en een lagere kwaliteit van relaties. Bovendien is het een sterke voorspeller van het uiteenvallen van relaties.

Onderzoekers erkennen het belang van effectief conflictbeheer en hebben verschillende programma’s ontwikkeld om paren te helpen hun vaardigheden op het gebied van conflictoplossing te verbeteren. Niet iedereen voelt zich echter zelfverzekerd of kalm genoeg om deze vaardigheden toe te passen in realistische, emotioneel geladen situaties. Het doel van dit onderzoek was om na te gaan of eenvoudige reflectieoefeningen partners kunnen helpen conflicten het hoofd te bieden op een manier die hun lijden zou verminderen en hun doeltreffendheid bij het oplossen ervan zou vergroten.

Lees meer

Dwangmatig gebruik van pornografie is zwak gekoppeld aan een hoger zelf waargenomen risico op zelfmoord

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)

Uit een analyse van gegevens uit twee onderzoeken in de Verenigde Staten bleek een

man holding smartphone in close up photography

Photo by Adrian Swancar

subtiel verband tussen problematisch pornografisch gebruik en de zelf waargenomen waarschijnlijkheid van suïcidaal gedrag, zelfs als voor andere factoren werd gecontroleerd. Eén onderzoek vond een verband tussen problematisch pornografisch gebruik en de waarschijnlijkheid van suïcidaal gedrag, terwijl de andere hogere niveaus van zowel suïcidale gedachten als zelf waargenomen waarschijnlijkheid van suïcidaal gedrag vond bij personen met problematisch pornografisch gebruik. Het onderzoek werd gepubliceerd in Psychology of Addictive Behaviors .

Problematisch pornografisch gebruik verwijst naar de overmatige of dwangmatige consumptie van pornografisch materiaal dat tot negatieve gevolgen in het leven van een individu leidt. Dit gedrag lijkt vaak op verslaving, waarbij mensen het moeilijk vinden om hun gebruik te beperken ondanks de schadelijke effecten. Problematisch pornografisch gebruik kan de dagelijkse verantwoordelijkheden belemmeren, tot gespannen persoonlijke relaties leiden en de productiviteit verminderen. Het wordt algemeen beschouwd als een uiting van een dwangmatige seksuele gedragsstoornis. Uit een recent onderzoek in Duitsland blijkt dat ongeveer 5% van de mannen en 3% van de vrouwen last heeft van deze aandoening.

Lees meer

Onveilige gehechtheid vergroot het risico op liefdesverslaving,

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)

Nieuw onderzoek suggereert dat onveilige hechtingsstijlen, vooral angstige hechting, een

woman in red long sleeve shirt

Photo by rajat sarki

cruciale rol spelen bij de ontwikkeling van liefdesverslaving. De bevindingen, gepubliceerd in het tijdschrift Psychology & Sexuality , werpen licht op waarom sommige mensen vatbaarder zijn voor het ontwikkelen van ongezond, obsessief gedrag ten opzichte van hun romantische partners.

Liefdesverslaving is een psychologische aandoening die wordt gekenmerkt door een overweldigende obsessie en afhankelijkheid van een romantische partner, wat leidt tot aanzienlijk leed en beperkingen in het dagelijks functioneren. Mensen die lijden aan een liefdesverslaving vertonen gedrag zoals voortdurend aan hun partner denken, de behoefte voelen om buitensporig veel tijd met hen door te brengen, de relatie gebruiken om met emotionele problemen om te gaan en ontwenningsverschijnselen ervaren als ze niet bij elkaar zijn.

De legitimiteit van liefdesverslaving als een diagnosticeerbare aandoening is nog steeds een onderwerp van discussie binnen de wetenschappelijke gemeenschap. Hoewel het overeenkomsten vertoont met andere gedragsverslavingen, waarschuwen sommige deskundigen voor het overpathologiseren van normale, intense emoties en passies die in romantische relaties kunnen voorkomen.

Lees meer

Hebben vrouwen die losse seks hebben een lager zelfbeeld?

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)

Een recente studie, gepubliceerd in het tijdschrift Personality and Individual

woman lying on bathtub

Photo by Joshua Rawson-Harris

Differences, onderzoekt de relatie tussen losse seks en het gevoel van eigenwaarde, en daagt langgekoesterde stereotypen uit over vrouwen die zich bezighouden met niet-toegewijde seksuele relaties. De onderzoekers ontdekten dat er, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, geen sterk verband bestaat tussen losse seks en een laag zelfbeeld bij vrouwen.

Casual seks, gedefinieerd als seksuele activiteit buiten een toegewijde relatie, is de afgelopen jaren sociaal aanvaardbaarder en gangbaarder geworden. Ondanks deze verschuiving zijn er aanhoudende zorgen over de mogelijke negatieve effecten van losse seks op het welzijn, vooral voor vrouwen. Eerder onderzoek ( Krems 2021 ) heeft aangetoond dat vrouwen die zich bezighouden met losse seks vaak worden gestereotypeerd omdat ze een lager zelfbeeld hebben.

Lees meer

Masturbatie helpt psychologische problemen bij vrouwen te verlichten

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)

Een recente studie gepubliceerd in het International Journal of Sexual Health geeft inzicht

woman in blue denim shorts lying on bed

Photo by Chase Yi

in de relatie tussen masturbatie en psychologische problemen bij vrouwen. Uit het onderzoek bleek dat vrouwen die meer psychische problemen ervaren, vaker masturbatie beoefenen, met name clitorale stimulatie, als een vorm van stressverlichting. Dit daagt het al lang bestaande stigma rond vrouwelijke masturbatie uit en benadrukt de potentiële voordelen ervan voor het geestelijk welzijn.

Masturbatie is een veel voorkomend seksueel gedrag onder vrouwen in westerse samenlevingen. Ondanks de wijdverbreidheid ervan hebben maatschappelijke en religieuze stigma’s vrouwen historisch gezien ontmoedigd hun seksualiteit te verkennen, waarbij masturbatie vaak als schadelijk werd bestempeld.

Eerdere studies hebben aangetoond dat seksuele opwinding en een orgasme de stemming kunnen verbeteren en stress kunnen reguleren, wat suggereert dat masturbatie zou kunnen dienen als een gunstig coping-mechanisme voor psychologische problemen. De specifieke rol van clitorale en vaginale stimulatie in deze context was echter nog niet grondig onderzocht, wat de onderzoekers ertoe aanzette dit verder te onderzoeken.

Lees meer

Studie benadrukt de psychologische voordelen van diverse vriendschappen

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)

Uit een recent onderzoek gepubliceerd in Psychological Science is gebleken dat mensen

group of people sitting on bench near trees duting daytime

Photo by Naassom Azevedo

met diverse sociale netwerken, bestaande uit zowel vergelijkbare als verschillende individuen, de neiging hebben om een ​​hogere sociale cohesie in hun buurt te rapporteren en, op hun beurt, een hoger niveau van welzijn. De bevindingen suggereren dat, hoewel mensen van nature de neiging hebben om banden te smeden met mensen die op hen lijken, het integreren van meer diverse sociale netwerken aanzienlijke sociale en persoonlijke voordelen oplevert.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat contact met mensen uit verschillende groepen vooroordelen kan verminderen en de sociale resultaten kan verbeteren. Er blijven echter debatten bestaan, waarbij sommigen beweren dat diversiteit het vertrouwen en de sociale cohesie zou kunnen aantasten. Deze studie had tot doel deze tegenstrijdige opvattingen te verduidelijken door te onderzoeken hoe de samenstelling van iemands sociale netwerk – met name de balans tussen vergelijkbare (homofiele) en verschillende (heterofiele) vrienden – de waargenomen sociale cohesie en het subjectieve welzijn beïnvloedt.

Lees meer

1 2 3 4 285