Seksuele gezondheid vluchtelingen

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)
Seksisme is hersenbepaald?
Mannen ook als seksobject gezien in porno

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

De vluchtelingencrisis beroert West-Europa en ook Vlaanderen. Vanuit humanitair

Photo by Wyron A

standpunt moeten we mensen die hun land omwille van geweld en oorlog ontvluchten een passende opvang verlenen.

Momenteel verloopt die opvang grotendeels in de snel opgerichte asielcentra waar asielzoekers met 4 tot 6 in geïmproviseerde kamers moeten verblijven. Families moeten kamers delen met andere gasten, alleenstaande mannen moeten samen op de kamer.

Ruimte voor intimiteit en seksualiteit is vaak ver zoek op deze kamers met stapelbedden waar ook kinderen en volwassenen moeten samenslapen.

Wie seks wil, moet een toilet opzoeken of de naburige bossen in trekken waartegen buurtbewoners zoals in Geeneinde (Ravels) protesteerden omdat ze  geen seksende asielzoekers meer wilden zien in tentjes in de bossen rond het centrum.

In de discussies rond asielzoekers wordt er bijzonder weinig gecommuniceerd over aandacht voor seksuele en reproductieve gezondheid. We lezen hier en daar wel berichten over homoseksuele mannen die in Duitsland door medebewoners aangevallen werden of in Nederland waar in asielcentra juist homoseksuele mannen veel problemen tegenkomen (www.soaids.nl). In de Islam is homoseksualiteit taboe.

Indien homoseksuele asielzoekers hun land ontvluchten omwille van discriminatie, komen ze soms op één kamer terecht met andere jonge Islamitische mannen die homo’s haten. Zo belanden gevluchte homo’s van de regen in de drup.  In Nederland is heisa omtrent jonge kindbruiden van 14 à 15 jaar die uitgehuwelijkt werden in het land van herkomst aan vluchtelingen en in het kader van gezinshereniging zonder problemen naar Nederland zouden mogen komen.

Er is eigenlijk geen onderzoek over de aard van omvang van seksualiteit gerelateerde problemen onder asielzoekers. Het hangt allemaal een beetje in de taboesfeer en moeilijkheden worden met de mantel der liefde stilgezwegen of als onbestaande aangeduid. Men spreekt snel over stemmingmakerij of racisme.  Het is bijvoorbeeld wel bekend dat men name meisjes en jonge vrouwen uit bepaalde herkomstlanden meer risico lopen op ongewenste zwangerschap en abortus. Verder lopen ze ook meer risico op seksueel misbruik, seksuele uitbuiting, kindhuwelijk en gedwongen uithuwelijking. (www.rutgers.nl)
Tussen de asielzoekers zijn de mannen in over aantal. Van de 411.567 vluchtelingen/migranten die de Europese Unie binnen zijn gekomen via de zee tot nu toe, is 72% mannelijk, 13% is vrouwelijk en 15% bestaat uit kinderen.  Deze mannelijke alleenstaande asielzoekers zijn vaak maanden onderweg geweest.

Ze komen uit gebieden waar er weinig respect voor vrouwen is en  vrouwen tot seks worden gedwongen of verkracht. Sommigen hebben nog wel vrouw of kinderen in het thuisland, maar door de lange afwezigheid stijgen ook hun seksuele behoeften.(http://nl.gatestoneinstitute.org/6579/verkrachting-migranten)

Natuurlijk is een dak boven het hoofd en eten voor een vluchteling prioritair maar bij verveling kunnen sommigen in combinatie met lange ontstentenis van seks,  hun gierende mannelijke hormonen niet meer bedwingen. De politie in Duitsland is zeer voorzichtig met het vrijgeven van informatie om de gemoederen onder de Duitse bevolking niet meer op te hitsen, maar bepaalde bronnen geven aan dat er meerdere verkrachtingen plaatsvonden in (de buurt van) asielcentra o.a. van juist voor seksueel geweld gevluchte moslimmeisjes. (http://nl.gatestoneinstitute.org/6579/verkrachting-migranten)

In Thüringen (8/10/2015) werd recent nog een asielzoeker opgepakt wegens seksueel misbruik van een kind van asielzoekers die in hetzelfde centrum verbleven. In de Nederlandse gemeente Bunschoten-Spakenburg plakte men foto’s van bierdrinkende jongeren en de Amsterdamse wallen af in een sportcentrum omdat men schrik had dat vluchtelingen daar aanstoot aan zouden nemen.

Jonge vrouwen zoals de 19 jarige studente Noa Tuyaerts in Antwerpen op haar blog, klagen over het enorm toegenomen onveiligheidsgevoel. Ze werd op korte tijd tweemaal lastiggevallen. Seksisme vanwege allochtone mannen neemt toe. In ons land is heel wat te doen rond islamvrouwen die een bourkini willen aandoen in het zwembad of islamgroepen die aparte tegen mannen beveiligde zwembaduren eisen voor hun vrouwen.

Zo oordeelt  het Nederlandse kenniscentrum seksualiteit Rutgers dat de kans groter is  dat mannen die te maken hebben gehad met geweld in conflictsituaties meer geweld (tegen vrouwen) gebruiken. Zowel vrouwen als mannen hebben recht op goede seksuele en reproductieve gezondheidszorg. Denk aan toegang tot traumabehandeling, medische hulp, anticonceptie, abortus, soa behandeling en seksuele voorlichting.   (www.rutgers.nl 5/10/2015).  Aidsorganisaties in Nederland ijveren al langer voor een veel betere aidsvoorlichting voor asielzoekers omdat zij vaak te weinig of foutieve kennis over HIV hebben. (www.pigmentzorg.nl).

Ook informatie over anticonceptie zou zeer gebrekkig aanwezig zijn onder asielzoekers met meer ongewenste zwangerschappen.

Seksuele contacten moeten voor ieder mens vrijwillig, gewenst, veilig en fijn zijn en ook asielzoekers die hier te gast zijn moeten zich aan die regels houden. Het zou goed zijn mocht de overheid initiatieven nemen om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van de thematiek van seksualiteitsbeleving bij vluchtelingen en asielzoekers.

Er moet aandacht zijn voor de kwaliteit en zorg die geboden wordt in de opvang inzake seksuele gezondheid. In welke mate krijgt de groep nieuwkomers voorlichting over seksualiteit en seksuele rechten? Is deze informatie genderspecifiek en cultuursensitief genoeg?

Hoe gebeurt de geboden begeleiding om seksuele trauma- en geweldservaringen te verwerken en nieuw geweld te voorkomen? Zijn de professionals voldoende opgeleid om vluchtelingen en asielzoekers inzake seksvragen zorg op maat en preventie te bieden?
Wellicht moeten we de thematiek ook niet overdrijven, maar alertheid en preventie is op zijn plaats.

Bron : Gerard Gielen