Ouders met kleine kinderen : zo kun je je huwelijk redden volgens Zweeds onderzoek.

Celstraf voor psychologisch mishandelen van partner
Tienerdating en smartphonegebruik

Onderzoek omtrent echtscheidingsstatistieken in Zweden toont aan dat ouders van jonge kinderen vaker uit elkaar gaan.

Volgens de statistieken Zweden gaat 30 procent van alle ouders van jonge kinderen in Zweden uit elkaar. Onderzoekers aan de Universiteit van Göteborg hebben de belangrijkste factoren achter de scheidingen en echtscheidingen in kaart gebracht  en geven vijf tips die de relatie kunnen redden.

Volgens de statistieken van 2012 is één van de drie Zweedse koppels die kleine kinderen hebben gescheiden. De gemiddelde leeftijd van het eerste kind ten tijde van de scheiding is 4 jaar en 8 maanden.

In een studie aan de Sahlgrenska Academy van de Universiteit van Göteborg gaven 452 ouders antwoorden  op een wetenschappelijke vragenlijst die relatiekwaliteit in vijf verschillende dimensies mat: consensus, cohesie, tevredenheid, sensualiteit en seksualiteit. De vragenlijst werd beantwoord op drie momenten : toen het eerste kind 6 maanden oud was, 4 jaar en tenslotte wanneer het kind 8 jaar oud was. Na vier jaar waren 23 stellen uit elkaar gegaan. Na acht jaar waren er nog eens 16 gescheiden. Kort voor mensen uit elkaar gingen, vroegen de onderzoekers ze naar de kwaliteit van hun relatie en vergeleken de resultaten met die van mensen die in dat stadium nog bij elkaar waren.

Gemeten relatiekwaliteit

Uit het onderzoek blijkt dat er wel overeenkomsten waren tussen mensen die besloten om te scheiden en mensen die hun relatie handhaafden. “Als het kind 4 jaar oud was, waren zowel seksualiteit en sensualiteit op constant lage niveaus zowel onder de paren die gescheiden waren en degenen die nog samen waren”, zegt Malin Hansson, promovendus aan de Sahlgrenska Academy.

Minder saamhorigheid

De grootste statistisch significante verschillen werden gezien in de dimensies van tevredenheid, consensus en cohesie: als het kind 6 maanden oud was, kwamen de gescheiden respondenten  minder overeen over verschillende zaken, ze waren minder tevreden met de relatie, en voelden minder saamhorigheid en lagere kwaliteit in hun seksuele leven in vergelijking met degenen die niet gescheiden waren.

De studie toonde aan dat het risico van scheiding twee keer zo hoog was onder samenwonende partners dan getrouwde echtgenoten. Een laag opleidingsniveau en werkloosheid waren ook risicofactoren. (statistieken van 2012).

Met behulp van de antwoorden van de ouders op de vraag “Welke factoren hebben  bijgedragen aan uw huidige situatie (zowel positieve als negatieve)”, waren de onderzoekers in staat om zeven factoren die bijdragen aan de scheiding te formuleren. Dee waren: spanningen ontstaan uit het ouderschap, stressvolle omstandigheden, gebrek aan intimiteit, onvoldoende communicatie, uiteenlopende persoonlijkheden en belangen, niet toegewijd zijn aan de relatie (geen verplichting meer zien in de relatie), en de negatieve effecten van een verslaving.

Onnodige echtscheidingen

“Als je zou generaliseren, kan je zeggen dat de gescheiden vaders  meer tijd wilden voor zichzelf, terwijl de moeders meer tijd wilden om samen te zijn met zowel hun partner en met hun kinderen”, vertelde Malin Hansson:

“Het is niet altijd slecht dat ouders scheiden. Maar er zijn teveel onnodige echtscheidingen die het gevolg zijn van louter communicatieproblemen of een tijdelijke terugval in de relatie, die kunnen vermeden worden met meer steun.   De gezondheidszorg heeft hier ook een verantwoordelijkheid. Gezondheidszorgmedewerkers komen  in contact komen met de meeste aanstaande en jonge ouders, en moeten de taak op zich nemen hen te ondersteunen in de relatie door bijvoorbeeld het belang van het delen van de verantwoordelijkheid voor het huis en de kinderen te benadrukken,hulp regelen als het even moeilijk gaat en het benadrukken van het belang van het behoud van sensualiteit en een gedeeld seksleven.

Op basis van het onderzoek geven de wetenschappers ook  heel concrete tips aan  jonge ouders. Vooreerst moeten jonge ouders duidelijk communiceren. Ze moeten openlijk en duidelijk zijn met hun boodschap. Daarnaast moet men ook in het dagelijks leven ruimte geven aan sensualiteit: jonge ouders moeten royaal zijn met knuffels, kussen en fysiek contact. Ook moeten ze zowel samen als met het gezin tijd doorbrengen. Verfvolgens moeten ze elkaar liefde geven en laten zien dat ze elkaar appreciëren. En als de problemen dan toch aanhouden, dan mogen ze niet te lang aarzelen met het zoeken van hulp, aldus de onderzoekers.

Bronnen

http://www.sciencenewsline.com/news/2016011217500054.html

http://www.scientas.nl

 

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge