Hoe nadenken over het verleden uw relatie nu kan helpen

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)
De beste manier om uw medeleven te uiten
Romantische relaties zijn een sterkere voorspeller van geestelijke gezondheid dan andersom

Nostalgie kan vele functies vervullen, niet alleen voor uw eigen welzijn, maar ook voor uw

man and woman holding hand while walking on bridge

Photo by Shea Rouda

relatie.
Nieuw onderzoek naar het opwekken van nostalgie bij leden van een stel laat zien hoe dit een gevoel van betrokkenheid kan bevorderen.
Het beoefenen van nostalgie, zoals het terugdenken aan ‘jouw liedje’, kan de uitdagingen van het heden helpen compenseren.
Als u terugdenkt aan de begindagen van uw relatie, welke herinneringen en beelden komen dan in u op? Herinnert u zich met genegenheid de ongemakkelijkheid die u beiden voelde toen u aan uw eerste gesprekken begon? Geeft de herinnering aan de eerste blik die u met uw partner deelde, nog steeds dezelfde tintelingen die het op dat moment veroorzaakte?

Liefdevol terugdenken aan het verleden, of ‘nostalgie’, is een gemoedstoestand waar mensen van nature vaak in terechtkomen. De geringste herinnering aan een vroeger tijdstip zou ertoe kunnen leiden dat u gaat dagdromen over hoe die ‘oude dagen’ beter waren dan uw ‘nieuwe dagen’. Maar welke impact heeft dit omgekeerde tijdreizen op uw daadwerkelijke welzijn? Als het om uw relatie gaat, kan het opnieuw bekijken van het verleden u een tijdelijke pauze geven van wat misschien een minder dan optimale reeks worstelingen is die u ervaart?

Nostalgie als tegengif voor conflicten
Volgens Julie Swets en collega’s van de Texas Christian University (2023) zijn er psychologische voordelen verbonden aan het aangaan van dit soort ‘sentimenteel verlangen naar het verleden’. Let op het gebruik van de term ‘verlangen’; het is niet alleen het herinneren, maar het wensen dat de vroegere dagen terugkeren.

Als staat van verlangen kan nostalgie dus nadelen hebben. Zoals Swets et al. Let op, het is eigenlijk een bitterzoete gemoedstoestand. Herinneringen aan uw onhandigheid kunnen negatieve gevoelens oproepen. Omdat de tijd echter veel wonden heelt, zou de plezierigheid die gepaard gaat met de relatie die je uiteindelijk met je partner hebt opgebouwd, zwaarder moeten wegen dan die negatieve gevoelens.

Het andere kenmerk van nostalgische herinneringen, zoals de TCU-onderzoekers benadrukken, is dat er vaak andere mensen bij betrokken zijn, maar dat jij in alle gevallen de ‘in het oog springende hoofdrolspeler’ bent. Samen betekenen deze kenmerken dat nostalgie een “op zichzelf relevante emotie is” . “, waardoor het anders is dan bijvoorbeeld heimwee. Als je terugdenkt aan die vroege relatiedagen, doe je dat vanuit het gezichtspunt van jezelf als de ‘nostaligizer’.

In tijden van stress kunnen stellen het historische pad van hun begindagen gaan bewandelen, aldus Swets et al. behouden. Nostalgisch terugdenken aan het verleden, ook wel ‘relationeel genieten’ genoemd, zou een broodnodig tegengif kunnen bieden voor de huidige spanningen. Het genereren van positieve herinneringen kan dus de negatieve gevoelens in het heden tenietdoen of opheffen.

De waarde van nostalgie testen
Om de mogelijkheid te bestuderen dat nostalgie een waardevolle rol zou kunnen spelen bij het verminderen van de negatieve impact van conflicten, voerden Swets en haar collega’s eerst een correlatieonderzoek uit met volwassen online deelnemers, waarbij de relatie werd gemeten tussen de frequentie van nostalgie en conflicten als voorspellers van zowel toewijding aan de partner als tevredenheid. Deze eerste reeks bevindingen toonde aan dat betrokkenheid, en niet zozeer tevredenheid, de belangrijkste begunstigde was van de frequentie van nostalgie.

Om het onderzoek naar een hoger niveau te tillen, zette het onderzoeksteam uit Texas vervolgens een experimentele manipulatie op met een steekproef van 769 online deelnemers, allemaal in toegewijde relaties. In de nostalgie-inductieconditie lazen de deelnemers een inductieprompt waarin hen werd opgedragen ’te denken aan een gebeurtenis uit het verleden die betekenis heeft voor uw relatie met uw romantische partner… waardoor u zich het meest nostalgisch voelt.’ Alternatieve omstandigheden hielden in dat deelnemers zich een positieve gebeurtenis uit het verleden herinnerden en, ter controle, gewoon een gewone gebeurtenis van de afgelopen week.

Probeer dit nu zelf uit. Misschien was uw nostalgische gebeurtenis er een waarbij u naar een concert of show ging. Denk terug aan de muziek die je hoorde, en terwijl je dat doet, aan de band die die met je partner creëerde, waardoor het ‘jouw liedje’ werd. Om dit de beste betekenis te geven, kijk je of je de woorden of de melodie van de muziek kunt herinneren.

Verplaats uzelf in de plaats van de deelnemers en beoordeel nu uw relatie op basis van de hoeveelheid conflicten die u doormaakt door uzelf te beoordelen op dit voorbeelditem: ‘Mijn partner en ik hebben veel meningsverschillen.’

Wat de bevindingen betreft: hogere niveaus van huidige conflicten hielden verband met een lagere mate van toewijding om de relatie voort te zetten, zoals je zou verwachten. De nostalgie-inductie verkleinde echter de omvang van dit effect. Deze bevindingen kwamen overeen met die uit de correlatiegegevens van het eerste onderzoek.

Belangrijk is dat het simpelweg terugdenken aan een positieve gebeurtenis geen veranderingen teweegbracht in de relatie tussen conflict en toewijding. De reflecties uit het verleden moesten de relatie betrekken, willen ze een positieve impact hebben.

Nostalgie gebruiken in het voordeel van uw relatie
Zoals geïllustreerd in het voorbeeld van het muzikale evenement dat u met uw partner deelde, kan het relatief eenvoudig zijn om nostalgische herinneringen op te roepen. Ze kunnen zelfs op natuurlijke wijze gebeuren. Het kan zijn dat u midden in een langdurig dispuut met elkaar zit, wanneer, zonder specifieke reden, het deuntje van uw lied door uw bewustzijn filtert. Zorgt dit ervoor dat je stopt en pauzeert, waardoor je even terugkeert naar die vroegere dagen?

Het is belangrijk op te merken dat de bevindingen van het TCU-onderzoek betrekking hadden op betrokkenheid en niet op tevredenheid. Er kunnen momenten zijn dat je ongelukkig blijft, zelfs nadat je dat liedje in je hoofd hebt gespeeld. Het voordeel van nostalgie zou zijn dat je beseft dat de relatie de moeite waard is om vast te houden. Je begint niet alleen na te denken over het verhaal dat je vertelt over jezelf en je leven, maar ook over het verhaal waar je over nadenkt als koppel dat samen het leven doorkruist.

Zoals de auteurs opmerken, kan betrokkenheid zwaarder wegen dan tevredenheid als de belangrijkste factor van interesse in de gezondheid van relaties, omdat ‘het aangaan van een relatie ervoor zorgt dat deze blijft voortduren.’ Nostalgie heeft bovendien ‘het potentieel om een ​​toegankelijke, verbindende bron voor partnerschappen te zijn – ze blijven bestaan, de opslagplaats van sentimentele herinneringen groeit.”

Samenvattend: alles wat u helpt terug te keren naar de gemoedstoestand waarin u verkeerde tijdens uw vroege jaren als koppel, is de moeite waard om na te streven. Als u dit samen met uw partner doet, kan dit jullie beiden helpen, aangezien het ‘zoete’ van het verleden het ‘bittere’ van het heden begint tegen te werken.

Swets, J. A., Cox, C. R., & Ekas, N. V. (2023). Preliminary evidence that relationship nostalgia might offset romantic conflict to aid relationship commitment. Couple and Family Psychology: Research and Practice. doi:10.1037/cfp0000248

Bronnen

Susan Krauss Whitbourne, Ph.D., is a Professor Emerita of Psychological and Brain Sciences at the University of Massachusetts Amherst. Her latest book is The Search for Fulfillment.

https://www.psychologytoday.com/intl/blog/fulfillment-at-any-age/202305/how-thinking-about-the-past-can-help-your-relationship-now