Eenzaamheid speelt een sleutelrol bij problematisch pornogebruik

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)
Waarom het zo gemakkelijk is om een aardige persoon te vertrouwen
Seks en een lang leven: frequente seksuele activiteit gekoppeld aan een lager sterfterisico bij hypertensieve patiënten

In een recente studie gepubliceerd in het International Journal of Sexual Health hebben

a woman wearing a bra posing for a picture

Photo by Thiago Rebouças

onderzoekers ontdekt dat gevoelens van eenzaamheid een belangrijke rol spelen in de relatie tussen problemen met emotieregulatie en problematisch pornografisch gebruik.

Hoewel het verband tussen emoties en gedragingen zoals middelenmisbruik of dwangmatig gokken duidelijk lijkt, kunnen emoties een uitlaatklep vinden in ogenschijnlijk goedaardige handelingen, zoals het kijken naar pornografie. Het probleem ontstaat echter wanneer de frequentie en de afhankelijkheid van dergelijk gedrag toenemen, wat leidt tot problematisch pornografisch gebruik. Uit eerder onderzoek is gebleken dat mensen die moeite hebben met het reguleren van hun emoties vaak hun toevlucht nemen tot externe mechanismen om ermee om te gaan – een daarvan kan het veelvuldig consumeren van pornografie zijn.

Als zodanig werd een onderzoek uitgevoerd met als doel te begrijpen hoe specifieke emoties, en het onvermogen om deze te reguleren, kunnen escaleren tot problematisch pornografisch gebruik en waar eenzaamheid in deze vergelijking past. Onderzoekers probeerden de relaties tussen deze elementen bloot te leggen, gezien de toenemende afhankelijkheid van digitale media en de daaropvolgende toename van gevoelens van isolatie onder velen.

De studie omvatte een steekproef van 339 jonge volwassenen van gemiddeld 28 jaar oud. Alle werving vond plaats via sociale media met een link naar een online-enquête, en alle deelnemers woonden op het vasteland van Portugal en spraken Portugees.

Onderzoekers verspreidden vragenlijsten om de frequentie van pornografisch gebruik, het vermogen van de deelnemers om hun emoties te reguleren en hun gevoelens van eenzaamheid te analyseren. De analyse van deze factoren werd aangevuld met de mate waarin zij het eens waren met bepaalde uitspraken, zoals ‘Als ik van streek ben, heb ik moeite mijn gevoelens te begrijpen.’ Het belangrijkste doel was om te observeren hoe vaak deelnemers pornografie gebruikten en dit in kaart te brengen aan hun zelfgerapporteerde emotionele welzijn en gevoelens van isolatie.

De resultaten waren veelzeggend. Slechts een minderheid, 16 deelnemers, vertoonde scores die consistent waren met problematisch pornografisch gebruik. Als we dieper ingaan op de frequentie, geeft ongeveer een kwart aan dat hij 1 tot 3 keer per week pornografie gebruikt, terwijl iets minder dan 2 tot 3 keer per maand pornografie gebruikt. Ongeveer 12% gaf aan dagelijks of bijna dagelijks gebruik. Er kwam een ​​significante positieve correlatie naar voren tussen problemen bij het reguleren van emoties en problematisch pornografisch gebruik.

In eenvoudiger bewoordingen: degenen die het moeilijker vonden om hun emoties onder controle te houden, hadden een grotere kans zich tot pornografie te wenden. Bovendien versterkten gevoelens van eenzaamheid zowel de uitdagingen op het gebied van de emotieregulatie als het problematische gebruik van pornografie. Ter illustratie: deelnemers die zich geïsoleerd of alleen voelden, waren eerder geneigd het eens te zijn met uitspraken als: ‘Ik gebruik pornografie om me verbonden te voelen.’

Eenzaamheid treedt echter niet alleen op in deze relatie. Het effect ervan was groter bij mannen dan bij vrouwen, en interessant genoeg vertoonden deelnemers die een intieme relatie hadden een sterker verband tussen eenzaamheid en problematisch pornografisch gebruik. Dit suggereert dat alleen al het hebben van een relatie iemand niet beschermt tegen gevoelens van isolatie, en in sommige gevallen deze gevoelens zelfs kan versterken.

 

Hoewel de bevindingen cruciale inzichten bieden in de wisselwerking tussen emoties, eenzaamheid en gedrag zoals problematisch pornografisch gebruik, zijn bepaalde beperkingen in de uitvoering van het onderzoek belangrijk om een ​​breder perspectief op de kwestie te krijgen. Ten eerste bestond de steekproef van het onderzoek voornamelijk uit jonge volwassenen, waardoor het een uitdaging was om de resultaten te generaliseren naar bredere leeftijdsgroepen. De opzet van het onderzoek laat ook geen definitieve conclusies over de causaliteit toe, omdat het gebaseerd was op correlatiegegevens. Bovendien zijn verschillende potentiële variabelen, zoals religieuze voorkeuren of andere factoren op het gebied van de geestelijke gezondheid, niet in het onderzoek opgenomen, wat een rol zou kunnen spelen bij het beter begrijpen van problematisch pornografisch gebruik.

“Over het geheel genomen benadrukken deze bevindingen de rol van eenzaamheid in de relatie tussen problemen met emotieregulatie en [problematisch pornografisch gebruik]”, concludeerden de onderzoekers. “Klinisch gezien suggereren deze resultaten dat de relatie tussen moeilijkheden bij emotieregulatie en [problematisch pornografiegebruik] niet vals is, en dat waargenomen eenzaamheid tussenbeide komt om de effecten van moeilijkheden bij emotieregulatie over te brengen op [problematisch pornografiegebruik]. Het richten op adaptief omgaan met eenzaamheid kan dus interveniërende effecten veroorzaken die de effecten van moeilijkheden bij het reguleren van emoties kunnen verminderen bij personen met [problematisch pornografisch gebruik].”

De studie, “Difficulties in Emotion Regulation and Problematic Pornography Use: The Mediating Role of Loneliness”,, is geschreven door een team van onderzoekers aan de Egaz Moniz School of Health and Science, in Portugal. Het team werd geleid door Jorge Cardoso.

Bronnen

https://www.psypost.org/2023/10/loneliness-plays-a-key-role-in-problematic-porn-use-study-shows-214105