Seks na bevalling : onderzoek

Hoe stellen pasbevallen vrouwen vast dat ze klaar zijn om weer seks te hebben met hun

woman in white red and green floral shirt

Photo by Solen Feyissa

partner? Uit Canadees onderzoek blijkt dat de nacontrole hierbij een belangrijke factor is.

Seks na de bevalling is een onderbelicht onderwerp. Er zijn wel cijfers bekend over wanneer seks na de bevalling door de meeste vrouwen wordt hervat, maar het is onbekend hoe vrouwen vaststellen dat ze daar klaar voor zijn. Canadese onderzoekers vroegen daarom naar de ervaringen van vrouwen rondom het hervatten van seks na de bevalling.

Er bestaat een gebrek aan literatuur over hoe postpartumpatiënten het gevoel ‘klaar’ zijn om na de bevalling hun seksuele activiteiten te hervatten, definiëren. Er zijn veel factoren die van invloed kunnen zijn op gevoelens van verlangen of bereidheid tot seksuele activiteiten, zoals borstvoeding. Daarom is het belangrijk om te begrijpen waarom en hoe postpartum-individuen hun ervaringen rond postpartum-seksuele activiteiten begrijpen en er betekenis aan geven, en ook hoe deze ervaringen worden beïnvloed of onderhandeld via machtsrelaties. Deze studie werd geleid door feministisch poststructuralisme en discoursanalyse. 

Lees meer

Wetenschappers laten zien hoe emotionele uitdrukkingen de aantrekkingskracht van vrouwen op mannelijke gezichten beïnvloeden

Nieuw onderzoek toont aan dat de voorkeuren van vrouwen voor bepaalde mannelijke

men's blue and white button-up collared top

Photo by Christian Buehner

gelaatstrekken worden beïnvloed door de waargenomen emoties op die gezichten. De bevindingen, gepubliceerd in Evolutionary Human Sciences , geven aan dat mannelijke gezichten als aantrekkelijker worden ervaren als ze een vrolijke uitdrukking vertonen, wat suggereert dat positieve emoties de negatieve percepties die verband houden met mannelijke gelaatstrekken kunnen compenseren.

Eerder onderzoek heeft drie sleutelfactoren geïdentificeerd die de aantrekkelijkheid van het gezicht beïnvloeden: symmetrie, gemiddeldheid en seksueel dimorfe kenmerken (eigenschappen die verschillen tussen de geslachten). Interessant genoeg zijn seksueel dimorfe kenmerken, vooral bij mannen, onderwerp van discussie geweest. Sommige theorieën, zoals de immunocompetentiehypothese, suggereren dat mannelijke eigenschappen bij mannen, zoals een sterke kaaklijn, duiden op een robuust immuunsysteem, waardoor ze aantrekkelijker worden voor vrouwen. Deze theorie is echter betwist, omdat uit andere onderzoeken blijkt dat vrouwelijke mannelijke gezichten aantrekkelijker zijn voor vrouwen.

Lees meer

Psychologie onthult verbanden met psychopathie en lagere cognitieve vaardigheden bij deepfakes

De afgelopen dagen heeft de kwestie van deepfakes centraal gestaan ​​in het publieke

graffiti on a wall that says fake

Photo by Markus Spiske

bewustzijn, onderstreept door de verontrustende zaak rond de wereldwijd bekende popster Taylor Swift. Kunstmatige intelligentie (AI) is gebruikt om zeer overtuigende, maar volledig valse, expliciete beelden van Swift te creëren, wat aanleiding gaf tot wijdverbreide bezorgdheid en discussie.

Deepfakes, een combinatie van ‘deep learning’ en ‘fake’, zijn geavanceerde synthetische media waarbij een persoon in een bestaande afbeelding of video wordt vervangen door de gelijkenis van iemand anders met behulp van geavanceerde AI-technologieën. Hoewel deze technologieën indrukwekkende toepassingen hebben, roepen ze ook aanzienlijke ethische en privacyproblemen op, vooral wanneer ze worden gebruikt om expliciete inhoud te creëren zonder de toestemming van de afgebeelde personen.

Het Taylor Swift-incident

De verspreiding van pornografische deepfake-afbeeldingen van Taylor Swift op sociale-mediaplatforms, waaronder een afbeelding die door meer dan 47 miljoen gebruikers op X (voorheen bekend als Twitter) werd gezien, heeft de discussies over de wettigheid en ethiek van dergelijke inhoud opnieuw aangewakkerd. Ondanks pogingen van platforms om deze afbeeldingen te verwijderen en de verantwoordelijken te bestraffen, blijft de impact aanzienlijk en verreikend.

Dit incident heeft in de Verenigde Staten geleid tot tweeledige oproepen tot strengere federale wetten tegen deepfake-pornografie, waarbij de nadruk wordt gelegd op de diepgaande emotionele, financiële en reputatieschade die het kan toebrengen, vooral aan vrouwen.

Lees meer

Het onthullen van de ‘ideale mannelijke billen’

Heb je je ooit afgevraagd hoe de ideale mannelijke billen eruit zien? Een recente studie

naked man standing on edge

Photo by Road Trip with Raj

gepubliceerd in het decembernummer van  Plastic and Reconstructive Surgery gaat dieper in op deze vraag en biedt nieuwe inzichten in wat mensen als de meest aantrekkelijke mannelijke billen beschouwen. De resultaten geven aan dat de perfecte mannelijke achterkant niet te plat of te uitpuilend is, maar een evenwicht vindt met een gematigde projectie en een gedefinieerde vorm. Deze voorkeuren lijken echter te variëren op basis van leeftijd, cultuur en andere factoren.

De drang om de ideale esthetiek van de mannelijke billen te begrijpen komt voort uit een waargenomen leemte in bestaand onderzoek. Hoewel talloze onderzoeken zich hebben gericht op het definiëren van de perfecte vrouwelijke billen, is er weinig tot geen onderzoek gericht op het begrijpen van wat aantrekkelijke mannelijke billen zijn.

Dit gebrek aan gegevens valt op, vooral gezien de stijgende trend van mannen die cosmetische ingrepen ondergaan, waaronder bilvergroting. Alleen al in 2019 werden in de Verenigde Staten bijna 1,1 miljoen cosmetische operaties uitgevoerd bij mannelijke patiënten. Naarmate meer mannen naar deze operaties streven, wordt het begrijpen van hun esthetische voorkeuren van cruciaal belang voor zowel chirurgen als patiënten die naar bevredigende resultaten streven.

Lees meer

Wrijven van testosterongel op de bovenarmen van mannen elimineert het publiekseffect

Uit een experimenteel onderzoek bij gezonde jonge mannen bleek dat het aanbrengen van

topless man wearing black pants

Photo by Norbert Buduczki

150 mg testosterongel op hun bovenarmen hun strategisch prosociaal gedrag elimineerde, wat de neiging is om meer prosociaal te handelen wanneer het door anderen wordt waargenomen. Het artikel werd gepubliceerd in Neuropsychopharmacology .

Prosociaal gedrag verwijst naar vrijwillige acties die bedoeld zijn om anderen ten goede te komen of te helpen, vaak zonder direct persoonlijk gewin. Het omvat een breed scala aan activiteiten, zoals delen, troosten, redden en samenwerken. Het wordt gemotiveerd door empathie, morele principes of de wens om aan sociale normen te voldoen. Prosociaal gedrag speelt een cruciale rol bij het bevorderen van positieve sociale interacties, het versterken van gemeenschapsbanden en het bevorderen van sociale harmonie. Het wordt beschouwd als een fundamenteel aspect van het menselijke sociale leven en wordt over het algemeen aangemoedigd en beloond in verschillende culturele, educatieve en organisatorische omgevingen.

