Grote romantische relatiegebeurtenissen beïnvloeden ons psychisch welzijn veel minder dan men intuïtief zou aannemen

Geschatte tijd om tekst te lezen: 3 minu(u)t(en)
Neiging tot losse seks gekoppeld aan grotere indirecte agressie via verhoogde intraseksuele competitiviteit
De kracht en het plezier van Dopamine Dressing

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

man and woman holding hands near flower

Foto van Alvin Mahmudov

Nieuw onderzoek geeft inzicht in hoe verschillende emoties veranderen voor en na het samenwonen met een romantische partner, huwelijk, scheiding en echtscheiding. De bevindingen, gepubliceerd in het tijdschrift Emotion , geven aan dat veranderingen in psychologisch welzijn als gevolg van deze belangrijke romantische relatiegebeurtenissen slechts van voorbijgaande aard zijn.

“Bijna iedereen zou intuïtief het erover eens zijn dat romantische relaties een grote invloed hebben op hoe we ons voelen”, zegt studieauteur Eva Asselmann , een professor in differentiële en persoonlijkheidspsychologie aan de Health and Medical University in Potsdam.

“We zijn bijvoorbeeld meestal gelukkiger als we trouwen, maar verdrietiger als we uit elkaar gaan. We wilden uitzoeken hoe groot dergelijke emotionele veranderingen zijn, hoe lang ze duren en of ze variëren voor verschillende soorten emoties (bijvoorbeeld geluk versus verdriet).”

De gegevens voor het nieuwe onderzoek waren afkomstig van de Socio-Economic Panel Study, een landelijk representatief panelonderzoek van huishoudens dat in 1984 in Duitsland werd uitgevoerd. De deelnemers werden jaarlijks gevraagd naar belangrijke relatiegebeurtenissen. Ze werden ook gevraagd hoe vaak ze een verscheidenheid aan emoties hadden gevoeld en voltooiden beoordelingen van tevredenheid met het leven.

“Met behulp van gegevens van meer dan 30.000 mensen in Duitsland hebben we onderzocht hoe niveaus van geluk, verdriet, angst en woede veranderen in de vijf jaar vóór en vijf jaar na het intrekken van een partner, het huwelijk, de scheiding en de echtscheiding”, legt Asselmann uit. .

Tussen 2007 en 2019 trokken 4.399 deelnemers in bij een partner, 3.731 deelnemers trouwden, 3.538 deelnemers gingen uit elkaar en 1.103 deelnemers gingen scheiden.

“Onze bevindingen onthulden dat vooral het geluk toenam rond positieve gebeurtenissen (intrekken met een partner en huwelijk) en vooral verdriet toenam rond negatieve gebeurtenissen (scheiding en echtscheiding)”, vertelde Asselmann aan PsyPost. “Deze veranderingen waren het meest uitgesproken op het moment van het evenement en werden op de lange termijn minder, zodat mensen vijf jaar na het evenement een vergelijkbaar welzijnsniveau kregen versus vijf jaar vóór het evenement. Over het algemeen waren de veranderingen in het welzijn veel groter rond negatieve versus positieve gebeurtenissen, en veranderingen in angst en woede waren relatief klein.

“Onze studie suggereert dat veranderingen in het welzijn als gevolg van grote romantische relatiegebeurtenissen (bijvoorbeeld een huwelijk of uiteenvallen) slechts van voorbijgaande aard zijn. Op de lange termijn beïnvloeden ze ons welzijn veel minder dan je intuïtief zou aannemen. Andere factoren (bijv. hoe we ons in het dagelijks leven gedragen en met elkaar omgaan) kunnen veel belangrijker zijn voor duurzaam geluk en voldoening in en buiten romantische relaties. Gerichte interventies kunnen nuttig zijn om het geluk na het eerste huwelijksjaar te bevorderen of om kort na een breuk te screenen op ernstige geestelijke gezondheidsproblemen.”

Interessant genoeg merkten de onderzoekers op dat veranderingen in het welzijn van veel individuen al enkele jaren vóór de feitelijke relatiegebeurtenis begonnen. Zo nam het welzijn doorgaans toe in de jaren voor het intrekken van een partner en het huwelijk. Evenzo nam het welzijn af in de jaren voorafgaand aan scheiding en echtscheiding.

“Het zou interessant zijn om verder te onderzoeken of de effecten verschillen tussen mensen die bepaalde gebeurtenissen (bijvoorbeeld een romantische breuk) voor het eerst of herhaaldelijk meemaken. Toekomstig onderzoek kan ook kijken naar specifieke contextuele factoren en bijvoorbeeld onderzoeken of relatiebreuken verschillende emotionele gevolgen hebben bij mensen met en zonder kinderen.”

De onderzoekers gebruikten eerder gegevens van de Socio-Economic Panel Study om veranderingen in de Big Five-persoonlijkheidskenmerken in de jaren voor en na relatiegebeurtenissen te onderzoeken. Ze ontdekten dat minder aangename personen meer kans hadden om zowel positieve als negatieve gebeurtenissen te ervaren. Daarnaast zagen ze kortstondige veranderingen in openheid na het intrekken van een partner, het trouwen en het uit elkaar gaan.

De studie, “Changes in happiness, sadness, anxiety, and anger around romantic relationship events“,, is geschreven door Eva Asselmann en Jule Specht.

Bronnen

https://www.psypost.org/2022/08/major-romantic-relationship-events-affect-our-psychological-well-being-much-less-than-one-would-intuitively-assume-63814