Seks in beeld

Geschatte tijd om tekst te lezen: 2 minu(u)t(en)
Vrouwen onderschatten afname vruchtbaarheid
Vrouwen kijken ook porno

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

roryranwellphoto

Bron : www.dailymail.co.uk Rorybanwellphotography2014 https://24.hu/elet-stilus/2016/01/26/meztelen-testtel-a-nemi-eroszak-ellen/

Seks in beeld is een onderzoek dat werd opgestart vanuit de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en de Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen van de Universiteit Gent.

Achtergrond

Het aanbod aan pornografische beelden is in onze maatschappij, mede door de opkomst van het internet, enorm toegenomen. Zowel mannen als vrouwen kijken naar porno. Ook bij jongeren valt het kijkgedrag niet te onderschatten. Er rust nog steeds een taboe op porno, maar jongeren gebruiken het om meer informatie te verkrijgen over seksualiteit. Hierin schuilt toch enige contradictie. In het kader van de Permanente Vorming Seksuologie willen we een beter zicht krijgen op hoe porno, meer bepaald internetporno, wordt beleefd door de Vlaamse bevolking. Verder willen we nagaan welke biologische, psychologische en socio-demografische factoren samenhangen met het gebruik van internetporno. Ten slotte willen we de plaats van internetporno binnen de relationele en seksuele vorming in kaart brengen. U kan deelnemen aan het onderzoek indien u 18 jaar of ouder bent.


Wat kunt u verwachten?

In wat volgt zullen wij u een vragenlijst voorleggen (ongeveer 30 minuten). Deze vragenlijst peilt naar relationele en seksuele ervaring en beleving, het gebruik van internetporno en de plaats van internetporno binnen de relationele en seksuele vorming. Daarnaast zullen enkele socio-demografische gegevens gevraagd worden. Mogen wij vragen om, indien u kiest voor een deelname, voldoende tijd te nemen voor het invullen van de volledige vragenlijst, gezien het onmogelijk is om gegevens tussentijds op te slaan en op een later moment te hervatten.

Vrijwilligheid en anonimiteit

Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. U kan zich dan ook op elk moment uit het onderzoek terugtrekken zonder daarvoor een reden te moeten opgeven. U kan op elk tijdstip vragen stellen over het onderzoek. Het verwerken van de gegevens en het bewaren van de resultaten van het onderzoek verloopt strikt anoniem. In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en de Belgische wet van 22 augustus 2002, zal u persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd. De bij het onderzoek betrokken medewerkers van de UGent, Prof. dr. Guy T’Sjoen (Guy.Tsjoen@UGent.be) en mevr. Els Elaut (Els.Elaut@UGent.be) waarborgen de privacy van de deelnemers en zorgen ervoor dat het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de verstrekte gegevens.

Goedkeuring onderzoek

Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek verbonden aan het UZ Gent in samenspraak met de Commissie voor Medische Ethiek van het UZ Leuven. In geen geval dient u de goedkeuring door de Commissie voor Medische Ethiek te beschouwen als een aanzet tot deelname aan deze studie.

Klik hier om de vragenlijst te starten

Zie ook internetpornoverslaving.

Bronnen

http://www.seksinbeeld.be/