Lees meer

Mensen met een slechter lichaamsbeeld en een lagere zelfeffectiviteit zijn vatbaarder voor phubbing van anderen

Uit een recent onderzoek is gebleken dat individuen die geneigd zijn anderen te phubben,

person holding smartphone

Photo by Erik Lucatero

doorgaans een slechter lichaamsbeeld en een slechtere zelfeffectiviteit hebben. Uit het onderzoek bleek ook dat alleenstaande personen eerder geneigd zijn anderen te pesten dan getrouwde personen. Het artikel werd gepubliceerd in Psychological Reports .

Door het wijdverbreide gebruik van mobiele telefoons zijn mensen meer verbonden dan ooit. Terwijl mensen in voorgaande eeuwen alleen konden communiceren met mensen in hun directe omgeving, zorgen moderne mobiele apparaten ervoor dat individuen voortdurend met anderen kunnen communiceren, ongeacht waar ze zich bevinden (op enkele uitzonderingen na!). Dit heeft ieder individu ook de keuze gegeven aan wie hij zijn aandacht wil besteden – aan degenen in zijn directe omgeving, of aan mensen die niet fysiek aanwezig zijn, door het gebruik van mobiele apparaten (of in het algemeen aan inhoud die beschikbaar is op mobiele apparaten).

In deze situaties besluiten sommige mensen, tenminste een deel van de tijd, hun aandacht te besteden aan hun mobiele apparaten in plaats van aan individuen in hun bedrijf. Dit gedrag staat bekend als phubbing . Phubbing is een term die ‘telefoon’ en ‘snubbing’ combineert. Het verwijst naar de handeling waarbij iemand in een sociale omgeving wordt genegeerd door aandacht te schenken aan de telefoon in plaats van aan de persoon met wie men is. Dit gedrag wordt vaak als onbeleefd gezien en kan een negatieve invloed hebben op persoonlijke relaties. Vanwege de toenemende prevalentie ervan is het de focus geworden van veel nieuwe onderzoeken.

Lees meer

Gevoel van doel in het leven biedt meer kansen op de datingmarkt

Als je de laatste tijd moeite hebt gehad met daten, blijkt uit recent onderzoek dat het

photo of three women lifting there hands

Photo by Simon Maage

nuttig kan zijn om een ​​pauze te nemen van het swipen en je te concentreren op persoonlijke groei. Uit een onderzoek van de Washington University blijkt dat het hebben van een duidelijk gevoel van doel in het leven kan leiden tot een grotere romantische aantrekkingskracht. In wezen kan de richting van uw liefdesleven nauw verbonden zijn met uw algemene richting in het levenIn het steeds evoluerende landschap van online daten suggereert een nieuwe studie van de Washington University in St. Louis dat het hebben van een gevoel van doel in het leven een belangrijk aspect is bij het aantrekken van een partner.

Het hebben van een bepaald doel in het leven biedt over het algemeen geen tekort aan voordelen. Eerdere studies koppelen het gevoel van betekenis in iemands bestaan ​​aan langer leven , beter slapen en zelfs een sterker geheugen. Nu kunnen we een beter romantisch leven aan de lijst toevoegen.

Lees meer

Wetsvoorstel voor verbod op conversietherapie in UK

Wetsvoorstel verbod op conversietherapie (seksuele geaardheid en genderidentiteit) [HL]:

person wearing black Equality printed cap

Photo by Elyssa Fahndrich

HL-wetsvoorstel 5 van 2023-2024

Het wetsontwerp in het Verenenigd Koninkrijk inzake het verbod op conversietherapie (seksuele geaardheid en genderidentiteit) [HL] is een particulier wetsvoorstel, gesponsord door barones Burt van Solihull (liberaal-democraat). Conversietherapie is een reeks praktijken die tot doel hebben de seksuele geaardheid of genderidentiteit van een persoon te veranderen of te onderdrukken. Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, zou het aanbieden of beoefenen van conversietherapie strafbaar stellen, gedefinieerd als praktijken waarbij de beoefenaar blijk geeft van een aanname van een uitkomst die de voorkeur verdient voor de oriëntatie of identiteit van een persoon.

Het wetsontwerp inzake het verbod op conversietherapie (seksuele geaardheid en genderidentiteit) [HL]  zal naar verwachting op 9 februari 2024 voor de tweede keer worden gelezen in het House of Lords. 

Het wetsontwerp bevat één inhoudelijke clausule die het strafbaar maakt om enige ’therapie’ aan te bieden of aan te bieden die tot doel heeft de seksuele geaardheid of genderidentiteit van een persoon te veranderen. Vijf procent van alle respondenten van de Nationale LHBT-enquête  in 2017 zei conversietherapie aangeboden te hebben gekregen, waaronder 8 procent van de transgenderrespondenten. In het wetsvoorstel wordt conversietherapie gedefinieerd als ‘elke praktijk gericht op een persoon of groep mensen die de veronderstelling aantoont dat een seksuele geaardheid of genderidentiteit te verkiezen is boven een andere’. 

Lees meer

Halo-effect: zien aantrekkelijke mensen er echt minder schuldig uit? Hoe het bewijs verandert

Je zou kunnen denken dat aantrekkelijke mensen een voorkeursbehandeling krijgen in het

a woman standing in front of a palm tree

Photo by Yuliia Martynovych

leven – en uit onderzoek blijkt dat je gelijk hebt. Sommige psychologen hebben aangetoond dat dit mensen zelfs kan helpen een lichtere gevangenisstraf te krijgen. Meer recentelijk suggereert ons eigen onderzoek echter dat dit ‘halo-effect’ in feite ingewikkelder is.

Het halo-effect is een psychologische term die beschrijft hoe een eerste goede indruk van iemand onze daaropvolgende perceptie van iemand positief kleurt.

Onze eerste indrukken worden snel gevormd als we nieuwe mensen ontmoeten en deze beïnvloeden de manier waarop we ons tegenover hen gedragen. Wanneer we een persoon als aantrekkelijk beschouwen, kan dit ertoe leiden dat we geloven dat hij of zij ook andere sociaal wenselijke eigenschappen heeft, zoals interessant of grappig zijn.

Uit onderzoek blijkt dat aantrekkelijke mensen daardoor mogelijk meer hulp krijgen van vreemden, hogere lonen verdienen en meer kansen op werk krijgen .

Lees meer

Studie werpt nieuw licht op de wisselwerking tussen persoonlijkheid, huwelijkstevredenheid en geestelijke gezondheid

Een nieuwe studie biedt verrassende inzichten in de relaties tussen

man in blue suit and woman in white wedding dress

Photo by Eric TERRADE

persoonlijkheidskenmerken, huwelijkstevredenheid en geestelijke gezondheid. In tegenstelling tot wat vaak wordt verwacht, bleek uit het onderzoek dat hoewel persoonlijkheid wel degelijk de tevredenheid over het huwelijk voorspelt, de tevredenheid over het huwelijk zelf niet direct geestelijke gezondheidsproblemen voorspelt. De bevindingen zijn gepubliceerd in het Journal of Personality .

De motivatie achter het onderzoek

Eerdere studies hebben persoonlijkheidskenmerken sterk in verband gebracht met psychische stoornissen, wat suggereert dat aspecten van iemands persoonlijkheid hen vatbaar kunnen maken voor psychologische problemen. De nieuwe studie had tot doel dit verder te onderzoeken, met name gericht op de manier waarop de kwaliteit van een huwelijksrelatie, vaak beïnvloed door de persoonlijkheid, een rol zou kunnen spelen bij de ontwikkeling van geestelijke gezondheidsproblemen.

“Relaties waar we voor kiezen, vergeleken met relaties zoals familie waarin we vaak geboren worden, zijn erg interessant voor mij”, legt studieauteur Samantha Dashineau uit, een promovendus in de klinische psychologie aan de Purdue University.

Lees meer

1 2 3 4 279