Blootstelling aan pornografie vóór de leeftijd van 16 jaar gekoppeld aan verminderde levenstevredenheid op volwassen leeftijd

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)
Sexy selfies voor vrouwen: inkomensongelijkheid een sleutelfactor, suggereert onderzoek
Bedreigingsperceptie bij online daten: hoe gelaatstrekken en biografieën de keuzes van vrouwen beïnvloeden

Uit een recent onderzoek blijkt dat de leeftijd waarop individuen voor het eerst aan

woman in white shirt standing in front of window

Photo by Daniil Onischenko

pornografie worden blootgesteld, van invloed is op hun levenstevredenheid en andere factoren. De bevindingen, gepubliceerd in Sexual Health & Compulsivity , geven aan dat vroege blootstelling aan pornografie gepaard gaat met een lagere levenstevredenheid, een hogere frequentie van pornografisch gebruik, meer seksuele partners en een grotere acceptatie van gewelddadige of dwingende seksuele inhoud.

Door de opkomst van internettoegang is pornografie voor veel jonge mensen een onvermijdelijk aspect van het moderne leven geworden. Onderzoekers wilden onderzoeken hoe de timing van de eerste blootstelling aan pornografie tijdens de kindertijd en adolescentie de toekomstige resultaten beïnvloedt. Terwijl eerdere studies zich vooral hebben gericht op de negatieve kortetermijneffecten en gedragsconsequenties tijdens de jeugd, probeerde de nieuwe studie de langetermijnimpact op de levenstevredenheid, seksueel gedrag en attitudes op volwassen leeftijd te begrijpen.

Het onderzoek werd uitgevoerd met behulp van gegevens uit een online-enquête uit 2015, gericht op een Noord-Amerikaanse bevolking via Amazon’s Mechanical Turk (MTurk). De steekproef bestond uit 1.055 deelnemers, met een leeftijd variërend van 18 tot 72 jaar en een gemiddelde leeftijd van 32,07 jaar.

De onderzoekers gebruikten verschillende maatregelen om de interessante resultaten te beoordelen. De tevredenheid over het leven werd gemeten met behulp van een schaal met vijf items, waarbij deelnemers uitspraken over hun algehele kwaliteit van leven beoordeelden. Het aantal seksuele partners werd bepaald door de deelnemers te vragen hoeveel seksuele partners ze ooit hadden gehad. De frequentie van pornografisch gebruik werd gemeten door de deelnemers te vragen of ze de afgelopen twaalf maanden pornografie hadden bekeken en, zo ja, hoe vaak. De houding ten opzichte van beledigende of dwingende pornografie werd beoordeeld door deelnemers te vragen de aanvaardbaarheid van dergelijke inhoud voor zowel mannen als vrouwen te beoordelen.

Om de impact van vroege blootstelling aan pornografie te begrijpen, werd de deelnemers ook gevraagd de leeftijd aan te geven waarop ze voor het eerst naar pornografie keken. Deze leeftijd werd onderverdeeld in verschillende groepen om een ​​breed scala aan seksuele ontwikkelingsstadia vast te leggen, van 7-11 jaar tot 18 jaar en ouder, inclusief degenen die nog nooit waren blootgesteld.

De onderzoekers ontdekten dat vroege blootstelling aan pornografie negatief geassocieerd was met de levenstevredenheid op volwassen leeftijd. Deelnemers die vóór de leeftijd van 16 jaar aan pornografie werden blootgesteld, rapporteerden een lagere mate van levenstevredenheid vergeleken met degenen die op oudere leeftijd werden blootgesteld of nooit werden blootgesteld.

Een andere belangrijke bevinding was het verband tussen vroege blootstelling aan pornografie en het aantal seksuele partners op volwassen leeftijd. Degenen die op jongere leeftijd voor het eerst naar pornografie keken, hadden gedurende hun leven doorgaans meer seksuele partners. Dit suggereert dat vroege blootstelling seksueel gedrag kan beïnvloeden, wat kan leiden tot een groter aantal seksuele partners.

De frequentie van pornografisch gebruik op volwassen leeftijd was ook aanzienlijk hoger onder degenen die op jongere leeftijd aan pornografie werden blootgesteld. Personen die op jonge leeftijd voor het eerst met pornografie in aanraking kwamen, meldden dat ze het als volwassenen vaker gebruikten dan degenen die later of nooit werden blootgesteld.

Bovendien bleek uit het onderzoek dat vroege blootstelling aan pornografie verband hield met een grotere acceptatie van beledigende of dwangmatige pornografie. Deelnemers die op jongere leeftijd aan pornografie werden blootgesteld, vonden gewelddadige of dwingende seksuele inhoud eerder acceptabel. Dit geeft aan dat vroege blootstelling dergelijk gedrag zou kunnen normaliseren, waardoor het op volwassen leeftijd acceptabeler zou worden.

Hoewel het onderzoek waardevolle inzichten biedt in de potentiële langetermijneffecten van vroege blootstelling aan pornografie, kent het verschillende beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden bij het interpreteren van de resultaten. Een belangrijke beperking is het gebruik van cross-sectionele gegevens, waardoor het vermogen om causale conclusies te trekken inherent wordt beperkt. De gegevens werden op een bepaald moment verzameld en de deelnemers werd gevraagd zich achteraf hun leeftijd te herinneren bij de eerste blootstelling aan pornografie. Deze afhankelijkheid van het geheugen kan onnauwkeurigheden met zich meebrengen, omdat deelnemers deze details mogelijk niet correct onthouden.

Bovendien zijn de gegevens die in dit onderzoek zijn gebruikt in 2015 verzameld, en het landschap van pornografieconsumptie is sindsdien waarschijnlijk veranderd, vooral met de opkomst van mobiele technologie en een wijdverbreidere internettoegang. De deelnemers, met een gemiddelde leeftijd van 32 jaar, vertegenwoordigen grotendeels oudere millennials die verschillende niveaus van toegang tot pornografie hebben ervaren vergeleken met de jongere generaties van vandaag.

“Ondanks de bovenstaande beperkingen suggereren de hier gepresenteerde gegevens, gecombineerd met eerdere wetenschappelijke studies over de timing van blootstelling aan pornografie, dat de timing van blootstelling aan pornografie een belangrijke factor is in de individuele en relationele ontwikkeling van jonge mensen en volwassenen”, concludeerden de onderzoekers. “We moedigen wetenschappers aan om de leeftijd bij blootstelling te gebruiken als een interessante variabele in toekomstige studies, en om de relatie tussen de timing van blootstelling aan pornografie en de resultaten in zowel de adolescentie als de volwassenheid nader te onderzoeken. Vooral met het veranderende landschap van pornografisch materiaal zal het van essentieel belang zijn dat jonge mensen vandaag de dag hoogwaardige seksuele voorlichting krijgen en worden voorgelicht over de risico’s/nadelen van vroege blootstelling aan/het gebruik van pornografie.”

De studie, ” The Impact of Timing of Pornography Exposure on Adulthood Outcomes of Life Satisfaction, Sexual Attitudes, and Sexual Behavior “, is geschreven door Bonnie Young-Petersen, Brian J. Willoughby, Joshua K. Otani en Ryan B. Seedall.

Bronnen

Eric W Dolan

https://www.psypost.org/exposure-to-pornography-before-age-16-linked-to-reduced-life-satisfaction-in-adulthood/