Romantische relaties zijn een sterkere voorspeller van geestelijke gezondheid dan andersom

Geschatte tijd om tekst te lezen: 3 minu(u)t(en)
Hoe nadenken over het verleden uw relatie nu kan helpen
Kan effectieve communicatie de relatieschade van phubbing tegengaan?

Aangezien langdurige romantische relaties een aanzienlijke plaats in iemands leven in

a black and white photo of a man and a woman

Photo by gaspar zaldo

beslag nemen, bestaat er een groot potentieel voor dergelijke verbintenissen om iemands geestelijke gezondheid te beïnvloeden. Op dezelfde manier kan iemands geestelijke gezondheid de kwaliteit van hun romantische relaties beïnvloeden. In een kort artikel gepubliceerd in Current Opinion in Psychology vragen onderzoekers Scott Braithwaite en Julianne Holt-Lunstad zich af in welke richting de causale pijl wijst: “van huwelijk naar geestelijke gezondheid, of omgekeerd?”

De selectiehypothese stelt dat geestelijke gezondheid de kans vergroot dat iemand in een romantische relatie terechtkomt. Hoewel cross-sectioneel onderzoek aantoont dat getrouwde paren een betere geestelijke gezondheid hebben dan niet-gehuwde individuen, geeft het niet aan of het huwelijk een oorzaak of gevolg is van deze associatie. Longitudinale studies hebben aangetoond dat geestelijke gezondheid inderdaad het huwelijk voorspelt, en dat getrouwde mensen gemiddeld gelukkiger zijn dan vóór hun huwelijk.

Een alternatieve hypothese is dat de ervaring van het huwelijk geassocieerd is met een betere geestelijke gezondheid. Talrijke onderzoeken tonen aan dat “de kwaliteit van relaties de impact van de relatiestatus modereert: mensen in gezonde, bevredigende relaties ervaren een betere geestelijke gezondheid en het verbeteren van de relatiekwaliteit gaat vooraf aan verbeteringen in de geestelijke gezondheid.”

Bij het uitvoeren van hun onderzoek ontdekten de onderzoekers dat de causale pijl een sterkere stroom heeft van relaties naar geestelijke gezondheid (dan omgekeerd). Zodanig dat individuen in toegewijde relaties een grotere kans hebben op een betere geestelijke gezondheid. Gevestigde, toegewijde relaties (zoals huwelijken) leveren grotere voordelen op in vergelijking met minder toegewijde relaties (zoals samenwonen).

Dienovereenkomstig speelt het type relatie een belangrijke rol in de associatie tussen geestelijke gezondheid en relatiekwaliteit. De auteurs voegen hieraan toe: “Bovendien verbetert het verbeteren van relaties de geestelijke gezondheid, maar het verbeteren van de geestelijke gezondheid verbetert niet op betrouwbare wijze de relaties.”

Negatieve constructies zoals depressie en depressieve symptomen hebben een grotere impact op romantische relaties vergeleken met positieve constructies (bijvoorbeeld zelfwaardering, gezondheid, geluk, tevredenheid), een fenomeen dat in lijn ligt met andere onderzoeksresultaten die suggereren dat mensen de neiging hebben om hechten meer belang aan negatieve informatie.

De auteurs concluderen dat de literatuur suggereert dat “relaties een hoeksteencomponent zijn van het menselijk functioneren en het potentieel hebben om een ​​breed scala aan resultaten op het gebied van de geestelijke gezondheid te beïnvloeden.” Het effect van het verbeteren van relaties op de geestelijke gezondheid is vergelijkbaar met de effecten van interventies gericht op de individuele geestelijke gezondheid.

Op deze manier dienen gezonde romantische relaties als een beschermende factor tegen een slechte geestelijke gezondheid. Belangrijk is dat het voorkomen van slechte relaties belangrijker lijkt te zijn dan het verbeteren van ‘goed genoeg’-relaties. Het implementeren van interventies die het disfunctioneren van relaties voorkomen, kan dus effectief blijken.

Het artikel, “Romantic relationships and mental health”, is geschreven door Scott Braithwaite en Julianne Holt-Lunstad.

Bronnen

https://www.psypost.org/2023/09/romantic-relationships-are-a-stronger-predictor-of-mental-health-than-vice-versa-184060