Kinderen met ouders van hetzelfde geslacht even goed aangepast als die met ouders van verschillend geslacht, vindt onderzoek

De hartslag van partners wordt gesynchroniseerd in complexe interactiepatronen wanneer ze dicht bij elkaar zijn
Vrouwen onthouden eerlijke seksuele communicatie om de vermeende mannelijkheid van hun partner te beschermen,
girl and boy standing on green grass field

Foto van 🇸🇮 Janko Ferlič

Keulen [Duitsland], 23 mei 2022: kinderen en adolescenten die ouders van hetzelfde geslacht hebben, zijn net zo goed aangepast als degenen die ouders van verschillend geslacht hebben, volgens een onderzoek uitgevoerd door Dr. Mirjam Fischer en collega’s van de Universiteit van Keulen Instituut voor Sociologie en Sociale Psychologie (ISS).

De bevindingen van het onderzoek zijn gepubliceerd in het tijdschrift ‘International Journal of Environmental Research and Public Health’.

In deze studie werden 62 zes- tot zestienjarigen met ouders van hetzelfde geslacht vergeleken met 72 leeftijdsgenoten met ouders van verschillend geslacht met betrekking tot prosociaal gedrag, hyperactiviteit, problemen met leeftijdsgenoten, emotionele aanpassing en algemene gedragsproblemen.

Eerdere studies hebben aangetoond dat ouders van hetzelfde geslacht te maken hebben met aanzienlijke stressfactoren die verband houden met hun seksuele geaardheid, zoals ervaringen met vooroordelen en niet-ondersteunende juridische contexten. Gemiddeld leidt deze extra stress tot een verminderde fysieke en mentale gezondheid van ouders van hetzelfde geslacht, wat op zijn beurt kan leiden tot aanpassingsproblemen bij hun kinderen.

‘De nieuwe bevindingen laten duidelijk zien dat gezinnen van hetzelfde geslacht sterke veerkrachtstrategieën hebben om hun kinderen te beschermen tegen heersende juridische hindernissen en maatschappelijke afwijzing. Ouders creëren bijvoorbeeld een omgeving waarin hun kinderen waardering en erkenning krijgen van anderen en waar andere gezinnen van hetzelfde geslacht positieve rolmodellen bieden. Het zou echter niet in de eerste plaats nodig moeten zijn dat ouders deze strategieën moeten ontwikkelen’, zegt Fischer.

Het onderzoek is gebaseerd op unieke onderzoeksgegevens uit de Nederlandse Burgerlijke Stand en geeft daarmee representatieve resultaten voor gezinnen met ouders tussen de 30 en 65 jaar. De bevindingen sluiten aan bij een groot aantal niet-representatieve onderzoeksresultaten.

De onderzoekers bevelen daarom aan dat onderzoek en beleidsmakers afstand nemen van op tekorten gebaseerde vergelijkingen tussen gezinnen van hetzelfde geslacht en gezinnen van verschillende geslachten. In plaats daarvan moeten ondersteunende diensten voor gezinnen van hetzelfde geslacht voortbouwen op hun bestaande veerkrachtstructuren en deze verder versterken. 

Bronnen

https://theprint.in/features/children-with-same-sex-parents-as-well-adjusted-as-those-with-different-sex-parents-finds-study/967512/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge