Onderzoekers ontdekken de ‘pornificatie’-trend onder vrouwelijke streamers op Twitch

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)
Nieuwe studie koppelt verschillende facetten van seksueel narcisme aan specifieke dwangtactieken
Nieuw onderzoek werpt licht op de mondiale impact van problematisch pornografisch gebruik

In een nieuwe studie gepubliceerd in het tijdschrift Humanities and Social Sciences

turned-onsilver iMac

Photo by DESIGNECOLOGIST

Communications onderzochten onderzoekers geseksualiseerde inhoud op Twitch.tv, een livestreaminggigant met een wereldwijd dagelijks kijkerspubliek van 3 miljoen. Uit hun analyse van ongeveer 2.000 livestreams blijkt een zorgwekkende trend: vrouwen zijn vaker en intensiever bezig met zelfseksualisering dan mannen, wat duidt op een breder patroon van ‘pornificatie’ in digitale inhoud om het publiek te lokken.

Studies over traditionele media (zoals tv en films) hebben de seksualisering van vrouwen en de gevolgen daarvan uitgebreid gedocumenteerd. Het interactieve en gebruikersgestuurde karakter van nieuwe digitale platforms zoals Twitch.tv zorgt echter voor een nieuwe dynamiek die onderzoek rechtvaardigt, vooral omdat ze een integraal onderdeel worden van dagelijks entertainment en sociale interactie.

In tegenstelling tot traditionele media, waar afbeeldingen van vrouwen vaak worden gecontroleerd door externe entiteiten, bieden platforms als Twitch.tv individuen de mogelijkheid hun eigen online persona’s samen te stellen. Deze autonomie roept vragen op over de factoren die zelfseksualisering aandrijven, waaronder maatschappelijke druk, het nastreven van populariteit en de economische prikkels van het platform.

“Dit onderwerp intrigeerde ons vanwege de groeiende populariteit van livestreamplatforms zoals Twitch.tv en de publieke bezorgdheid over de geseksualiseerde cultuur die in deze omgevingen kan ontstaan. We wilden onderzoeken hoe deze cultuur zich specifiek manifesteert op basis van het geslacht van de streamers”, zegt studieauteur Kristel Anciones-Anguita , professor aan de Universiteit van Alcalá en lid van de Isabel Muñoz Caravaca Chair of Gender Studies en INTED Group.

“Ons onderzoek had tot doel licht te werpen op de aard en omvang van de geseksualiseerde cultuur in diep vermannelijkte omgevingen zoals livestreamplatforms. We onderzochten hoe sommige streamers hun toevlucht nemen tot pornificatie van hun inhoud om publiek aan te trekken en wat de mogelijke implicaties zijn voor de perceptie en het gedrag van gebruikers, vooral tieners die hun opvattingen over seksualiteit nog moeten internaliseren.”

Om te beginnen verzamelden de onderzoekers een steekproef van 1.920 videoclips van Twitch.tv. Deze clips zijn geselecteerd op basis van hun populariteit binnen de meest bezochte categorieën van het platform. Het steekproefproces werd uitgevoerd van september tot oktober 2022, waarbij de nadruk lag op de beste video’s binnen de categorieën videogame en ‘In Real Life’ (IRL), die verder werden onderverdeeld in subcategorieën zoals ‘JustChatting’, ‘ASMR’ en ‘Pools’. , bubbelbaden en stranden.” Deze cross-sectionele steekproef was bedoeld om de diversiteit aan inhoud en streamingpraktijken op het platform vast te leggen.

De onderzoekers hebben video’s uitgesloten waarin de afbeelding van de streamer niet werd getoond en video’s met niet-echte afbeeldingen zoals tekenfilms of menselijke 3D-representaties. Elke livestream werd vervolgens geëvalueerd op basis van een combinatie van factoren zoals kleding, blootgestelde lichaamsdelen, de focus van het beeld, houding en gedrag dat seksualisering impliceerde.

De resultaten toonden een duidelijke genderongelijkheid in zelf-seksualisering. Hoewel het platform in het algemeen over een groter aantal mannelijke streamers beschikte, bleken vrouwelijke streamers zich in veel grotere mate en met een veel grotere intensiteit bezig te houden met zelfseksualisering. Slechts twee mannelijke streamers uit de gehele steekproef werden gecategoriseerd als ‘hyperseksueel’, vergeleken met 389 vrouwelijke streamers. Op dezelfde manier werden slechts vijf mannelijke streamers uit de hele steekproef gecategoriseerd als ‘seksueel’, vergeleken met 190 vrouwelijke streamers.

Vrouwelijke streamers droegen vaker onthullende kleding, richtten de camera op hun hele lichaam en vertoonden gedrag of houdingen die als verleidelijk of expliciet seksueel werden beschouwd. Deze bevindingen onderstrepen een opmerkelijk verschil in de presentatie van de inhoud, waarbij vrouwelijke streamers vaak hun fysieke uiterlijk en seksualiteit gebruiken om kijkers te trekken. Mannelijke streamers daarentegen concentreerden hun streams doorgaans op gamevaardigheid, gesprekken of andere niet-geseksualiseerde inhoud, waarbij ze zelden hun fysieke uiterlijk als primair middel voor betrokkenheid gebruikten.

“We waren verrast door het aanzienlijke verschil in de mate van seksualisering van de inhoud op basis van het geslacht van de streamers”, vertelde Anciones-Anguita aan PsyPost. “Terwijl mannen hun inhoud richten op praten of het spelen van videogames, bleek dat de meerderheid van de streamers die minder kleding gebruikten, seksuele handelingen simuleerden of suggestieve poses vertoonden, vrouwen waren.”

Het onderzoek wierp ook licht op categoriespecifieke trends, waaruit bleek dat zelf-seksualisering niet uniform verdeeld was over Twitch.tv. Categorieën die traditioneel met gaming worden geassocieerd, vertoonden een lagere prevalentie van geseksualiseerde inhoud onder vrouwelijke streamers. Daarentegen hadden categorieën als ASMR en ‘Zwembaden, Bubbelbaden en Stranden’ niet alleen een hogere vertegenwoordiging van vrouwen, maar vertoonden ze ook een veel hoger niveau van seksualisering.

De bevindingen van het onderzoek roepen belangrijke zorgen op over de druk en prikkels die zelfseksualisering op digitale platforms zoals Twitch.tv aandrijven. Deze patronen van zelfseksualisering hebben ook potentiële implicaties voor de vorming van de houding van het publiek ten opzichte van gender en seksualiteit.

“Het kruispunt van zelfobjectivering met kwesties als seksuele uitbuiting en mensenhandel onderstreept de dringende noodzaak voor platforms en beleidsmakers om deze complexe uitdagingen aan te pakken”, aldus Anciones-Anguita. “Vooral omdat, ondanks verwijzingen naar het concept van seksuele vrijheid, zelfseksualisering vaak reageert op een patriarchaal idee dat is gecreëerd op basis van de mannelijke ideologie.”

Hoewel dit onderzoek licht werpt op belangrijke trends, kent het ook beperkingen, zoals de focus op specifieke Twitch.tv-categorieën. Toekomstig onderzoek zou een longitudinaal ontwerp kunnen gebruiken om trends in de loop van de tijd te onderzoeken, minder populaire streamers te verkennen, of gemengde methoden te integreren om een ​​vollediger spectrum van de Twitch.tv-ervaring en de impact ervan op zowel streamers als kijkers vast te leggen.

“Onze langetermijndoelstellingen voor deze onderzoekslijn omvatten het verdiepen van ons begrip van hoe de online geseksualiseerde cultuur adolescente meisjes en jongens beïnvloedt en hoe we kunnen werken aan het creëren van meer inclusieve en gezonde online gemeenschappen”, aldus Anciones-Anguita.

“Deze studie is nog maar het begin, en er valt nog veel meer te onderzoeken in termen van de pornificatie van cultuur en de psychologische impact ervan op gebruikers. Ik hoop dat dit werk verder onderzoek en gesprekken over dit belangrijke onderwerp stimuleert.”

De studie,“Sexualized culture on livestreaming platforms: a content analysis of Twitch.tv,, is geschreven door Kristel Anciones-Anguita en Mirian Checa-Romero

Bronnen

Eric W Dolan

https://www.psypost.org/researchers-uncover-pornification-trend-among-female-streamers-on-twitch/