Goede ouder-dochter band vermindert gevoel om afgewezen te worden in romantische relaties.

Relationele en seksuele vorming tips en tricks WTF!
Romantische beleving bij seksuele educatie betrekken

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

couple-tv

Bron kafepauza.mk

Romantische relaties zijn belangrijk voor iedereen, en dat kan met name het geval zijn voor adolescente meisjes. In vergelijking met jongens geven adolescente meisjes  aan dat hun romantische relaties veel meer beïnvloed worden door hun oudersn  Begrijpen wat bijdraagt aan gezonde relaties voor adolescente meisjes kan helpen bij het verminderen van potentiële negatieve relatie-ervaringen. Onderzoekers van de Stony Brook University bestudeerden relationele veiligheid bij adolescente meisjes.

De onderzoekers bestudeerden adolescente  meisjes in hun puberteit en hun ouders op twee tijdstippen per jaar. Eenenzeventig meisjes (gemiddelde leeftijd ongeveer 13,5 jaar) en hun ouders (vooral moeders) moesten een aantal vragen  beantwoorden in beide keren. Aan het begin van de studie verstrekten meisjes  informatie met betrekking tot hun gehechtheid aan hun ouders (hogere scores geven meer zekerheid), evenals hun eigen relationele veiligheid (items werden geëvalueerd zoals nabijheid en angst voor verlating). De ouders werd bevraagd naar de hoeveelheid stress in de relatie met hun dochter maar ook hun tevredenheid met de ouder-dochter relatie (bijvoorbeeld: “Ik ben blij met de relatie die ik heb met mijn kind.”).

Een jaar later moesten de meisjes opnieuw de vragen over hun eigen veiligheid verhouding en  romantische activiteiten beantwoorden  Gebaseerd op de antwoorden creëerden de onderzoekers drie relatie subschalen: typische romantische gebeurtenissen (bijv., “Is romantisch aangetrokken tot iemand”), en de werkelijke of gevreesde afwijzing (bijvoorbeeld ‘afgewezen door partner “).

Wat ze gevonden

Vroege adolescente meisjes die meer daadwerkelijke of gevreesde afwijzing ervaren, vertoonden  dalingen in relationele veiligheid (minder comfort met nabijheid en een grotere angst voor verlating).

Hun ouders rapporteerden meer stress in de ouder-dochter relatie en gaven aan minder contact met hun dochters te hebben.

Wat betekenen deze resultaten

Over het algemeen suggereren de resultaten dat de relaties die vroege adolescente meisjes met hun ouders hebben, evenals hun eigen romantische relatie ervaringen van invloed zijn op relationele veiligheid en het gevoel afgewezen of verlaten te worden.

Gezien de associatie tussen ouder-dochter veiligheid en veiligheid en zekerheid binnen relaties kan men concluderen dat meisjes die minder het gevoel hebben van een slechte ouder-dochter relatie, minder vrezen om afgewezen te worden. . Het hebben van een sterke relatie  tussen ouder en dochter die een gevoel van veiligheid creëert moet helpen om de eigen relationele beveiliging van de dochter te versterken.

http://www.scienceofrelationships.com/home/2016/10/25/two-key-factors-that-influence-adolescent-girls-relationship.html