Film ‘Dutch Lessons in Love’

Ik Weet Wat Ik Doe: “Ik laat me elk half jaar testen. Ook al heb ik een vaste relatie”
Datingonderzoek
Vergeleken met veel andere landen heeft Nederland lage aantallen tienerzwangerschappen

balloon, heart, love

Peggy_Marco (CC0), Pixabay

en soa’s. De jongeren zijn over het algemeen goed geïnformeerd over seksualiteit en beschermen zich relatief goed. Vanuit het buitenland krijgt men vaak de vraag hoe  in Nederland met jongeren gepraat wordt over seksualiteit, en hoe dit open klimaat bereikt werd. In de film ‘Dutch Lessons in Love’ laat men dit zien. 

Dutch Lessons in Love – part 1 (17 min) Over maatschappelijke ontwikkelingen en organisaties als de NVSH en de Rutgers Stichting die bijdroegen aan het vrije seksuele klimaat in Nederland

Zie ook de sekstijdlijn http://tijdlijn.rutgers.nl/

Dutch Lessons in Love – part 2 (22 min)

Hoe zorgen Rutgers en Soa Aids Nederland dat jongeren in Nederland seksualiteit op een veilige, prettige en gewenste manier beleven, op een moment dat ze eraan toe zijn? Aan bod komen de rol van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en Sense. Laat u inspireren en overtuigen!

Bronnen

http://www.rutgers.nl/wat-wij-doen/film-dutch-lessons-love

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge