Seks en handicap : seks een recht voor iedereen?

Penis verandert met leeftijd
Seks bij ouderen vooral gezond voor vrouwen

geralt (CC0), Pixabay

Op 4 september vierden heel wat internationale organisaties de World Sexual Health Day. Seksuele rechten beschermen de rechten van alle mensen om hun seksualiteit te vervullen en uit te drukken en hun seksuele gezondheid te beleven, met respect voor anderen en binnen een kader dat hen beschermt tegen discriminatie.  Deze rechten beschermen tegen dwang, discriminatie en geweld in het seksuele verkeer en geven ze de persoon het recht om zijn/haar seksualiteit te beleven op zijn/haar manier. Seksueel welzijn is een menselijk recht.

Houdt dit echter ook het recht op het hebben van seks in? Een vrij groot deel van onze samenleving erkent natuurlijk al langer dat iedere persoon recht heeft op zijn of haar eigen seksualiteitsbeleving. Maar het principe en de praktijk, dat zijn heel verschillende zaken.  Wie in een relatie zit, komt meestal wel aan zijn trekken en hoewel menigeen neerbuigend neerkijkt op het fenomeen kan eenieder die er voor wil betalen en mobiel is,  terecht bij vrouwelijke of mannelijke prostituees of escort, tenminste toch bij ons want in sommige landen zoals de Noordelijke Europese landen is zelfs kopen van seks strafbaar. Er  is de grote groep van mensen met een beperking, hetzij fysiek of mentaal, mensen met autisme, NAH, enz. die verstoken blijven van seksuele ervaringen.  Door hun handicap verblijven ze vaak in een voorziening of bij hun ouders/verzorgers en is het  zeer moeilijk om een partnerrelatie aan te gaan laat staan partnerloos seksuele intimiteit te beleven.  Maar de seksuele behoeften blijven.

Hoewel de website http://www.seksuologischehulpverlening.be enkel een website is rond therapeutische hulpvragen bij seksuele en relationele problemen, wordt die  meer een meer bevraagd door personen met een beperking die op zoek zijn naar seksuele dienstverleners.

Hoewel een aantal voorzieningen een open beleid voeren omtrent seksualiteit  blijft het beroep doen op seksuele dienstverleners een zeer groot taboe. De voorziening kan en wil niet meedoen met sekszorg omdat bemiddeling  inzake aanzetten tot het verkopen van seks strafbaar is  in België.  Aanwerven van een persoon met oog op prostitutie, vervoeren van een persoon met het oog op seks naar een voorziening, een kamer binnen de voorziening voorzien voor seksuele dienstverlening is allemaal verboden.

Vrijwel de enige instantie in Vlaanderen die heel voorzichtig bemiddelt in het ondersteunen en zoeken naar seks en verwenzorg is Aditivzw.  Hoewel ze het niet zelf organiseren om wettelijke beperkingen, werken ze samen met seksuele dienstverleners en trachten ze binnen de enge regels van de wet personen met seksvragen te helpen.  Seksuele dienstverleners mogen geen reclame maken en daardoor is er heel grote onbekendheid bij de doelgroep.
Met het nieuwe systeem van de persoonsvolgende financiering in de zorg voor personen met een handicap beheert de persoon met handicap volledig zelf zijn budget en kan hij waar hij/zij wil zorg inkopen.  Het laatste waar men dan wellicht aan denkt is het inkopen van seksuele zorgen, maar die vragen zullen wel komen.

Seksualiteit is een basisrecht, ook voor personen met een beperking en ouderen, iedereen is het daar mee eens, maar een ander antwoord krijg je als je hen vraagt of ze bereid zijn om die dienstverlening via belastinggelden te laten bekostigen.  Voorlopig is er zeer grote onduidelijkheid hieromtrent omdat het nieuwe financieringssysteem pas in voege is getreden. Alle kosten moeten bewezen worden zowel met een cash budget of een vouchersysteem. Gaan sekszorgkosten aanvaard worden of gaat men hier met vervalste zorgbewijzen werken om binnen de wettelijke grenzen te blijven. Het zou goed zijn dat politici hieromtrent een positief seksueel vriendelijk standpunt innemen en duidelijkheid verschaffen. Legalisering en regulering van sekszorg/sekswerk zou heel wat personen met een handicap kunnen helpen.

Bronnen

http://www.aditivzw.be

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge