Romantiek en ontgoocheling

Geschatte tijd om tekst te lezen: 2 minu(u)t(en)
Vrouwen die er goed willen blijven voorkomen, zorgen maar twee kinderen.
Van Friends with benefits tot triootjes. Hoe denken Amerikanen hierover

Image by Gerard Gielen

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Romantische overtuigingen, zoals de ideeën van liefde op het eerste gezicht, “liefde zal alle obstakels overwinnen” en “ze leven nog lang en gelukkig” zijn doordringend in onze cultuur. Onderzoekers hebben zich afgevraagd of deze geïdealiseerde opvattingen over romantiek relaties ook kunnen verstoren? Vragen zijn: hoge romantiek leidt tot hoge verwachtingen voor je relaties: dat je nooit met je partner ruzie zult maken, dat jullie elkaar  nooit in de steek zullen laten, en dat je altijd geweldige seks samen zult hebben.

Het probleem is dat je met zulke verheven ideale normen voor je relatie jezelf heel hoge eisen stelt omdat deze onrealistische verwachtingen te hoog gegrepen zijn. Met zulke hoge verwachtingen, zullen je partner en relatie je zeker teleurstellen, en deze teleurstelling zorgt er voor dat je ontevreden wordt.

Onderzoekers hebben onderzocht of overdreven romantische verwachtingen sneller leiden tot ontgoocheling. Ze deden dit in een onderzoek naar mensen in online datingrelaties (gemiddelde leeftijd van deelnemers = 24 jaar oud, 90% heteroseksueel). Deelnemers beantwoordden vragen over hun romantische overtuigingen, hun verwachtingen voor hun huidige en ideale relaties, hun tevredenheid en toewijding met hun huidige relatie en relatiegeschiedenis (bijvoorbeeld aantal relaties uit het verleden).

De gegevens ondersteunden het eerste deel van het bovenstaande argument: mensen met een hogere romantische overtuiging hadden vaak hogere verwachtingen van hun relaties. Degenen die meldden dat hun verwachtingen niet werden vervuld in hun relaties, waren eerder geneigd ontevreden te zijn en minder betrokken. Degenen met een hogere romantische overtuiging rapporteerden wel niet dat hun verwachtingen niet werden ingelost.

Men vond geen sekseverschillen in romantische overtuigingen; vrouwen waren niet meer geneigd romantisch te zijn dan mannen. Evenzo bleken mensen op basis van de zelfgerapporteerde relatiegeschiedenissen minder romantisch te worden naarmate ze ouder werden of meer relaties hadden.

Bronnen

Benjamin Le  http://www.scienceofrelationships.com/home/2017/10/6/hopelessly-romantic-and-easily-disappointed.html

Vannier, S. A., & O’Sullivan, L. F. (2017). Passion, connection, and destiny: How romantic expectations help predict satisfaction and commitment in young adults’ dating relationships. Journal of Social and Personal Relationships, 34, 235–257.