Een groter aantal mannen dan vrouwen meldt online misbruik in enquête

Waarom een trap in het mannelijke kruis zo pijnlijk is
Een tiende studenten overwoog reeds zelfdoding

stevepb / Pixabay

Meer Australische mannen dan vrouwen rapporteerden in een enquête over het ervaren van online misbruik of intimidatie.

Het digitale beveiligingsbedrijf Norton publiceerde  de resultaten van een online onderzoek onder duizend Australische mannen, waaruit bleek dat 54% van de respondenten online een vorm van misbruik of intimidatie had meegemaakt. Bij mannen onder de 30 was de gerapporteerde incidentie 78%.

Beide percentages waren iets hoger dan aangegeven in een begeleidende studie uitgevoerd door Norton bij Australische vrouwen, waaruit bleek dat bijna de helft – en 76% onder de 30 – online geïntimideerd werd.

53% van de mannen vond  dat online intimidatie een serieus probleem was, vergeleken met 70% van de vrouwen.

Mark Gorrie, de directeur van Norton zei dat de gegevens aantoonden dat online intimidatie niet genderspecifiek is, waarbij de percentages bij mannen en vrouwen tussen 18 en 29 jaar “verrassend hoog” was.

Sommige groepen mannen waren “duidelijk meer onderhevig aan intimidatie” dan anderen, zei hij.

Voor de 31% van de respondenten die tot religieuze minderheden behoorden, was online misbruik een serieus probleem, terwijl bij mannen met fysieke of intellectuele handicaps er in een op zeven gevallen van online intimidatie naar werd verwezen.

Bij homoseksuele, biseksuele en transgender mannen werd 23% van hen aangevallen vanwege hun seksuele oriëntatie, vergeleken met slechts 7% van de heteroseksuele mannen.

Er waren verschillen in de aard van het misbruik gericht op mannen en vrouwen, zei Gorrie.

Bij vrouwen was er meer sprake  van seksuele intimidatie op basis van geslacht of fysieke verschijning  Uit het onderzoek onder mannen bleek dat vrouwen tweemaal zoveel kans hadden om aangevallen te worden louter vanwege hun geslacht. Een op de vier ernstige en gewelddadige dreigingen gericht tegen vrouwen had te maken met hun geslacht, in vergelijking met een op de 16 voor mannen.

Mannen werden het vaakst blootgesteld aan intimidatie en beledigingen (34%), kwaadaardige roddels of geruchten (27%).

Meer dan één op de vijf respondenten (21%) tussen 18 en 29 jaar was het slachtoffer geweest van “doxing” (het plaatsen van persoonlijke informatie over andere mensen zonder hun toestemming) en seksuele intimidatie door grafische weergave, terwijl 19% met seksueel geweld of verkrachting werd bedreigd en 18% was het slachtoffer van “sextortion” – een aanzienlijk hoger percentage dan voor andere leeftijdsgroepen.

Twee keer zoveel vrouwen (14%) beoordeelden sextortion, grafische seksuele intimidatie, bedreigingen van seksueel geweld en cyberstalking als slechtste online ervaringen dan mannen (7%).

Vrouwen reageerden eerder emotioneel op online intimidatie en rapporteerden serieuze gevallen aan de politie.

“Negatieve online ervaringen die van invloed zijn op de mentale gezondheid van mannen, kunnen moeilijk voor hen zijn om te identificeren en te erkennen, en daarom beseffen we vaak niet hoe schadelijk cyberpesten en online intimidatie kunnen zijn tot het te laat is.”

Gorrie zei dat de bevindingen van beide onderzoeken de noodzaak weerspiegelden om “goede online hygiëne” te handhaven met beveiligde privacy-instellingen en regelmatig bijgewerkte wachtwoorden.

Bronnen

https://www.theguardian.com/media/2016/sep/06/higher-proportion-of-men-than-women-report-online-abuse-in-survey