Facebook en twitter maken eenzaam

Tweede keuze partner om niet alleen te blijven?
Seks om partner terug te winnen
alleen

Bron www.flickr.com

Op Twitter wordt heel wat afgedeeld, van leuke gebeurtenissen tot ernstige levensgebeurtenissen. Van triviale lunchfoto’s tot intieme gebeurtenissen die ons persoonlijk diep raken. Dus ook als we ons eenzaam voelen. Het klinkt raar, maar zelfs met duizenden volgers op Twitter kun je  nog wel eenzaam zijn.
Onderzoek  naar het delen van ‘eenzaamheid’ op Twitter laat zien dat er tussen mannen en vrouwen heel grote verschillen zijn over de beleving van eenzaamheid en ook hoe daar weer op gereageerd wordt!
De onderzoekers zochten naar de tweets over eenzaamheid en ontdekten dat vrouwen vaker gevoelens van eenzaamheid deelden dan mannen:

In twee weken tijd vonden ze 4.450 tweets die relevante termen daarvoor bevatten. 70% van de tweets waren afkomstig van vrouwen. daarbij hadden vrouwen het vaker over ‘langdurige eenzaamheid’ (ig  “I hate feeling like this. I’m so lonely and depressed all the time.”) en mannen over kortstondige eenzaamheid (“OMG, I’m so lonely right now.”). Dit betekent overigens niet dat vrouwen vaker of meer langdurige eenzaamheid ervaren, alleen dat ze die gevoelens vaker online delen!

eenzaamheid-op-Twitter

Bron https://www.fastcompany.com/3030043/women-are-more-lonely-on-twitter-but-men-get-more-sympathy

Maken sociale media eenzaam?

In een blog van Marcelino Lopez op Psychologisch.nu geeft hij een aantal argumenten die aantonen dat sociale media alhoewel ze bedoeld zijn om ons sociaal netwerk te vergroten, het juist een omgekeerd effect kan hebben.

We zijn geëvolueerd om een netwerk van zo’n 150 mensen te onderhouden. We kunnen de hele dag door contact maken – met iedereen op de hele wereld – en daar worden we júíst een stuk eenzamer en ongelukkiger door.

José van Dijck, hoogleraar Comparative Media Studies aan de UvA, deed onderzoek naar digitale cultuur. Haar laatste boek ‘The Culture of Connectivity. A Critical History of Social Media’, bestudeert de opkomst van sociale media – waaronder Facebook – tussen 2001 en 2012.

Een groter netwerk kan stress veroorzaken. Bovendien kan het gemiddelde brein het niet aan om meer dan 148 vrienden stabiel sociaal te onderhouden. Dit concludeerde Antropoloog Robin Dunbar 20 jaar geleden.

Recent onderzoek heeft aangetoond dat jongeren zich vaker eenzaam voelen dan 50-plussers, ondanks facebook, twitter en de mobiele telefoon.

De Driehoek heeft samen met Cruciaal GGZ een werkboek ontwikkeld ‘Stop eenzaamheid zelf”. Dit werkboek is samen met divers voorlichtingsmateriaal te vinden op de website: www.stopeenzaamheidzelf.nl

Bronnen

http://twittermania.nl/2014/05/vrouwen-zijn-eenzamer-op-twitter-maar-mannen-krijgen-meer-sympathie/

http://www.psychologisch.nu/marcelino/maken-sociale-media-ons-eenzaam-en-ongelukkig

http://www.dedriehoek.nl/thema/eenzaamheid

https://www.scientias.nl/waarom-facebook-een-deel-van-ons-leven-opeist/

https://www.fastcompany.com/3030043/women-are-more-lonely-on-twitter-but-men-get-more-sympathy

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge